Search

Lauk Woltring

Print Friendly, PDF & Email

Boeken, bijdragen, artikels in tijdschriften.

<br>

–     De ontwikkeling van Jongens in het Onderwijs. Context en Praktijk van primair tot en met hoger onderwijs Redactie en auteurs: Lauk Woltring & Dick van der Wateren. Co-auteurs: Gerda Geerdink, Dolf Hautvast, Klaas-Wybo van der Hoek, Meinte Hornstra Moedt, Ineke Oenema, Henno Oldenbeuving, Louis Tavecchio, Johan Vermeer. Met een voorwoord van Jelle Jolles. Lannoo/Campus, Tielt, 1e druk, juni 2019, 2e licht gewijzigde druk december 2019.) (Inkijkexemplaar of bestellen: zie homepage)

<br>

–      Dat maak ik zelf wel uit!? Werken met jongens: pedagogiek met gevoel voor sekse- en genderverschillen. Inspelen op aanleg, socialisatie en rijping. 1995 1e druk (Coutinho). 2017 6e herziene en aangevulde druk (in eigen beheer) Voor bestellen en inhoudsopgave zie de Homepage.

–      De ideale man bestaat niet, maar hoed me voor mannen zonder idealen in Anja Sijben (red.) De ideale man. Waar is hij… Wie is hij… Waar blijft hij?  Amsterdam 2014 ISBN 978-94-6228-545-3 (januari 2015)

–   ‘Opvoeding en sekseverschillen bij baby’s, peuters en kleuters‘ in: Bakel, Hedwig van, Roel de Groot en Jan van der Ploeg (red) Van klein tot groot. De ontwikkeling van het jonge kind. (Garant, Apeldoorn, Antwerpen 2012)

–    Van instructie naar Coaching in de Rijopleiding in Rij-instructie, november 2010 nr. 4.

–    Aandacht voor jongens: werken met gevoel voor sekseverschillen in: Ploeg, J.D. van der, en R.de Groot (red.) Andere wegen in Jeugdzorg en Onderwijs, Lemniscaat (Ortho-serie: Inleidingen, monografieën en leerboeken op het gebied van de orthopedagogiek) Rotterdam, 2005)


–   ‘Boys in traffic: learning and risk-taking, specific developmental tasks and education’ in: Hartman. D., Educating Boys. The Good News, Newcastle (Aus.) 2006.
Een zeer rijk boek met veel practische tips op allerlei terreinen. Dit boek is verkrijgbaar door mail te sturen aan: alison.carter@newcastle.edu.au (zie ook pagina andere schrijvers)


–    Förderung der Verkehrssicherheit durch differenzierte Ansprache junger Fahrerinnen and Fahrer. (Contribution to the Research and Report of Rolf Hoppe und Anne Tekaat, Planungsgesellschaft Köln, BAST Heft M165  Bergisch Gladbach jan. 2005) (Promoting road safety by adopting a differentiated approach to addressing young male and female drivers)


–   Addressing Risk Taking Behaviour of Young Males in Traffic. Some notes on the Novice Driver Education Trial (Australian Traffic and Security Bureau, july 2005)


–    Young Drivers Experience. Docenthandleiding bij gelijknamige video t.b.v. pilotproject 2e fase rijbewijs (Regionaal Overleg Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland, Arnhem 2004)


–    Alles onder controle. Docenthandleiding bij (video-)lespakket over risico’s op de bromfiets (Regionaal Overleg Verkeersveiligheid Noord-Holland, Haarlem 2004)

–  Jongenspedagogiek? Opvoeden met gevoel voor sekseverschillen in Pedagogiek. Wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming, 23e jaargang, nr. 3 (oktober 2003) pag. 175-181


–   Feasibility study Rots & Water. Eindverslag van een onderzoek naar implementatie en draagvlak van het trainingsprogramma Rots & Water in het VO, Jongerenwerk, Jeugdzorg en Preventieve GGZ (Rijswijk ZonMw 2003) (Uitbreiding van eerdere feasibility study i.o.v. OC&W, Rijswijk 2003)


–   ‘Verantwoorde (zelfsturing) van energie’ in: Achterhuis, Dupuis e.a. Verkeersethiek. Negen opstellen over normen en waarden in het verkeer (ANWB, Den Haag 1999)


–    ‘Denken over verkeersagressie jongeren’ in Rij-instructie 34/2 Sept. 1999


–   Verkeersagressie. Docenthandleiding bij ANWB-video ‘Cool!?’ (ANWB, Den Haag 1997) Bromfietsvideo met een eigen didactiek.


Jongens tussen branie en verlegenheid. Seksespecifiek werken met jongens. (Lemma, Culemborg 1988)

Kontroversiële Polemologie. (1972) Co auteur van dit boek van de Polemologische Studiegroep Amsterdam die zich te weer stelde tegen de gangbare wetenschappen tijdens en over de Koude Oorlog

–   Daarnaast diverse artikelen, columns en boekbesprekingen in vaktijdschriften.