Search

Lauk Woltring

Print Friendly, PDF & Email

Portfolio Diversen

Sommige van mijn opdrachten zijn niet direct te rangschikken onder de eerder genoemde categorieën: ze zijn meer van algemene aard of betreffen een bijzondere sector. In overleg kan ik met een opdrachtgever een bijzonder aanbod vormgeven.

Sport

Zo gaf ik de afgelopen jaren adviezen en lezingen in de sportsector: zwemonderwijs (belangrijk voor veiligheid, maar ook voor een brede ontwikkeling van de gehele motoriek en conditie) of hoe bijvoorbeeld jongens te blijven winnen voor hockey en korfbal, waar steeds meer meisjes actief in zijn – prima! – maar waar jongens afhaken, terwijl er voor hen zoveel te winnen valt (bijv. leren om te gaan met de techniek van hockey die subtiel is en meer zelfdiscipline vergt teneinde schade te voorkomen, of gemengd sporten met meisjes). Ook in bijv. voetbalclubs kan adequate aandacht voor  en de ontwikkelingsopgaven waar  zij voor staan een verschil maken (en dat kan de clubs voor veel jongens juist aantrekkelijker maken).

Weerbaarheid

Het programma ‘Actie en Reactie’ (zelfverdediging en agressie beheersing bij jongens in de jaren ’90) liet al zien hoezeer bij jongens het vermogen en de wetenschap dat je jezelf zo nodig kunt verdedigen als het er op aankomt, juist leidde tot vermindering van agressief gedrag. Eind jaren ’90 werd dit veel verder uitgewerkt in het programma ‘Rots en Water’ (Freerk Ykema, het Rots en Water Instituut) hetgeen een internationaal erkend programma is geworden: het draait om psycho-fysieke ontwikkeling, dat niet alleen uitstekend werkt tegen pesten maar een veel breder scala van gedagsveranderingen behelst. Ik ben er  trots op aan de ontwikkeling van ‘Actie en reactie’ en later van ‘Rots & Water’ te hebben bijgedragen. Voor Rots en Water vervul ik waar het zo uitkomt een consultancy-rol.

Politie

Wellicht onnodig te zeggen hoeveel hier kan worden gewonnen in de interactie met mannelijke jeugd die ontspoort, of beter nog: dreigt te ontsporen.

Wetshandhaving in het verkeer kan op vele manieren. In het verleden heb ik hierover kunnen meedenken en bijdragen in Nederland en elders.
Een heel ander hoofdstuk is de omgang van mannen en vrouwen met elkaar in het politieapparaat, van wijkagent tot in de top. Ooit mocht ik een workshop geven aan politiekader die er toe leidde dat men meer vrouwelijke politieagenten wilde aannemen. Ook hier valt nog veel te winnen.

Vrijwilligers

Met veel plezier geef ik soms inleidingen voor clubs als de vrijwilligersacademie, Rotary, Lions maar ook bibliotheken en andere organisaties waarin belangstelling voor het thema is ontstaan. Hiervoor kunnen eventuele speciale (lagere) tarieven worden besproken.

Vluchtelingenwerk

Waar mogelijk kan ik meehelpen te denken over de opvang, ondersteuning en integratie van met name jonge mannelijke vluchtelingen.