Home

Laatst gewijzigd: 17/09/2020

Jongens: Mannelijke ontwikkeling, Sekse en Gender

Focus op kwaliteit, samenwerken en perspectief

Welkom op mijn site

Foto Sjaak Ramakers 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierop deel ik mijn ervaringen, kennis en inzichten, zo ver als ik ben, en geef ik aan hoe u mij op vele terreinen bij uw werk kunt betrekken.  Waar draait het om: plezier in, en kennis van de ontwikkeling van jongens en jonge mannen in ál hun verscheidenheid: hen van jongs af aan helpen doelen te stellen, stappen te nemen, daarvoor verantwoordelijkheid te nemen, hun zelfbewustzijn en zelfmanagement te ontwikkelen, hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren. Wij kunnen hen helpen zoeken naar hun kwaliteiten, betekenis en samenwerking in een wereld van verschuivende sekseverhoudingen. Laat hen waar nodig  het belang merken van intimiteit en een zinvol leven dat verder gaat dan social media, korte baan emoties, of louter materieel gewin. Wat heeft de toekomst voor hen in petto en wat hebben zij de maatschappij te bieden? Hoe nemen zij hun verantwoordelijkheid voor de aarde? Wat laten zij na voor de volgende generatie? Geen stereotypen en zeker geen regressie naar achterhaalde en vaak destructieve beelden van mannelijkheid, maar constructief inspelen op hun aanleg, de rol van de snel veranderende omgeving, hun – soms onregelmatige – ontwikkeling en rijping en hun dilemma’s, ontluikende talenten, kwaliteiten  en mogelijkheden.  Meer: scrol verder omlaag, zie  diverse links en de rest van deze website. Diverse interviews staan op de pagina Media (diverse optredens) 

De ontwikkeling van jongens in het onderwijs
Context en praktijk van primair tot en met hoger onderwijs

Door: Lauk Woltring & Dick van der Wateren (red.) met Gerda Geerdink, Dolf Hautvast, Klaas-Wybo van der Hoek, Meinte Hornstra Moedt, Ineke Oenema, Henno Oldenbeuving, Louis Tavecchio & Johan Vermeer en een voorwoord van Jelle Jolles.
Lannoo/Campus (juni 2019), 2e licht gewijzigde druk december 2019.

Bestelt u het boek bij mij dan stuur ik  u een gesigneerd exemplaar. Betaal €33,25 (€30,99 + 50% verzendingskosten) op: NL72TRIO 0390449350 t.n.v. L.L.M. Woltring, Utrecht o.v.v. DOJO, uw naam en adres, en ik stuur het u z.s.m. toe.

De ontwikkeling van jongens in het onderwijs – INKIJKEXEMPLAAR  Hier vindt u de voor- en achterkant, bio’s van de schrijvers, het voorwoord van Jelle Jolles, de inhoudsopgave en een deel van de inleiding.

Dat maak ik zelf wel uit!?

Najaar 2017 verscheen de 6e herziene en aangevulde druk van mijn boek:
Dat maak ik zelf wel uit!? Werken met jongens: pedagogiek met gevoel voor sekse- en genderverschillen. Inspelen op aanleg, socialisatie en rijping.’
In deze 6e druk vergelijk ik de situatie in 2017 met die  in 1995 (1e druk), corrigeer ik oude inzichten en geef ik nieuwe inzichten met gebruik van veel nieuwe bronnen. (ISBN 978-94-91197-70-3).
Vergeleken met hierboven genoemd boek  De ontwikkeling van jongens in het onderwijs vindt u hierin nog meer over  socialisatie, werksoorten buiten het onderwijs, zoals jeugdhulpverlening en jeugdzorg, praktijkinterviews, preventie van seksueel geweld, en tal van methodische aanwijzingen. Op de pagina literatuur van deze site vindt u de inhoudsopgave en de flaptekst. Onder de button hieronder vind u naast inhoud en achterzijde ook het voorwoord.

Bestelt U het boek rechtstreeks bij mij, dan stuur ik u een gesigneerd exemplaar. Betaal € 26,75 (€ 24,50 plus 50% van de verzendkosten) op NL72TRIO 0390 449 350 t.n.v. L.L.M.Woltring te Utrecht met vermelding van DMIZWU, uw naam en adres, en stuur ik het u z.s.m. toe

Visie

De wereld verandert, en snel. Corona of niet, de verhoudingen tussen mannen en vrouwen wijzigen, het werk verandert, er wordt iets anders van mannen en jongens gevraagd. Dit biedt ook hen nieuwe kansen. De last van inkomen, zorg en opvoeding kunnen mannen meer met vrouwen delen waardoor ook zij beter in balans komen. Laten we geen problemen maken waar ze niet zijn, maar veel jongens vallen uit of blijven onder hun kwaliteiten. De maatschappij heeft hen nodig. ‘Use it or Lose it’.  Sommigen keren zich tegen elkaar, tegen meisjes of vrouwen, andersdenkenden, de maatschappij. Dat kan, nee, dat moet anders. In opvoeding, onderwijs, werk en daarbuiten. Voor opvoeders, leraren en begeleiders is het zinnig om recht te doen aan de eigen aardigheden en de eigen ontwikkeling van jongens, daar plezier in te krijgen en met hen samen hun perspectief te zoeken, doelen te stellen, daar stapsgewijs naar toe te werken en hun verantwoordelijkheid te nemen. Enige competitie is prima, maar jammer als dat ontaardt in bluf en isolement. In samenwerking vinden jongens veel kracht en plezier en kunnen ook zij veel delen. Mijn bijzondere aandacht gaat uit naar de eigen ontwikkeling van jongens, vergeleken met die van meisjes, naar hun rol, hun positie en perspectieven zonder overigens dat verschil te overdrijven. Ieder kind of jongere is weer anders.  Opvoeden blijft steeds weer uitvinden. Meer: zie pagina visie

