Search

Lauk Woltring

Print Friendly, PDF & Email

Portfolio Opvoeding en Onderwijs (Highlights)

 • Continu vanaf 1990: Lezingen, trainingen en workshops in PO, VO en HBO/WO voor docententeams (PO & VO) over didactiek en het omgaan met gedrag van jongens in en rond de school . Bijdragen aan diverse onderwijsconferenties (o.a. 2017 Lexima SEN-conferentie; 2017 Conferentie van de onderwijscoöperatie).
 • Voorjaar 2020: geconsulteerd door onderwijsraad inzake Verkenning sekseverschillen in het onderwijs
 • Juni 2019: Boek: De ontwikkeling van Jongens in het Onderwijs. Context en praktijk van primair tot en met hoger onderwijs (van VVE en PO t/m VMBO, VO, MBO, HBO en WO). Geschreven door Lauk Woltring & Dick van der Wateren (red.) met bijdragen van: Gerda Geerdink, Dolf Hautvast, Klaas-Wybo van der Hoek, Meinte Hornstra Moedt, Ineke Oenema, Henno Oldenbeuving, Louis Tavecchio, Johan Vermeer en een voorwoord van Jelle Jolles  Lannoo/Campus. Verschijnt 18 juni 2019. Presentatie 19 juni Lannoo/Campus Amsterdam Amsterdam &  1 juli 2019 NHL-Stenden Hogeschool Leeuwarden
 • 14 November 2018: Nationale Studiedag Jongens in het Primair Onderwijs, Deventer, i.s.m. met de PABO van Saxion Hogeschool
 •  19 t/m 24 Januari 2017 Gurian Winter Institute, Werkbezoek & uitwisseling Tampa Florida (met Kimo Steenaart)
 • Vanaf 2014: bijdragen aan: KIEM-educatie. Ondersteuning bij de ontwikkeling van een nieuw type school:  Metis-KIEM, een VMBO die recht doet aan zowel jongens als meisjes. (Kimo Steenaart. Een der winnende plannen bij Amsterdam Challenge voor geheel nieuw onderwijs) Start september  2018
 • 2013: Div. Bijscholing Decanen in het VO en HO (studievoortgang jongens in VO en HO)
 • 2012: Bijdragen aan Nationale Decanendag & Advisering Ver.Samenwerkende Ned. Universiteiten inzake werving/studievoortgang Jongens in het Hoger Onderwijs
 • Vanaf 2011 Intensieve betrokkenheid bij oprichting van het expertisecentrum ‘JongensTalent‘  (onderwijs, opvoeding, jeugdzorg, voorlichting) i.s.m. APS en YoungWorks. Vanaf sept. 2015 gefuseerd met ‘Jongens in balans
 • Introductie en begeleiding Uitgave van Gurian c.s. ‘Boys & Girls; Strategieën voor onderwijs aan jongens en meisjes in het basisonderwijs (1) en voortgezet onderwijs (2) bij uitgeverij Onderwijs maak je samen in Helmond (2011).
 • 2010 Bijdragen aan Nationale Conferentie Puberbrein (SBO, 1 & 2 juni 2010)
 • 2010-2013: Advisering Ministerie van OCW inzake achterblijvende ontwikkeling talenten jongens in NL onderwijs
 • Werkconferentie ‘Jongens in en om de school. Ontwikkelingspaden van jongens: van peuter tot jongvolwassene’ Utrecht 23 november 2009 (i.s.m. met het APS, Algemeen Pedagogisch Studiecentrum)
 • Initiatief en klankbordgroep Diverse pilots Power of Control (Gelderland, Utrecht, Limburg) Verkeerseducatie in en rond de school, vertrekkend vanuit de principes van het sociaal vaardigheidsprogramma Rots & Water
 • Werkbezoek/uitwisseling met het Gurian Institute, Colorado Springs USA (zie ook literatuur) (mei/juni 2008)
 • PABO’s: Lezingen, workshops; doorlichting en advisering inzake werving en behoud van mannelijke studenten
 • Postacademisch onderwijs: lessenreeksen en afzonderlijke lessen op maat (in overleg)
 • Sociaal Agogisch Onderwijs: diverse lesprogramma’s over jeugdzorg en over socialisatie
 • Advisering aan ministeries van OC&W en SoZaWe inzake o.a. de ‘Brede school’ en aandacht voor sekseverschillen
 • Ontwikkeling weerbaarheidsprogramma Actie en reactie (voorloper van Rots & Water) i.s.m. HvA-ALO-Amsterdam en Kenau, vrouwenweerbaarheidscentrum. Advisering bij en bijdragen aan de ontwikkeling van Rots & Water. (Sociale Competentie training)
 • Diverse bijdragen inzake preventie van pesten en van seksueel geweld in/om de school
 • 1995: Conferentie ‘Dat maak ik zelf wel uit!?’ Werken met Jongens: ontwerp van een sekse-specifieke pedagogiek, (Amsterdam, i.s.m. Hogeschool van Amsterdam) n.a.v. verschijnen gelijknamige boek (450 deelnemers)
 • 1988: Conferentie ‘Jongens tussen branie en verlegenheid‘ (Amsterdam, i.s.m. NFJJ/WTA en Algemene Hogeschool Amsterdam) n.a.v. verschijnen gelijknamige boek (800 deelnemers)