Home

Laatst gewijzigd: 06/06/2020

Jongens: Mannelijke ontwikkeling, Sekse en Gender

Focus op kwaliteit, samenwerken en perspectief

Welkom op mijn site

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Sjaak Ramakers 2016

Hierop deel ik mijn ervaringen, kennis en inzichten, en geef ik aan hoe u mij op vele terreinen bij uw werk kunt betrekken.  De kern is steeds: plezier in, en kennis van de ontwikkeling van jongens en jonge mannen in ál hun verscheidenheid: prikkelen van hun zelfbewustzijn, aanwakkeren van hun nieuwsgierigheid, helpen zoeken naar hun kwaliteiten, betekenis en samenwerking in een wereld van verschuivende sekseverhoudingen. Laat hen waar nodig  het belang merken van intimiteit en een zinvol leven dat verder gaat dan twitter, facebook, korte baan emoties, of louter materieel gewin. Wat heeft de toekomst voor hen in petto en wat hebben zij de maatschappij te bieden? Hoe nemen zij hun verantwoordelijkheid voor de aarde? Wat laten zij na voor de volgende generatie? Geen stereotypen en zeker geen regressie naar achterhaalde en vaak destructieve beelden van mannelijkheid, maar constructief inspelen op hun aanleg, de rol van de snel veranderende omgeving, hun – soms onregelmatige – ontwikkeling en rijping en hun dilemma’s, talenten, kwaliteiten  en mogelijkheden.  Meer: scroll verder omlaag, zie  diverse links en de rest van deze website. Diverse interviews staan op de pagina Media (diverse optredens)

De ontwikkeling van jongens in het onderwijs

Context en praktijk van primair tot en met hoger onderwijs

Door: Lauk Woltring & Dick van der Wateren (red.)
Met bijdragen van: Gerda Geerdink, Dolf Hautvast, Klaas-Wybo van der Hoek, Meinte Hornstra Moedt, Ineke Oenema, Henno Oldenbeuving, Louis Tavecchio & Johan Vermeer en met een voorwoord van Jelle Jolles

Verschenen bij Lannoo/Campus (juni 2019), 2e licht gewijzigde druk december 2019.

Als u het boek bij mij bestelt stuur ik  u een gesigneerd exemplaar.  Maak dan € 32,00 (€ 29,99 plus 50% van de verzendingskosten) over naar: NL72TRIO 0390449350 t.n.v. L.L.M. Woltring, Utrecht o.v.v. DOJO, naam en adres, dan stuur ik het gesigneerde boek  z.s.m. aan u toe.

De ontwikkeling van jongens in het onderwijs – INKIJKEXEMPLAAR
Hier vindt u de voor- en achterkant, bio’s van de schrijvers, het voorwoord van Jelle Jolles, de inhoudsopgave en een deel van de inleiding.

Dat maak ik zelf wel uit!?

Najaar 2017 verscheen de 6e herziene en aangevulde druk van mijn boek:
Dat maak ik zelf wel uit!? Werken met jongens: pedagogiek met gevoel voor sekse- en genderverschillen. Inspelen op aanleg, socialisatie en rijping.’ 

In deze 6e druk vergelijk ik de huidige situatie in 2017 met de situatie in 1995 (1e druk), corrigeer ik oude inzichten en geef ik nieuwe inzichten met gebruik van veel nieuwe bronnen. (ISBN 978-94-91197-70-3)

Op de pagina literatuur van deze site vindt u de inhoudsopgave en de tekst op de achterzijde. Onder de button hieronder vind u naast inhoud en achterzijde ook het voorwoord.

U kunt het boek ook rechtstreeks bij mij bestellen, dan ontvangt u een gesigneerd exemplaar. Maak dan € 26,50 over (€ 24,50 plus 50% van de verzendkosten) naar NL72TRIO 0390 449 350 t.n.v. L.L.M.Woltring te Utrecht met vermelding van DMIZWU, uw naam en adres, dan stuur ik het u z.s.m. toe

Visie

De wereld verandert. De verhoudingen tussen mannen en vrouwen zijn gewijzigd, het werk verandert, er wordt iets anders van mannen en jongens gevraagd. Dit biedt ook nieuwe kansen. De last van inkomen, zorg en opvoeding kunnen mannen meer met vrouwen delen waardoor zij beter in balans komen. Geen problemen maken waar ze niet zijn, maar veel jongens vallen uit of blijven onder hun kwaliteiten. De maatschappij heeft hen nodig. ‘Use it or Lose it’.  Sommigen keren zich tegen elkaar, tegen meisjes of vrouwen, andersdenkenden, de maatschappij. Dat kan, nee, dat moet anders. In opvoeding, onderwijs, werk en daarbuiten. Voor opvoeders, leraren en begeleiders is het zinnig om recht te doen aan de eigen aardigheden en de eigen ontwikkeling van jongens, daar plezier in te krijgen en met hen samen hun perspectief te zoeken. Enige competitie is prima, maar jammer als dat ontaardt in bluf en isolement. In samenwerking vinden zij veel kracht en plezier en kunnen ook zij veel delen. Mijn bijzondere aandacht gaat uit naar de eigen ontwikkeling van jongens, vergeleken met die van meisjes, naar hun rol, hun positie en perspectieven zonder overigens dat verschil te overdrijven. Ieder kind of jongere is weer anders.  Opvoeden blijft steeds weer uitvinden. Meer: zie pagina visie