Expertises

Met veel plezier geef ik al jarenlang adviezen, lezingen en trainingen over de ontwikkeling van, en de omgang met kinderen en jongeren, vooral jongens, soms volwassenen. De verschillende thema’s en werkgebieden vindt u in de bovenbalk of onder de foto’s. Klikt u op een der werkgebieden dan vindt u per gebied een inleiding, aanbod, soms discussies en achtergronden plus mijn portfolio waaruit u kunt afleiden wat u mogelijk van mij kunt verwachten, al sta ik altijd open voor iets nieuws. Het draait overal steeds weer om dezelfde kern: constructief ingaan op de ontwikkeling van jongens en jonge mannen: hun kwaliteiten, hun dilemma’s, hun mogelijkheden, met respect voor de positie en belangen van meisjes. Behalve in een 3-tal boeken en veel artikelen staan onderzoeksresultaten, inzichten en ervaringen ook hier, als in een boek, maar dan in verschillende lagen, met een zoekfunctie en met regelmatige updates (vernieuwde teksten, nieuwe inzichten, links, bronnen, inbreng van anderen). In de literatuurlijst vindt u per boek soms een korte beschrijving of recensie (als u op de titel gaat staan). Dit alles is gratis ter beschikking, zonder copyrights: e.e.a. is er om te delen en voor commentaar, liefst constructief. Wel graag vermelding van de bron.

Diversen

 • Recent (februari 2020) verscheen:  Sfinx. Dertien essays over de man samengesteld door Maartje Laterveer (Atlas Contact). Zeer aanbevolen: zoektochten naar verhalen over mannelijkheid als antwoord op de zuigkracht van rechts met zijn giftige beelden van regressieve mannelijkheid op (jonge) mannen die onzekerheid over hun positie in maatschappelijke ontwikkelingen koppelen aan vrees voor vrouwenemancipatie
 • #metoo #Iwill  Seksuele intimidatie, seksueel geweld en misbruik moeten stoppen. Mannen zijn daarvoor primair verantwoordelijk. Spreek je dus uit en grijp zo nodig in. Het is prima om een man te zijn. Seks kan heerlijk zijn en verleiden is soms moeilijk, maar het spel kan alleen worden gespeeld met respect, gelijke posities en heldere communicatie (van beide kanten). De grootste intimiteit is ook de grootste ‘grensoverschrijding’. Mannen kunnen voor zichzelf nagaan of en in hoeverre zij ooit druk of macht hebben uitgeoefend, een slecht voorbeeld hebben gegeven of niet hebben ingegrepen waar het wel kon. Jongens kunnen zich bewust worden van hun seksualiteit, de kracht van hun seksdrive, daarmee leren omgaan en zich te verplaatsen in hun partner, meisje of andere jongen; vaders, moeders en vooral ook alle mannen om jongens heen hebben een speciale verantwoordelijkheid om hen daarin te leiden.
 • In 2017 startte SIRE de campagne ‘Laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn’ over de noodzaak om jongens hun eigen ontwikkelingsruimte te geven. Op youtube is een filmpje te zien waarin ik wordt geinterviewd  Mijn commentaar – als een der geraadpleegde deskundigen- op deze geruchtmakende campagne stond o.a. in Waterstof-ezine: De eigen aardigheden van jongens.
 • In 2017 ging het multimediaproject ‘De man is lam’ van start . Een inspirerende zoektocht via theater, beeld en geluid naar man-zijn anno nu.Over religie, vaderschap, agressie, kwetsbaarheid, vrouwen, intimiteit en meer. Actueel, gebaseerd op persoonlijke verhalen en met humor.
 • Eind november 2016 verscheen van Jelle Jolles Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en maatschappij. Voor een recensie Zie pag. literatuur/andere schrijvers. In 2020 verscheen van hem ‘Leer je kind kennen. Over ontplooiing, leren, denken en het brein. Beide boeken beveel ik wil ik graag aan
N

U kunt mij inschakelen voor:

 • Lezingen
 • Trainingen op maat
 • Brainstormen (bijv. bij opzet van onderzoek)
 • Coaching
 • Mediaproducties
 • Adviezen (organisaties, beleid)
N

Mijn functies:

 • Oprichter/lid Platform ‘Jongens in Balans’ en Expertisecentrum ‘Jongenstalent’ (later gefuseerd).
 • Consultant voor het Rots & Water Instituut
 • EU-Hermes project on Driver Education
 • EU expertgroup on Driver Education
 • v/h lid Expertgroup Men & Masculinities/EU Institute on Gender Equality (Vilnius)
 • Lid Emancipator en Men Engage
 • Div. media, conferenties, adviesgroepen

Opmerkingen of vragen?

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u mij bij uw werk betrekken?

Reageren

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met mij opnemen via het contactformulier.