Search

Lauk Woltring

Print Friendly, PDF & Email

Over Lauk

302984832wqeIn nu ruim 45 jaar actief rond het thema ‘werken met jongens en jonge mannen‘ heb ik veel mee gemaakt, geleerd, gecorrigeerd en uitge-vonden (zie ook de portfolio’s op verschillende activiteiten). Ik ga door, maar draag ook met veel plezier het stokje over aan volgende generaties die er op hun eigen manier mee verder willen gaan. In 2000 heb ik met anderen het plat-form ‘Jongens in balans’ (www.jongensinbalans.nl) opgericht. Vooral belangstellende beroepskrachten in allerlei sectoren kunnen ook daar terecht voor hulp en advies.

Ik ben getrouwd met Ceciel Hattinga, kunstenaar & dichter; mijn dochter Femke werkt als trainer en coach voor leidinggevenden en organisatieontwikkeling bij Leeuwendaal en is ook fotograaf.

Lauk Woltring

Curriculum Vitae

 • Nu ook coaching van professionals, naast de inspiratiesessies, workshops, trainingen en lezingen (in o.a. onderwijs, opvoeding, rijopleidingen) plus ondersteuning bij div. media
 • Oprichting expertisecentrum ‘Jongenstalent’, 2016 gefuseerd met Platform Jongens in Balans
 • Bijdragen EIGE (European Institute on Gender Equality) Men and Masculinities.
 • Masterclasses. Overdracht knowhow naar anderen met groeipotentieel.
 • Conferentie Onderwijs ‘Jongens in Beeld‘ (met APS)
 • EU Network Men in Early Childcare; NL-netwerk Mannen in kindercentra
 • Lid EU Expert Group on Driver Education
 • NL-bijdrage EU-conference on Gender Equality and Education, Ankara
 • World Forum Early Childhood Education. Hawaii. Keynote & Workshop Men in Early Childhood
 • EU-Hermes project (driver education, from instruction to coaching)
 • Afscheid Hogeschool van Amsterdam; verder in eigen expertisebureau
 • Conference Working with Boys, Building Fine Men (Australia; Melbourne);
 • Novice Driver Trial, National Expert Group (Canberra,)
  Lectures & Workshops on Young Driver Education (Perth)
 • OESO/OECD Report Young Drivers (eindadvies bij rapport)
 • Eigen expertisebureau ‘Werken met Jongens’; Lezingen,  trainingen & adviezen in onderwijs, kinderopvang, politie/justitie, bestrijding (seksueel)geweld.
  Oprichting Platform ‘Jongens in balans‘;
 • Uitbreiding activiteiten naar verkeerssector (risicogedrag jongens in verkeer) NL + Internationaal
 • WHO-Europa projects on Men & Masculinities: food, alcohol & drugs, sexuality, HIV-prevention
 • Meer dan duizend lezingen, conferentiebijdragen, trainingen, workshops in diverse sectoren, adviezen aan ministeries en instellingen, bijdragen tijdschriften, films, campagnes en optreden in media (Nederland en elders).
 • Boek Jongens tussen Branie en Verlegenheid. Seksespecifiek werken met jongens (Lemma, Culemborg)
 • Ontwikkeling, advies & training (vanuit Hogeschool van Amsterdam,  afd. Contractactiviteiten)
 • Initiatief & projectleider ‘Werken met Jongens’
 • Initiatief & coördinator afstudeerrichting Jeugdzorg 12+ (Hogeschool van Amsterdam)
 • Docent Sociaal-Cultureel Werk, Maatschappelijk werk & Sociaal-Ped. Hulpverlening (Hogeschool van Amsterdam)
 • Adjunct directeur/plv. directeur onderwijs Karthuizer Sociale Academie.
 • Eerste lessenreeks ‘Ontwikkeling van, en werken met jongens’
 • Docent Kultureel Werk, Haagse Sociale Academie
 • Stages jongerenwerk en onderwijs
 • Politicologie, Universiteit v, A’dam & Vrije Universiteit, ‘cum laude’. Assis-tent Bestuurskunde, Polemologie en ‘Politieke Vorming & Ervaringsleren’
 • Gymnasium-ß Amsterdam
 • Geboren te Amsterdam