Home

Laatst gewijzigd: 28/11/2018

Jongens: Mannelijke ontwikkeling, Sekse en Gender

Focus op kwaliteit, samenwerken en perspectief

Welkom op mijn site

Foto Sjaak Ramakers 2016

Hierop deel ik mijn ervaringen, kennis en inzichten, en geef ik aan hoe u mij bij uw werk kunt betrekken op vele terreinen.  De kern is steeds: de ontwikkeling van jongens en jonge mannen in ál hun verscheidenheid: prikkelen van hun zelfbewust-zijn, aanwakkeren van hun nieuwsgierigheid, helpen zoeken naar hun kwaliteiten en betekenis. Hen waar nodig  het belang laten merken van intimiteit en een zinvol leven dat verder gaat dan twitter, facebook, korte baan emoties, of louter materieel gewin. Sekserollen veranderen. Wat heeft de toekomst voor hen in petto en wat hebben zij de maatschappij te bieden? Hoe nemen zij hun verantwoordelijkheid voor de aarde? Wat laten zij na voor de volgende generatie? Geen stereotypen en zeker geen regressie naar achterhaalde en vaak destructieve beelden van mannelijkheid, maar constructief inspelen op hun aanleg, de rol van de snel veranderende omgeving, hun – soms onregelmatige – ontwikkeling en rijping en hun dilemma’s, talenten, kwaliteiten  en mogelijkheden.

Actueel: interview in nieuwsbrief ‘Vaders aanwezig’

14 november 2018 Studiedag Jongens in het primaire onderwijs. Zet alvast in uw agenda. nader nieuws volgt.

Meer over mijn werk in een video-interview.

Studiedag Jongens in het Primair Onderwijs

14 november 2018 Nationale Studiedag Jongens in het Primair Onderwijs

Een samenwerkingsproject van Saxion PABO in Deventer met Lauk Woltring

Link voor programma en inschrijving:

Motto: het kan vaak zoveel beter, leuker en gezonder.
Wat hebben jongens nodig om op school te floreren i.p.v. hoe jongens in te passen in het bestaande onderwijs? Als we in een vroeger stadium aansturen op een positieve ontwikkeling van jongens scheelt dat een hoop ruis en gedoe (nu en later). Hoe in te gaan op de eigen ontwikkeling van jongens in gemengde klassen, zonder dat dit ten koste gaat van meisjes?

Met o.a. Jelle Jolles, Louis Tavecchio, Marcel van Herpen, Lauk Woltring en 2 rondes van 10 workshops. met actieve inbreng van deelnemers met eigen casuïstiek in gerichte en actuele workshops.

(Er is op het blogcollectief onderzoek onderwijs enige discussie over de verschillen bij jongens en meisjes op de CITO en aanverwante toetsen. Lauk Woltring reageert in deze discussie met de vraag: Wat meet je, hoe meet je, wie meet je en wanneer meet je? En wat wéét je dan?)

Recent verschenen

Najaar 2017 verscheen de 6e herziene en aangevulde druk van mijn boek:
Dat maak ik zelf wel uit!? Werken met jongens: pedagogiek met gevoel voor sekse- en genderverschillen. Inspelen op aanleg, socialisatie en rijping.’ 

In deze 6e druk vergelijk ik de huidige situatie in 2017 met de situatie in 1995 (1e druk), corrigeer ik oude inzichten en geef ik nieuwe inzichten met gebruik van veel nieuwe bronnen. (ISBN 978-94-91197-70-3)

Op de pagina literatuur van deze site vindt u de inhoudsopgave en de tekst op de achterzijde. Onder de button hieronder vind u naast inhoud en achterzijde ook het voorwoord.

Visie

De wereld verandert. De verhoudingen tussen mannen en vrouwen zijn gewijzigd, het werk verandert, er wordt iets anders van mannen en jongens gevraagd. Dit biedt ook nieuwe kansen. De last van inkomen, zorg en opvoeding kunnen mannen meer met vrouwen delen waardoor zij beter in balans komen. Geen problemen maken waar ze niet zijn, maar veel jongens vallen uit of blijven onder hun kwaliteiten. De maatschappij heeft hen nodig. ‘Use it or Lose it’.  Sommigen keren zich tegen elkaar, tegen meisjes of vrouwen, andersdenkenden, de maatschappij. Dat kan, nee, dat moet anders. In opvoeding, onderwijs, werk en daarbuiten. Voor opvoeders, leraren en begeleiders is het zinnig om recht te doen aan de eigen aardigheden en de eigen ontwikkeling van jongens, daar plezier in te krijgen en met hen samen hun perspectief te zoeken. Enige competitie is prima, maar jammer als dat ontaardt in bluf en isolement. In samenwerking vinden zij veel kracht en plezier en kunnen ook zij veel delen. Mijn bijzondere aandacht gaat uit naar de eigen ontwikkeling van jongens, vergeleken met die van meisjes, naar hun rol, hun positie en perspectieven zonder overigens dat verschil te overdrijven. Ieder kind of jongere is weer anders.  Opvoeden blijft steeds weer uitvinden.

