Portfolio Emancipatie(-beleid)

Laatst gewijzigd: 21/10/2017

Veel van mijn werk staat sowieso in het teken van emancipatieprocessen (met enig accent op de rol, plaats en positie van jongens en jonge mannen) en vindt u terug in de andere thema’s en velden. Sommige projecten of opdrachten zijn het best onder te brengen of te kenschetsen onder de algemene titel Emancipatie(-beleid)

  • Lid van het expert-panel achter de SIRE-campagne ‘Laat jij jouw jongen wel genoeg jongen zijn?’ en diverse bijdragen aan de campagne
  • Lid van, Bijdragen aan ‘De man is Lam’ een project van het Zuidelijk Toneel en Stichting Nieuwe Helden over religie, vaderschap, agressie, kwetsbaarheid, vrouwen, seks en intimiteit (en nog veel meer). 2016-2017
  • Lid van, bijdragen aan eMANcipator (mannenemancipatie 2.0) en Men Engage 2013 e.v.
  • Bijdragen als invited expert in Working Group on Men & Masculinities in European Institute on Gender Equality (Vilnius, Litouwen) vanaf november 2010
  • Bijdragen ontwikkeling ‘Godinnenspektakel‘ (2009) (3e golf vrouwenemancipatie) (en div. daar uit voortvloeiende discussies)
  • Bijdragen EU-Seminar on Gender Equality (Ankara October 2008)
  • Klankbordgroep Ministerie SoZaWe bij Onderzoek naar beelden van mannelijkheid in het beleid
  • Emancipatiebeleid div. bijeenkomsten, klankbordgroepen verschillende ministeries, bijdragen in media, discussiebijeenkomsten e.d.
  • Vanaf 1989 – 1992 deelname aan expertgroep en diverse bijdragen aan de Overheidscampagne preventie van seksueel geweld, speciaal gericht op jonge mannen ‘You can’t always get what you want’  (Onderzoek, mediabijdragen, teksten, brochures e.d.)

 

Reageren