Lauk Woltring

Print Friendly, PDF & Email

Meer plezier en effect bij het werken met jongens: in onderwijs, opvoeding en elders

* Presentaties
* Training
* Coaching
* Onderzoek
* Bijdragen aan Media

Jongens vragen soms een andere benadering dan meisjes. Geen stereotypen: geen jongen is immers hetzelfde. Stil of extravert, ieder vult met zijn talenten zijn sekse anders in (gender). Ontken sekseverschillen niet, die bestaan; soms sterk, soms minder, doe die recht, maar bestrijd de daar aan gekoppelde ongelijkheid, beperkingen en vooroordelen, ook voor hen die buiten de traditionele binaire indeling vrouw/man vallen. (Zie tab achtergronden.)
Kijk met hen naar wat de toekomst ook hén te bieden heeft. Geef je rekenschap van wat zij in aanleg meekrijgen, wat hen voor eigen opgaven stelt, van hun eigen ontwikkelingstempo, van wat er zoal op hen afkomt en inwerkt. Zoek wat hén boeit en verwondert.

Wat houdt hen bezig? Wat zijn hun vragen, motieven, dilemma’s en valkuilen? Zíe hun zoektocht naar zin en betekenis, hun experimenteergedrag, energie & zelfmanagement, empathie en taal, reflectie en communicatie. Zie wat zij zoal meemaken en mee máken! Natuurlijk maken ze daarbij ‘fouten’, als ze daar maar van leren, zo werkt de evolutie. ‘Heb je fouten lief’ anders zijn die voor niets geweest. Volwassenen kunnen daarbij met hun ervaring een grote rol spelen door voorbeelden, aanwijzingen, richtingen, informatie, grenzen stellen, en vooral goede feedback! Help hen zich los te maken van oude beperkende sekserollen en daar ook anderen op aan te spreken.

Regel één is contact. Wees met hen nieuwsgierig, verwonder je, confronteer zo nodig kort en duidelijk en heb vooral plezier in jongens en jonge mannen in al hun verscheidenheid; dán geven zij ook veel terug.

In het onderwijs blijven veel jongens achter. Zij verzetten zich tegen de gangbare formats en voelen zich niet aangesproken. Sommigen missen de aansluiting bij de maatschappij, sommigen trekken zich terug, anderen reageren agressief. Hoe bereiken wij hen en krijgen we hun kwaliteiten en talenten beter in beeld? Wat kúnnen zij al, waar hebben zij plezier in? Wat kunnen zij voor anderen betekenen?

Welkom op mijn site

Op deze uitvoerige site deel ik mijn ervaringen, kennis en inzichten, zo ver als ik ben, en ziet u hoe u mij bij uw werk kunt betrekken. De sitemap maakt u wegwijs. De zoekfunctie leidt u naar specifieke onderwerpen en bijdragen. Op de bodembalk staat een printbutton. Er volgen regelmatig nieuwe teksten en updates n.a.v. nieuwe inzichten, links, bronnen en inbreng van anderen.

Verdieping: Kijk verder op de subpagina’s per  thema met allerlei teksten over jongens en mannen op verschillende the-ma’s of (vak-)gebieden: algemene achtergrond, opvoeding, onderwijs, gezondheid, verkeer, emancipatie en diversen, vaak met tips en literatuur.

Boeken: Van mijn recente boeken kunt u de intro en/of inhoudsopgaven downloaden.

Lezing, workshop, training: Voor beroepskrachten of ouders verzorg ik lezingen, workshops of training.

302984832wqe

Coaching: Verder coach ik professionals die op dit specifieke onderwerp verder willen komen. Neem eventueel contact op, bijv. voor een gratis voorgesprek

boek ontwikkeling van jongens in het onderwijs

De ontwikkeling van Jongens in het onderwijs.
Context en praktijk van primair tot en met hoger onderwijs

Door: Lauk Woltring & Dick van der Wateren (red.) met Gerda Geerdink, Dolf Hautvast, Klaas-Wybo van der Hoek, Meinte Hornstra Moedt, Ineke Oenema, Henno Oldenbeuving, Louis Tavecchio & Johan Vermeer en een voorwoord van Jelle Jolles. Lannoo/Campus (juni 2019), 2e licht gewijzigde druk december 2019.

Dat maak ik zelf wel uit!?

Najaar 2017 verscheen de 6e herziene en aangevulde druk van mijn boek:
Dat maak ik zelf wel uit!? Werken met jongens: pedagogiek met gevoel voor sekse- en genderverschillen. Inspelen op aanleg, socialisatie en rijping.’

Actueel

Functies

 • 302984832wqe

  Oprichter/lid Platform ‘Jongens in Balans’ en Expertisecentrum ‘Jongenstalent’ (later gefuseerd)

 • 302984832wqe

  Div. media, conferenties, adviesgroepen

 • 302984832wqe

  Lid Emancipator en Men Engage

 • 302984832wqe

  Consultant voor het Rots & Water Instituut

 • 302984832wqe

  v/h EU-Hermes project on Driver Education

 • 302984832wqe

  v/h EU expertgroup on Driver Education

 • 302984832wqe

  v/h lid Expertgroup Men & Masculinities/EU Institute on Gender Equality (Vilnius)

Dutch NL English EN French FR German DE