Home

Laatst gewijzigd: 13/09/2017

Jongens: Mannelijke ontwikkeling, Sekse en Gender

Focus op kwaliteit, samenwerken en perspectief

Welkom op mijn site

Foto Sjaak Ramakers 2016

Hierop deel ik mijn ervaringen, kennis en inzichten, en geef ik u mogelijkheden om mij bij uw werk te betrekken. Dit geldt vele terreinen, maar de kern is steeds: de ontwikkeling van jongens en jonge mannen in al hun verscheidenheid. Het gaat er om constructief in te spelen op hun aanleg, de rol van de snel veranderende omgeving, hun – soms onregelmatige – rijping en hun dilemma’s, talenten en mogelijkheden.

Recent verschenen

Recent verscheen de 6e herziene en aangevulde druk van mijn boek:
Dat maak ik zelf wel uit!? Werken met jongens: pedagogiek met gevoel voor sekse- en genderverschillen. Inspelen op aanleg, socialisatie en rijping.’ 

In deze 6e druk vergelijk ik de huidige situatie in 2017 met de situatie in 1995 (1e druk), corrigeer ik oude inzichten en geef ik nieuwe inzichten met gebruik van veel nieuwe bronnen. (ISBN 978-94-91197-70-3)

Op de pagina literatuur van deze site vindt u de inhoudsopgave en de tekst op de achterzijde. Onder de button hieronder vind u naast inhoud en achterzijde ook het voorwoord.

Visie

De wereld verandert. De verhoudingen tussen mannen en vrouwen zijn gewijzigd, het werk verandert, er wordt iets anders van mannen en jongens gevraagd. Dit biedt ook nieuwe kansen. De last van inkomen, zorg en opvoeding kunnen mannen meer met vrouwen delen waardoor zij beter in balans komen. Geen problemen maken waar ze niet zijn, maar veel jongens vallen uit of blijven onder hun kwaliteiten. De maatschappij heeft hen nodig. ‘Use it or Lose it’.  Sommigen keren zich tegen elkaar, tegen meisjes of vrouwen, andersdenkenden, de maatschappij. Dat kan, nee, dat moet anders. In opvoeding, onderwijs, werk en daarbuiten. Voor opvoeders, leraren en begeleiders is het zinnig om recht te doen aan de eigen aardigheden en de eigen ontwikkeling van jongens, daar plezier in te krijgen en met hen samen hun perspectief te zoeken. Enige competitie is prima, maar jammer als dat ontaardt in bluf en isolement. In samenwerking vinden zij veel kracht en plezier en kunnen ook zij veel delen. Mijn bijzondere aandacht gaat uit naar de eigen ontwikkeling van jongens, vergeleken met die van meisjes, naar hun rol, hun positie en perspectieven zonder overigens dat verschil te overdrijven. Ieder kind of jongere is weer anders.  Opvoeden blijft steeds weer uitvinden.

Expertises

Met veel plezier geef ik al jarenlang adviezen, lezingen en trainingen over de ontwikkeling van en de omgang met kinderen en jongeren, vooral jongens, soms volwassenen. De verschillende thema’s en werkgebieden vindt u in de bovenbalk of onder de foto’s. Klikt u op een der werkgebieden dan vindt u per gebied een inleiding, aanbod, soms discussies en achtergronden plus mijn portfolio waaruit u kunt afleiden wat u mogelijk van mij kunt verwachten, al sta ik altijd open voor iets nieuws. Het draait overal steeds weer om dezelfde kern: constructief ingaan op de ontwikkeling van jongens en jonge mannen: hun kwaliteiten, hun dilemma’s, hun mogelijkheden, met respect voor de positie en belangen van meisjes. Eerder schreef ik veel boeken en artikelen. Nu staan onderzoeksresultaten, inzichten en ervaringen vooral hier, als in een boek, maar dan in verschillende lagen, met een zoekfunctie en met regelmatige updates (vernieuwde teksten, nieuwe inzichten, links, bronnen, inbreng van anderen). In de literatuurlijst vindt u per boek meestal een korte beschrijving of recensie (als u op de titel gaat staan). Dit alles is gratis ter beschikking, zonder copyrights: e.e.a. is er om te delen en voor commentaar, liefst constructief. Wel graag vermelding van de bron
.

Actueel

N

U kunt mij inschakelen voor:

 • Lezingen
 • Trainingen op maat
 • Brainstormen (bijv. bij opzet van onderzoek)
 • Coaching
 • Mediaproducties
 • Adviezen (organisaties, beleid)
N

Mijn functies:

 • Oprichter/lid Platform ‘Jongens in Balans’
 • Consultant voor het Rots & Water Instituut
 • EU-Hermes project on Driver Education
 • EU expertgroup on Driver Education
 • v/h lid Expertgroup Men & Masculinities/EU Institute on Gender Equality (Vilnius)
 • Lid Emancipator en Men Engage
 • Div. media, conferenties, Adviesgroepen

Vragen?

Wilt u mij inhuren, mij bij uw werk betrekken of heeft u vragen?
Neem contact op. Ik sta u graag te woord.

Contact