Expertises

Met veel plezier geef ik al jarenlang adviezen, lezingen en trainingen over de ontwikkeling van en de omgang met kinderen en jongeren, vooral jongens, soms volwassenen. De verschillende thema’s en werkgebieden vindt u in de bovenbalk of onder de foto’s. Klikt u op een der werkgebieden dan vindt u per gebied een inleiding, aanbod, soms discussies en achtergronden plus mijn portfolio waaruit u kunt afleiden wat u mogelijk van mij kunt verwachten, al sta ik altijd open voor iets nieuws. Het draait overal steeds weer om dezelfde kern: constructief ingaan op de ontwikkeling van jongens en jonge mannen: hun kwaliteiten, hun dilemma’s, hun mogelijkheden, met respect voor de positie en belangen van meisjes. Eerder schreef ik veel boeken en artikelen. Nu staan onderzoeksresultaten, inzichten en ervaringen vooral hier, als in een boek, maar dan in verschillende lagen, met een zoekfunctie en met regelmatige updates (vernieuwde teksten, nieuwe inzichten, links, bronnen, inbreng van anderen). In de literatuurlijst vindt u per boek meestal een korte beschrijving of recensie (als u op de titel gaat staan). Dit alles is gratis ter beschikking, zonder copyrights: e.e.a. is er om te delen en voor commentaar, liefst constructief. Wel graag vermelding van de bron
.

Actueel

 • #metoo #Iwill  Seksuele intimidatie, seksueel geweld en misbruik moeten stoppen. Mannen zijn daarvoor primair verantwoordelijk. Spreek je dus uit en grijp zo nodig in. Het is prima om een man te zijn. Seks kan heerlijk zijn en verleiden is soms moeilijk, maar het spel kan alleen worden gespeeld met respect, gelijke posities en heldere communicatie (van beide kanten). Mannen kunnen voor zichzelf nagaan of en in hoeverre zij ooit druk of macht hebben uitgeoefend, een slecht voorbeeld hebben gegeven of niet hebben ingegrepen waar het wel kon. Jongens kunnen zich bewust worden van hun seksualiteit, de kracht van hun seksdrive en daarmee leren omgaan; vaders, moeders en vooral ook alle mannen om jongens heen hebben een speciale verantwoordelijkheid om hen daarin te leiden.
 • Recent interviewde Tom Gorny mij over mijn werk.
 • Deze zomer startte SIRE met een campagne ‘Laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn’ over de noodzaak om jongens hun eigen ontwikkelingsruimte te geven. Mijn commentaar – als een der geraadpleegde deskundigen- op deze geruchtmakende campagne stond o.a. in Waterstof-ezine: De eigen aardigheden van jongens.
 • Eind november 2016 verscheen van Jelle Jolles Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en maatschappij. Zeer aanbevolen Voor een recensie Zie pag. literatuur/andere schrijvers 
 • In 2017 is het multimediaproject ‘De man is lam’ van start gegaan. Een inspirerende zoektocht via theater, beeld en geluid naar man-zijn anno nu.Over religie, vaderschap, agressie, kwetsbaarheid, vrouwen, intimiteit en meer. Actueel, gebaseerd op persoonlijke verhalen en met humor.
N

U kunt mij inschakelen voor:

 • Lezingen
 • Trainingen op maat
 • Brainstormen (bijv. bij opzet van onderzoek)
 • Coaching
 • Mediaproducties
 • Adviezen (organisaties, beleid)
N

Mijn functies:

 • Oprichter/lid Platform ‘Jongens in Balans’
 • Consultant voor het Rots & Water Instituut
 • EU-Hermes project on Driver Education
 • EU expertgroup on Driver Education
 • v/h lid Expertgroup Men & Masculinities/EU Institute on Gender Equality (Vilnius)
 • Lid Emancipator en Men Engage
 • Div. media, conferenties, Adviesgroepen

Vragen?

Wilt u mij inhuren, mij bij uw werk betrekken of heeft u vragen?
Neem contact op. Ik sta u graag te woord.

Reageren of contact opnemen

Indien u wilt reageren op dit bericht, kan dat in het reactieformulier hieronder.

Indien u contact met mij wilt opnemen, kan dit met het contactformulier.