Bio- & neuropsychologie

Laatst gewijzigd: 04/11/2020

Tot begin jaren ’90 richtte ik mij vooral op de socialisatie van jongens, het beeld in de media en culturele achtergronden (al hield ik een opening voor verklaringen en inzichten in de nieuwe opkomende neurobiologie en neuropsychologie). In 1993 werd uit het uit het Deens een boekje vertaald van Gideon Zlotnik, dir. Psychiatrisch Academisch Ziekenhuis te Kopenhagen, waarin de biologische en neuropsychologische dimensies van de ontwikkeling van jongens en meisjes werd behandeld. Ik wisselde e.e.a. met hem uit en vanaf toen hield ik veel wetenschappelijke literatuur bij inzake de soms verschillende  ontwikkeling van jongens en meisjes. Toen vanaf ongeveer 1998 in de VS grote belangstelling voor het thema ‘Jongens’ begon te ontstaan leerde ik veel van Gurian en de door hem aangehaalde onderzoekers. In 2002 plaatste ik op deze site een overzicht van alle gevonden relevante items en dat werkte ik vaak bij. Later is er echter zoveel (beter geïnformeerde) vakliteratuur verschenen dat dit hier niet meer nodig is en heb ik die tekst verwijderd. Geïnteresseerden verwijs ik naar de literatuurlijst (met korte beschrijvingen of recensies):

  • Eliot, Lise, Pink Brain, Blue Brain. How small differences grow into troublesome Gaps – and what we can do about it. (Oxford 2009)
  • Gurian, Michael, Kathy Stevens en Kelley King Boys & Girls. Strategieën voor Onderwijs aan Jongens en Meisjes in het basisonderwijs. (2008, NL 2011)
    Idem: Boys & Girls. Strategieën voor Onderwijs aan Jongens en Meisjes in het Voortgezet Onderwijs (2008, NL 2011)
  • Jolles, Jelle, Tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en omgeving (Amsterdam 2016)
  • Jolles, Jelle. Leer je kind kennen. Over ontplooiing, leren, denken en het brein (Amsterdam 2020) Met hierin de verschillende taken en rollen van de opvoeder en een duidelijk deel ‘Omgevingsfactoren, jongens en meiden‘ (actueel, zeer aan te bevelen)
  • T.a.v. jonge kinderen schreef ik zelf een tekst: Lauk Woltring ‘Opvoeding en sekseverschillen bij baby’s, peuters en kleuters’ in: Bakel, Hedwig van, Roel de Groot en Jan van der Ploeg (red) Van klein tot groot. De ontwikkeling van het jonge kind. (Garant, Apeldoorn, Antwerpen 2012) Nog steeds actueel en veel gebruikt.
  • Grift, Betsy van der, Jongensbrein/Meisjesbrein. Over genderverschillen en -strategieën voor onderwijs en kinderopvang (SWP Amsterdam 2016) Ook dit gaat vooral tot en met de kleuterleeftijd.

Reageren