Algemeen

Laatst gewijzigd: 11/07/2021

Opgroeiende jongens en jonge mannen (Algemeen)

Op de gerelateerde pagina’s in de rechterkolom vindt u diverse teksten met oplopende complexiteit:

  1. Een eerste en meer globale oriëntatie op de ontwikkeling en positie van jongens en jonge mannen.
  2. Een langere basistekst met achtergronden & kernbegrippen.
  3. Een algemeen overzicht van relevante items en
  4. Bijdragen uit de bio- en neuropsychologie.

Ad 2:  de veelgebruikte ‘Basistekst, Jongens in balans‘ gaat o.a. in op de ‘machtsdriehoek’ (macht, onmacht en machtsstrijd) en aan het eind op het cruciale begrip ‘Zône van naaste ontwikkeling’ van Vygotsky. De tekst biedt verder ook methodische tips en aanwijzingen. Deze tekst kan naast de kortere tekst ‘Oriëntatie’ ook goed worden gebruikt  als inleiding voor studenten van allerlei opleidingen. Gaarne met bronvermel-ding.

Ad 3:  het Overzicht van items was oorspronkelijk een quick scan t.b.v. NOS-Radio 1 Journaal  30-11-‘09 n.a.v. de CBS-jeugdmonitor 2009. Deze tekst is verder uitgewerkt t.b.v. de masterclass 2010 en t.b.v. mijn advisering in 2011-2012 en 2013 aan het Ministerie van Onderwijs inzake de achterstand van jongens in het onderwijs. Sindsdien werk ik e.a.a. regelmatig bij naar nieuwe inzichten.

Reageren