Search

Lauk Woltring

Print Friendly, PDF & Email

Portfolio Verkeer (rijopleidingen en verkeerseducatie)

 • Coaching van individuele rijinstructeurs vanaf 2015
 • Adviezen aan en training van overheidsinstanties, rijopleiders en verkeersopvoeders in binnen- en buitenland (2000-heden)
 • Europese HERMES-project Optimal Communication Skills for driving instructors Europees project 2007-2010 (van instructie naar coaching in de rijopleidingen) Lid van ontwerpteam, lid van de stuurgroep, div. conferenties en workshops in 8 Europese landen.
 • Deelname aan Expertgroup on Driver Education in Europe (Europese Commissie/DG TREN (2008-2010)
 • 4th Conference in Driver Behaviour and Training (Dorn/Cranfield University UK)  Bijdrage aan de ontwikkeling van, en presentatie op de conferentie in Amsterdam 24-25 November 2009)
 • VVN: Bijdrage ontwikkeling jongerenbeleid
 • ROVG en ROVU: diverse pilots verkeerseducatie VO (initiatief tot en bijdragen aan Power of Control, zitting in klankbordgroep)
 • Presentatie ‘Learning in traffic, a gender issue’ op jubileumcongres Prevention Routiere International  (Rotterdam 24-26 Juni 2009)
 • Bijdragen ontwikkeling digitale handleiding handhaving alcoholcontrole voor de Politie (SWOV, Politieacademie 2008-2009).
 • The Drivexperience. Bijdrage aan jonge automobilisten project (van instructie naar coaching) i.s.m. ROVG (Gelderland), KPVV en DHV (2008-2010)
 • NVVC 2008 Workshop en paper over de rijopleiding, de validiteit van het rijexamen en nieuwe wegen: van instructie naar coaching.
 • Seminar Addressing Risk Taking Behavior of Young Males in Traffic Launceston, (TAS) Australia nov. 2007
 • OECD (OESO) Uitgenodigd tot advisering bij en commentaar op de eindversie van de nota ‘Young Driver risks and effective counter-measures’ 2005
 • Trial Novice Driver Education (VicRoads/Victoria, RTA/New South Wales & Australian Transport Security Bureau) (Advisering, deelname expert group) 2005
 • Risicogedrag, agressie, alcohol, verkeersethiek & duurzame handhaving. Div. bijdragen inzake ‘Jongeren en verkeer’ aan ministeries en verkeersorganisaties (Nederland, Duitsland, Spanje, Oostenrijk, Australië)
 • Training rij-instructeurs: jongens in de bromfietscursus;  pilot 2e fase rijbewijs NovEV/CIECA, omgaan met agressie in het verkeer, Rijopleiding in Stappen (update van de RIS) 2003-2005
 • Instructie (bromfiets en auto, pilot 2e fase rijbewijs, RIS), coaching en educatieve maatregelen verkeer
 • Ontwikkeling diverse (video-)programma’s en handleidingen