Search

Lauk Woltring

Print Friendly, PDF & Email

 

  • Diverse studiedagen voor GG&GD inzake opvoedingsondersteuning,
  • Studiedag Inspectie Kinderdagverblijven en Buitenschoolse opvang
  • Diverse WHO-(EU)-congressen: Bijdragen  inzake Jongens en gezondheid
  • Training huisartsen (jongens en mannen in de spreekkamer; optreden bij seksueel geweld en ongewenste intimiteiten) en scholing jeugdartsen (2005: accreditatiepunten AbSG)
  • Workshop voor verpleegkundigen en behandelaars in de Psychiatrie
  • Advisering bij Campagnes in Nederland en elders (o.a. Oostenrijk) inzake drugs, agressie en uitgaansleven.
  • Bijdragen, lezingen, adviezen inzake AIDS-Preventie (deelname EU-conferentie Canterbury 2000)