Diverse Terreinen

Laatst gewijzigd: 05/04/2021

Allerlei materiaal en aanbod op diverse terreinen

Met veel plezier geef ik al jarenlang adviezen, lezingen en trainingen over de ontwikkeling van en omgang met kinderen en jongeren. Hierbij heb ik in het bijzonder aandacht voor de eigen ontwikkeling van jongens, zonder overigens het verschil met meisjes te overdrijven of verschillende genderidentiteiten te miskennen. Ieder kind of jongere is weer anders. De verschillen tussen jongens onderling en tussen meisjes onderling zijn soms groter, maar er zijn een aantal eigen aardigheden en ontwikkelingen bij jongens aanwijsbaar waar we beter op kunnen inspelen. Opvoeden blijft natuurlijk steeds weer uitvinden: uiteindelijk komt het erop neer: wat heeft dít kind nu van mij nodig.
Ik heb mij daarbij vooral toegelegd op de rol, positie en perspectieven van opgroeiende jongens en jonge mannen in al hun diversiteit – steeds met open oog voor de belangen van meisjes en vrouwen – in Nederland maar ook elders. De verschillende thema’s en werkgebieden vindt u in de bovenbalk (of onder de foto’s op de homepage).

Klikt u op een der werkgebieden dan vindt u per gebied een inleiding, soms studiemateriaal, discussies en achtergronden. Verder vindt u telkens mijn portfolio waaruit u kunt afleiden wat u mogelijk van mij kunt verwachten. Het draait steeds weer om dezelfde kern: constructief ingaan op de ontwikkeling van jongens en jonge mannen: hun kwaliteiten, hun dilemma’s en hun mogelijkheden.

img_2864

U kunt gebruik maken van mijn expertise voor:

– Lezingen, workshops, conferenties
– In-company-training & coaching van professionals en vrijwilligers
– Visieontwikkeling, beleidsadvies en innovatie
– Brainstorming & analyse van probleemsituaties
– Mediaproducties
– Programmaontwikkeling en Onderzoeksontwerp

In overleg kan ik U een offerte doen en eventueel referenties opgeven.

Er zijn geen standaardrecepten. Wel vindt u op deze website in sommige teksten een reeks aandachts-punten. Soms is het voldoende om bij bestaand beleid of programma een bijzondere blik op jongens te werpen en professionals bij te scholen op hun éigen ontwikkeling, en soms is het nodig om meer specifieke programma’s te ontwikkelen of methoden bij te stellen .
Een andere manier van kijken kan ook een hele transformatie opleveren en een heuse kwaliteitsslag voor uw organisatie zijn. Waar vaak veel energie verloren gaat in het begrenzen en controleren van jongens, kan verwóndering, nieuwsgierigheid en  ànders reageren op hun gedrag – dat eerst als lastig werd ervaren en overlast opleverde – ook een bron van kracht en zelfs inspiratie worden.

Sinds eind jaren ’70 doe ik onderzoek naar de ontwikkeling van jongens en hoe daar constructief op in te gaan. Ik schreef hierover boeken, artikelen en geef coaching, adviezen, lezingen en trainingen over deze thematiek in binnen- en buitenland. Soms alleen, soms met inschakeling van mijn inmiddels uitgebreide netwerk. Ik concentreer mij op die taken waarin mijn kwaliteiten tot hun recht komen en zelf ook verder kan leren. Ik werk graag samen met anderen, soms grotere bureaus of organisaties die over meer moge-lijkheden voor implementatie beschikken. Ik stem steeds af op de reeds aanwezige kwaliteiten en ervaringen in organisaties.

Mijn prijzen zijn gematigd; ik wil vooral mijn werk toegankelijk maken voor diegenen die er verder mee willen en kunnen gaan. Veel tijd besteed ik aan studie, netwerken, overleg, publiciteit, overdracht van mijn knowhow via een masterclass, het Platform Jongens in Balans, nationale en internationale netwerken, een expertisecentrum, en al wat er zoal komt kijken om het constructief werken met jongens en jonge mannen onder de aandacht te brengen.

Reageren