Jeugd(gezondheids-)zorg

Laatst gewijzigd: 19/08/2021

Portfolio Jeugdhulpverlening

Met de regionalisering van de jeugdzorg wordt er een groot beroep gedaan op het vakmanschap van professionals en de bijdrage van vrijwilligers en semiprofessionals. Het is duidelijk dat hier behalve problemen ook kansen liggen, mits hiervoor voldoende gelden worden vrijgemaakt en de verschillende regelingen beter op elkaar worden afgestemd. De afgelopen jaren is de decentralisatie vaak op een chaos uitgelopen waarbij die jongeren die het meest hulp nodig hadden (‘duurder’) in de kou kwamen te staan. Jongens die problemen hebben of veroorzaken komen vaak pas in beeld (van politie en daarna intensieve jeugdzorg) als er al vele stations waren gepasseerd. Het worden niet alleen dure klanten, zij zijn ook vaak reeds verhard in hun gedrag en het is lastig hen weer in het spoor te krijgen
Aandacht binnen de eigen netwerken en de buurt, liefst al in een vroeg stadium, kan zeer veel betekenen. Liefst in samenwerking met gezondheidszorg, Kinderdagverblijven, Buitenschoolse Opvang, opvoedingsondersteuning en wat er al niet aan nieuwe initiatieven opkomt, zeker als er meer gelden ter beschikking komen.

Zie verder ook de overige teksten op deze site. Vanuit mijn verleden als docent jeugdzorg in het HBO, de ontwikkeling van de eerste profielen jongerenwerk en betrokkenheid bij allerlei projecten kan ik in overleg een bijdrage leveren.

Anders dan in veel Angelsaksische landen waar Men’s health een belangrijk item is, wordt in Nederland  op verschillende gebieden in de gezondheidszorg nog nauwelijks nagedacht over de meer specifieke gezondheidsproblematiek en de benaderingswijze van jongens. Dit is niet mijn specialisme, maar als anderen hier verder aandacht aan willen geven, zal ik graag vanuit mijn benadering en ervaringen assisteren… In het verleden heb ik onder meer optredens verzorgd rond Jongens/Mannen in de Psychiatrie, Jongens/mannen in de spreekkamer (bijscholing huisartsenkring Drenthe, erkende bijscholingspunten) en Aidspreventie Jongens (EU-Aids preventieproject)

 

Reageren