Lauk Woltring

image_pdf

Over Lauk

In nu ruim 40 jaar actief rond het thema ‘werken met jongens en jonge mannen‘ heb ik veel mee gemaakt, geleerd, gecorri-geerd en uitgevonden (zie ook de portfolio’s op verschillende activiteiten). Ik ga door, maar draag ook met veel plezier het stokje over aan volgende generaties die er op hun eigen manier mee verder willen gaan.

Getrouwd met Ceciel Hattinga, kunstenaar & dichter; dochter Femke is manager GGD, coach, trainer & fotograaf.

Curriculum Vitae

 • Coaching van professionals , diverse workshops, trainingen en lezingen (in onderwijs, opvoeding, rijopleidingen), ondersteuning bij div. media
 • Oprichting expertisecentrum ‘Jongenstalent’, 2016 fusie met Platform Jongens in Balans
 • Bijdragen EIGE (European Institute on Gender Equality) Men and Masculinities.
 • Masterclasses. Overdracht knowhow naar anderen met groeipotentieel.
 • Conferentie Onderwijs ‘Jongens in Beeld‘ (met APS)
 • EU Network Men in Early Childcare; NL-netwerk Mannen in kindercentra
 • Lid EU Expert Group on Driver Education
 • NL-bijdrage EU-conference on Gender Equality and Education, Ankara
 • World Forum Early Childhood Education. Hawaii. Keynote & Workshop Men in Early Childhood
 • EU-Hermes project (driver education, from instruction to coaching)
 • Afscheid Hogeschool van Amsterdam; verder in eigen expertisebureau
 • Conferentie on Boys (Australia; Melbourne);
 • Novice Driver Trial, National Expert Group (Canberra,)
  Lectures & Workshops on Young Driver Education (Perth)
 • OESO/OECD Report Young Drivers (eindadvies bij rapport)
 • Eigen expertisebureau ‘Werken met Jongens’; Lezingen,  trainingen & adviezen in onderwijs, kinderopvang, politie/justitie, bestrijding (seksueel)geweld oprichting Platform ‘Jongens in balans‘;
 • Uitbreiding activiteiten naar verkeerssector (risicogedrag jongens in verkeer) NL + Internationaal
 • WHO-Europa projects on Men & Masculinities: food, alcohol & drugs, sexuality, HIV-prevention
 • Lezingen, conferentiebijdragen, trainingen, workshops in diverse sectoren, adviezen aan ministeries en instellingen, bijdragen tijdschrif-ten, films, campagnes en optreden in media (Nederland en elders).
 • Boek Jongens tussen Branie en Verlegenheid. Seksespecifiek werken met jongens (Lemma, Culemborg)
 • Ontwikkeling, advies & training (vanuit Hogeschool van Amsterdam,  Contractactiviteiten)
 • Initiatief & projectleider ‘Werken met Jongens’
 • Initiatief & coördinator afstudeerrichting Jeugdzorg 12+ (Hogeschool van Amsterdam)
 • Docent Sociaal-Cultureel Werk & Sociaal-Ped. Hulpverlening (Hogeschool van Amsterdam)
 • Adjunct directeur/plv. directeur onderwijs Karthuizer Sociale Academie.
 • Eerste lessenreeks ‘Ontwikkeling van, en werken met jongens’
 • Docent Kultureel Werk, Haagse Sociale Academie
 • Stages jongerenwerk en onderwijs
 • Politicologie, Universiteit v, A’dam & Vrije Universiteit, ‘cum laude’. Assis-tent Bestuurskunde, Polemologie en ‘Politieke Vorming & Ervaringsleren’
 • Gymnasium-ß Amsterdam
 • Geboren te Amsterdam
302984832wqe