Lauk Woltring

Print Friendly, PDF & Email

Meer plezier en effect bij het werken met jongens:
in onderwijs, opvoeding of elders

Behandel jongens en meisjes gelijk waar mogelijk en verschillend waar nodig.

Opvoeden is uitvinden. Het draait er steeds om wat dít kind nú nodig heeft. Maar realiseer je dat jongens gemiddeld wat onregelmatiger opgroeien. Zijn bij meisjes de functiegebieden in hun brein van meet af aan meer verbonden, bij jongens ontwikkelen die zich aanvankelijk meer gescheiden. Sommige functies ontwikkelen zich sneller, andere langzamer. Denk hierbij aan beweging, ruimtelijke oriëntatie, taal, vooruitzien, planning, empathie en meer executieve functies. Zij staan voor de opgave om hun vaak impulsieve energie in goede banen te leiden. Wat voor man willen zij worden? Door iets mee te maken, máken zij de nodige verbindingen en ontwikkelen zij hun (zelf-)inzicht. Zij leren vaak door trial-and-error. Daarom  hebben zij meer tijd nodig voor hun volledige rijping of integratie van verschillende functies: meisjes tot 23, jongens tot 25 jaar. Daar goed op inspelen kan veel verschil maken in opvoeding en onderwijs.

Key issues zijn: al dan niet veilige gehechtheid aan ouders (volwassenen), de eigen rol van vaders en de ontwikkeling van taal en zelfreflectie, zelfmanagement en empathie. Verloopt dat gunstig dan zijn jongens en jonge mannen rijp voor hun constructieve deelname en bijdragen aan de maatschappij.

De posities, perspectieven en rollen van mannen en vrouwen zijn volop in beweging. Vraagstukken inzake duurzaamheid, klimaat en de perverse vrije markt plaatsen ons voor forse opgaven, terwijl oorlog, polarisatie en het verlies van politieke samenhang & leiderschap veel spanningen veroorzaken. Ook het werk verandert, denk bijvoorbeeld aan AI. Veel jongens en (jonge) mannen zien nieuwe mogelijkheden voor e en zinvol bestaan met een meer gelijke rolverdeling, beter zelfmanagement, ruimte voor hun gevoelens en meer intimiteit. Anderen laten zich nog beperken door achterhaalde mannelijkheidscodes (‘stoer’, ‘laat je niet kennen’ krijg macht over anderen, offer je mogelijkheden op om veel geld te verdienen). Zij werken keihard om met de opbrengst van dat harde werken de dingen te kunnen kopen die moeten compenseren voor dat harde werk. Zij vinden geen aansluiting. De coronacrisis heeft hen flink geraakt. Sommigen zitten in een identiteitscrisis; hun gevoel van eigenwaarde is beschadigd. Dit maakt hen mikpunt van extreme rattenvangers die van hun kwetsbaarheid gebruik maken. 

Jongens reageren soms anders dan meisjes; vaker met agressie of door zich juist (extreem) af te sluiten. Wat hebben zíj nodig om empathie te ontwikkelen en hun eigen (soms seksuele) energie in goede banen te leiden? Als zij zich leren uitspreken, vooral ook over hun gevoelens of verwarring, kunnen zij steun zoeken bij elkaar en zich op constructieve wijze met anderen verbinden. In je eentje lukt het niet. Volwassenen kunnen hen bemoedigen en steunen.

Op de sitemap (zie bovenbalk) vindt u allerlei aspecten en mijn aanbod uitgewerkt.

Andere benadering Geen jongen is hetzelfde. Dus geen stereotypen, maar jongens vragen soms een andere benadering dan meisjes. Stil of extravert, ieder vult zijn sekse met zijn talenten anders in (gender). Ontken sekseverschillen niet, die bestaan; soms sterk, soms minder. De uitdaging is om die recht te doen én de daar aan gekoppelde ongelijkheden te bestrijden, zeker ook voor hen die buiten de binaire indeling vrouw/man vallen. (Zie tab achtergronden)

Kijk met jongens naar wat de toekomst ook hén te bieden heeft en wat zij de maatschappij kunnen bieden. Geef je rekenschap van wat zij in aanleg meekrijgen, van de voorbeelden die zij krijgen, van hun eigen vaak wat onregelmatiger ontwikkelingstempo, van wat er zoal op hen afkomt en inwerkt. Dat stelt hen voor eigen opgaven.

