Portfolio Onderwijs

Laatst gewijzigd: 09/12/2017

Portfolio Opvoeding en Onderwijs (Highlights)

 • Vanaf 1990: lezingen, trainingen en workshops in PO, VO en HBO/WO voor docententeams (PO & VO) over didactiek en het omgaan met gedrag van jongens in en rond de school. Bijdragen aan diverse onderwijsconferenties (o.a. 2017 Lexima SEN-conferentie; 2017 conferentie van de onderwijscoöperatie)
 • Op uitnodiging van Amsterdam University Press redactie over en schrijven van een boek over Jongens in het Onderwijs (Werktitel)(van VVE en PO t/m VMBO, VO, MBO, HBO en WO) (met andere schrijvers) verschijnt november 2018.
 • vanaf 2014: KIEM-educatie. Ondersteuning bij de ontwikkeling van een nieuw type school:  Metis-KIEM, een VMBO die recht doet aan zowel jongens als meisjes. (Kimo Steenaart. Een der winnende plannen bij Amsterdam Challenge voor geheel nieuw onderwijs) Start september  2018
 • 2013: Div. Bijscholing Decanen in het VO en HO (studievoortgang jongens in VO en HO)
 • 2012: Bijdragen aan Nationale Decanendag & Advisering Ver.Samenwerkende Ned. Universiteiten inzake werving/studievoortgang Jongens in het Hoger Onderwijs
 • Vanaf 2011 Intensieve betrokkenheid bij oprichting van het expertisecentrum ‘JongensTalent’  (onderwijs, opvoeding, jeugdzorg, voorlichting) i.s.m. APS en YoungWorks. Vanaf sept. 2015 gefuseerd met ‘Jongens in balans’
 • Introductie en begeleiding Uitgave van Gurian c.s. ‘Boys & Girls; Strategieën voor onderwijs aan jongens en meisjes in het basisonderwijs (1) en voortgezet onderwijs (2) bij uitgeverij Onderwijs maak je samen in Helmond.
 • 2010 Bijdragen aan Nationale Conferentie Puberbrein (SBO, 1 & 2 juni 2010)
 • 2010-2013: Advisering OCW inzake achterblijvende ontwikkeling talenten jongens in NL onderwijs
 • Werkconferentie ‘Jongens in en om de school. Ontwikkelingspaden van jongens: van peuter tot jongvolwassene’ Utrecht 23 november 2009 (i.s.m. met het APS, Algemeen Pedagogisch Studiecentrum)
 • Initiatief en klankbordgroep Diverse pilots Power of Control (Gelderland, Utrecht, Limburg) Verkeerseducatie in en rond de school, vertrekkend vanuit de principes van het sociaal vaardigheidsprogramma Rots & Water
 • Werkbezoek/uitwisseling met het Gurian Institute, Colorado Springs USA (zie ook literatuur) (mei/juni 2008)
 • PABO’s: Lezingen, workshops; doorlichting en advisering inzake werving en behoud van mannelijke studenten
 • Postacademisch onderwijs: lessenreeksen en afzonderlijke lessen op maat (in overleg)
 • Sociaal Agogisch Onderwijs: Lesprogramma’s over jeugdzorg en over socialisatie
 • Advisering aan ministeries van OC&W en SoZaWe inzake o.a. de ‘Brede school’ en aandacht voor sekseverschillen
 • Ontwikkeling weerbaarheidsprogramma Actie en reactie (voorloper van Rots & Water) i.s.m. ALO-Amsterdam en Kenau, vrouwenweerbaarheidscentrum.
 • Diverse bijdragen inzake preventie van pesten en van seksueel geweld in/om de school
 • 1995: Conferentie ‘Dat maak ik zelf wel uit!?’ Werken met Jongens: ontwerp van een sekse-specifieke pedagogiek, (Amsterdam, i.s.m. Hogeschool van Amsterdam) n.a.v. verschijnen gelijknamige boek (450 deelnemers)
 • 1988: Conferentie ‘Jongens tussen branie en verlegenheid’ (Amsterdam, i.s.m. NFJJ/WTA en Algemene Hogeschool Amsterdam) n.a.v. verschijnen gelijknamige boek (800 deelnemers)

 

Reageren of contact opnemen

Indien u wilt reageren op dit bericht, kan dat in het reactieformulier hieronder.

Indien u contact met mij wilt opnemen, kan dit met het contactformulier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *