Search

Lauk Woltring

Print Friendly, PDF & Email

Achtergronden

Opgroeiende jongens en jonge mannen

Op verschillende manieren kunt u zich via deze site verder verdiepen:

  1. Een eerste en meer globale oriëntatie op de ontwikkeling en positie van jongens en jonge mannen.
  2. Een langere basistekst met achtergronden & kernbegrippen.
  3. Een algemeen overzicht van relevante items en
  4. Een specifiek overzicht van relevante items uit de bio- en neuropsychologie.

De tekst ‘oriëntatie’ gaat in op: Waar gaat het om? Inspelen op de energie, het overlevingsinstinct en het lerend gedrag van jongens en jonge mannen. Toenemende gewaarwordingen, zelf-acceptatie, verantwoordelijkheid, aangaan van verbindingen en het vinden van richting en betekenis. De kwaliteiten van jongens. En tenslotte Gendermainstreaming


Lees meer

De ‘Basistekst, Jongens in balans’ gaat o.a. in op de ‘machtsdriehoek’ (macht, onmacht en machtsstrijd) en aan het eind op het cruciale begrip ‘Zône van naaste ontwikkeling’ van Vygotsky. De tekst biedt verder ook methodische tips en aanwijzingen. Deze tekst kan naast de kortere tekst ‘Oriëntatie’ ook goed worden gebruikt  als inleiding voor studenten van allerlei opleidingen. Gaarne met bronvermelding.


Lees meer

Het Overzicht van items was oorspronkelijk een quick scan op verzoek van NOS-Radio 1 Journaal 30-11-‘09 n.a.v. de CBS-jeugd-monitor 2009. Deze tekst is verder uitgewerkt t.b.v. de masterclass 2010, t.b.v. mijn advisering in 2011-2013 aan het Ministerie van Onderwijs en bij mijn advisering aan de Onderwijsraad in 2020 inzake de achterstand van jongens in het onderwijs. Deze lijst werk ik regelmatig bij naar nieuwe inzichten.


Lees meer

Ooit stond hier de tekst Jongens: Bio- en neuropsychologische ontwikkeling. Deze veel gebruikte tekst is inmiddels is wat verou-derd. Oorspronkelijk ontstaan bij gebrek aan NL literatuur, werd deze tekst overbodig na publicaties van o.a. Jelle Jolles, en anderen die de neuropsychologie als ontwikkelingspsychologie benaderen i.p.v. als alom verklarende wetenschap. Zie ook pagina literatuur. Wie mijn tekst nog eens wil inzien kan mij daarom vragen. Zij biedt behalve een visie op rijping en de wisselwerking tussen aanleg en omgeving (epigenetische ontwikkeling) ook twee grote schema’s van relevante items op dit snel groeiende gebied:
(1) Diverse delen van het brein en hormonale functies waarin verschillen tussen jongens en meisjes zijn waargenomen die speciale aandacht vragen van opvoeders en welke soms een wat andere benadering en andere stimulansen vragen (bijv. taalontwikkeling, anticipatie, remming van impulsen).
(2) Overzicht van verschillen in de neurobiologische en neuropsychologische ontwikkeling van jongens en meisjes naar leeftijds-fasen. Het boek dat ik in 2019 schreef met anderen: De ontwikkeling van jongens in het onderwijs. Context en praktijk van primair tot en met Hoger Onderwijs biedt in de hoofdstukken 1 en 13 een samenvatting van nu bekende inzichten.


Lees meer