Expertises

Met veel plezier geef ik al jarenlang adviezen, lezingen en trainingen over de ontwikkeling van en de omgang met kinderen en jongeren, vooral jongens, soms volwassenen. De verschillende thema’s en werkgebieden vindt u in de bovenbalk of onder de foto’s. Klikt u op een der werkgebieden dan vindt u per gebied een inleiding, aanbod, soms discussies en achtergronden plus mijn portfolio waaruit u kunt afleiden wat u mogelijk van mij kunt verwachten, al sta ik altijd open voor iets nieuws. Het draait overal steeds weer om dezelfde kern: constructief ingaan op de ontwikkeling van jongens en jonge mannen: hun kwaliteiten, hun dilemma’s, hun mogelijkheden, met respect voor de positie en belangen van meisjes. Eerder schreef ik veel boeken en artikelen. Nu staan onderzoeksresultaten, inzichten en ervaringen vooral hier, als in een boek, maar dan in verschillende lagen, met een zoekfunctie en met regelmatige updates (vernieuwde teksten, nieuwe inzichten, links, bronnen, inbreng van anderen). In de literatuurlijst vindt u per boek meestal een korte beschrijving of recensie (als u op de titel gaat staan). Dit alles is gratis ter beschikking, zonder copyrights: e.e.a. is er om te delen en voor commentaar, liefst constructief. Wel graag vermelding van de bron
.

Diversen

 • Recent (februari 2020) verscheen:  Sfinx. Dertien essays over de man samengesteld door Maartje Laterveer (Atlas Contact). Zeer aanbevolen: zoektochten naar verhalen over mannelijkheid als antwoord op de zuigkracht van rechts met zijn giftige beelden van regressieve mannelijkheid op (jonge) mannen die onzekerheid over hun positie in maatschappelijke ontwikkelingen koppelen aan vrees voor vrouwenemancipatie
 • #metoo #Iwill  Seksuele intimidatie, seksueel geweld en misbruik moeten stoppen. Mannen zijn daarvoor primair verantwoordelijk. Spreek je dus uit en grijp zo nodig in. Het is prima om een man te zijn. Seks kan heerlijk zijn en verleiden is soms moeilijk, maar het spel kan alleen worden gespeeld met respect, gelijke posities en heldere communicatie (van beide kanten). Mannen kunnen voor zichzelf nagaan of en in hoeverre zij ooit druk of macht hebben uitgeoefend, een slecht voorbeeld hebben gegeven of niet hebben ingegrepen waar het wel kon. Jongens kunnen zich bewust worden van hun seksualiteit, de kracht van hun seksdrive en daarmee leren omgaan; vaders, moeders en vooral ook alle mannen om jongens heen hebben een speciale verantwoordelijkheid om hen daarin te leiden.
 • In 2017 startte SIRE de campagne ‘Laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn’ over de noodzaak om jongens hun eigen ontwikkelingsruimte te geven. Op youtube is een filmpje te zien waarin ik wordt geinterviewd  Mijn commentaar – als een der geraadpleegde deskundigen- op deze geruchtmakende campagne stond o.a. in Waterstof-ezine: De eigen aardigheden van jongens.
 • Eind november 2016 verscheen van Jelle Jolles Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en maatschappij. Zeer aanbevolen Voor een recensie Zie pag. literatuur/andere schrijvers 
 • In 2017 is het multimediaproject ‘De man is lam’ van start gegaan. Een inspirerende zoektocht via theater, beeld en geluid naar man-zijn anno nu.Over religie, vaderschap, agressie, kwetsbaarheid, vrouwen, intimiteit en meer. Actueel, gebaseerd op persoonlijke verhalen en met humor.
N

U kunt mij inschakelen voor:

 • Lezingen
 • Trainingen op maat
 • Brainstormen (bijv. bij opzet van onderzoek)
 • Coaching
 • Mediaproducties
 • Adviezen (organisaties, beleid)
N

Mijn functies:

 • Oprichter/lid Platform ‘Jongens in Balans’
 • Consultant voor het Rots & Water Instituut
 • EU-Hermes project on Driver Education
 • EU expertgroup on Driver Education
 • v/h lid Expertgroup Men & Masculinities/EU Institute on Gender Equality (Vilnius)
 • Lid Emancipator en Men Engage
 • Div. media, conferenties, Adviesgroepen

Opmerkingen of vragen?

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u mij bij uw werk betrekken?

Reageren

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met mij opnemen via het contactformulier.