Algemeen

Laatst gewijzigd: 03/04/2017

Opgroeiende jongens en jonge mannen (Algemeen)

Op de gerelateerde pagina’s in de rechterkolom vindt u diverse teksten met oplopende complexiteit:

  1. Een eerste en meer globale oriëntatie op de ontwikkeling en positie van jongens en jonge mannen.
  2. Een langere basistekst met achtergronden & kernbegrippen.
  3. Een algemeen overzicht van relevante items en
  4. Een specifiek overzicht van relevante items uit de bio- en neuropsychologie.

Ad 2:  de ‘Basistekst, Jongens in balans’ gaat o.a. in op de ‘machtsdriehoek’ (macht, onmacht en machtsstrijd) en aan het eind op het cruciale begrip ‘Zône van naaste ontwikkeling’ van Vygotsky. De tekst biedt verder ook methodische tips en aanwijzingen. Deze tekst kan naast de kortere tekst ‘Oriëntatie’ ook goed worden gebruikt  als inleiding voor studenten van allerlei opleidingen. Gaarne met bronvermelding.

Ad 3:  het Overzicht van items was oorspronkelijk een quick scan t.b.v. NOS-Radio 1 Journaal  30-11-‘09 n.a.v. de CBS-jeugdmonitor 2009. Deze tekst is verder uitgewerkt t.b.v. de masterclass 2010 en t.b.v. mijn advisering in 2011-2012 en 2013 aan het Ministerie van Onderwijs inzake de achterstand van jongens in het onderwijs. Sindsdien kijk ik regelmatig of er elementen moeten worden bijgewerkt wat ik soms ook doe.

Ad 4: de tekst Jongens: Bio- en neuropsychologische ontwikkeling is oud, maakt nu plaats voor anderen die hier meer vanaf weten en daarover gezaghebbend hebben gepubliceerd. Voor belangstellenden is deze tekst (vanwege argumentatie en details nog beschikbaar). Zij biedt behalve een visie op rijping en de wisselwerking tussen aanleg en omgeving (epigenetische ontwikkeling) ook twee grote schema’s van relevante items op dit snel groeiende gebied: (1) diverse delen van het brein en hormonale functies waarin verschillen tussen jongens en meisjes zijn waargenomen en (2) een overzicht van verschillen in de neurobiologische en neuropsychologische ontwikkeling van jongens en meisjes naar leeftijdsfasen. Oorspronkelijk ontstaan bij gebrek aan NL literatuur, wordt deze tekst langzaamaan overbodig na publicaties van o.a. Jelle Jolles, Margriet Sitzkoorn en anderen die de neuropsychologie als ontwikkelingspsychologie benaderen i.p.v. als alomverklarende wetenschap. Zie ook literatuur

Reageren

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met mij opnemen via het contactformulier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *