Search

Lauk Woltring

Print Friendly, PDF & Email

Mijn werk staat in het teken van emancipatieprocessen. Dat vindt u terug in de andere thema’s en (vak-)gebieden. Sommige projecten of opdrachten zijn het best onder te brengen of te kenschetsen onder de algemene titel Emancipatie(-beleid). Er valt voor jongens veel te winnen bij gelijkwaardige man-vrouwverhoudingen. Ik plaats enig accent op de rol, plaats en positie van jongens en jonge mannen met respect voor vrouwen en LHBTI mensen.

 • In opdracht van Internetwork for Sustainability (INSNET Foundation) schreef ik  in juni 2021- in discussie met velen – een bijdrage over ‘Mannen en duurzaamheid’ in een reeks ‘Maatschappelijke kantelpunten inzake duurzaamheid en klimaat’
 • Lid van, ambassadeur voor en bijdragen aan eMANcipator (mannenemancipatie 2.0) vanaf 2014
 • Lid van het expertpanel achter de SIRE-campagne ‘Laat jij jouw jongen wel genoeg jongen zijn?’ en diverse bijdragen aan de campagne (2017-2018)
 • Lid van en bijdragen aan ‘De man is Lam’ een project van het Zuidelijk Toneel en Stichting Nieuwe Helden over religie, vaderschap, agressie, kwetsbaarheid, vrouwen, seks en intimiteit (en nog veel meer). 2016-2017
 • Men Engage 2013 e.v.
 • Bijdragen als invited expert in Working Group on Men & Masculinities in European Institute on Gender Equality (Vilnius, Litouwen) vanaf november 2010
 • Bijdragen ontwikkeling ‘Godinnenspektakel‘ (2009) (3e golf vrouwenemancipatie) (en div. daar uit voortvloeiende discussies)
 • Bijdragen EU-Seminar on Gender Equality (Ankara October 2008)
 • Klankbordgroep Ministerie SoZaWe bij Onderzoek naar beelden van mannelijkheid in het beleid
 • Emancipatiebeleid div. bijeenkomsten, klankbordgroepen verschillende ministeries, bijdragen in media, discussiebijeenkomsten e.d. (1988 tot heden)
 • Vanaf 1989 – 1992 deelname aan expertgroep en diverse bijdragen aan de Overheidscampagne Preventie van seksueel geweld, speciaal gericht op jonge mannen: ‘You can’t always get what you want‘  (Onderzoek, mediabijdragen, teksten, brochures e.d.)