Zoek wat hén boeit en verwondert. Wat houdt hen bezig? Wat zijn hun vragen en motieven? Hun dilemma’s & valkuilen? Heb oog voor hun zoektocht naar zin en betekenis, hun experimenteergedrag, energie, dadendrang & groeiend zelfmanagement, Geef aandacht aan empathie en taal, reflectie en communicatie. Zie en wees nieuwsgierig naar wat zij meemaken en zelf mee máken! Natuurlijk maken ze daarbij ‘fouten’, als ze daar maar van leren, zo werkt de evolutie. ‘Heb je fouten lief’ anders zijn ze voor niets geweest.

Volwassenen kunnen met hun ervaring een grote rol spelen. Regel één is contact. Wees met hen nieuwsgierig, verwonder je, confronteer zo nodig kort en duidelijk, liefst met alternatieven, en heb vooral plezier in jongens en jonge mannen in al hun verscheidenheid; dán geven zij ook veel terug. 

Geef goede voorbeelden, zoek mét hen oplossingen, nieuwe wegen. Geef zo nodig aanwijzingen op maat, richtingen, informatie, verschaf hen kennis, stel grenzen en geef vooral goede feedback! Help hen zich los te maken van oude beperkende sekserollen en daar ook anderen op aan te spreken en vooral ook samen te werken.

Onderwijs weet veel jongens niet te bereiken. Zij verzetten zich tegen de gangbare formats en voelen zich niet aangesproken. Sommigen missen de aansluiting bij de maatschappij. Hoe bereiken wij hen en krijgen we hun kwaliteiten en talenten beter in beeld? Wat kúnnen zij al, waar hebben zij plezier in, wat lokt hen? Wat kunnen zij voor anderen betekenen?

boek ontwikkeling van jongens in het onderwijs

De ontwikkeling van Jongens in het onderwijs.
Context en praktijk van primair tot en met hoger onderwijs

Door: Lauk Woltring & Dick van der Wateren (red.) met Gerda Geerdink, Dolf Hautvast, Klaas-Wybo van der Hoek, Meinte Hornstra Moedt, Ineke Oenema, Henno Oldenbeuving, Louis Tavecchio & Johan Vermeer met een voorwoord van Jelle Jolles. Lannoo/Campus (1e druk juni 2019, 2e licht gewijzigde druk dec. 2019, 3e druk 2022)

Dat maak ik zelf wel uit!?

Najaar 2017 verscheen de 6e herziene en aangevulde druk van mijn boek:
Dat maak ik zelf wel uit!? Werken met jongens: pedagogiek met gevoel voor sekse- en genderverschillen. Inspelen op aanleg, socialisatie en rijping.’

Actueel

 • Mannen en duurzaamheid, zijn er kantelpunten in hun ontwikkeling? Een essay op uitnodiging van duurzaam nieuws.nl in de reeks ‘kantelpunten inzake klimaat en duurzaamheid’ juni 2021
 • Het Platform ‘Jongens in balans’ staat open voor nieuwe leden met energie en tijd.  Zie de geheel vernieuwde website www.jongensinbalans.nl  

Functies

 • 302984832wqe

  Oprichter/lid Platform ‘Jongens in Balans’ en Expertisecentrum ‘Jongenstalent’ (later gefuseerd)

 • 302984832wqe

  Div. media, conferenties, adviesgroepen

 • 302984832wqe

  Lid Emancipator en Men Engage

 • 302984832wqe

  Consultant voor het Rots & Water Instituut

 • 302984832wqe

  v/h EU-Hermes project on Driver Education

 • 302984832wqe

  v/h EU expertgroup on Driver Education

 • 302984832wqe

  v/h lid Expertgroup Men & Masculinities/EU Institute on Gender Equality (Vilnius)