Search

Lauk Woltring

Print Friendly, PDF & Email

Voorbeelden Jeugdhulpverlening

  • Aandacht voor sekseverschillen in de Jeugdzorg (Advies, Lezingen en trainingen in Nederland, Engeland, Duitsland, Portugal, België, Oostenrijk & Australië)
  • Programmaontwikkeling in de intensieve ambulante hulp; benadering via de directe omgeving & alternatieven voor strafrechtelijke aanpak
  • Intake in de jeugdhulpverlening
  • Onderlinge afstemming van opleiding en werkveld.


PS:    Ik geef géén individuele hulpverlening. In uitzonderlijke gevallen kan ik pogen cliënten door te verwijzen, maar ik ben géén gecertificeerde diagnosticus en/of behandelaar.