Weekly News Roundup by Dennis Barbour on Men and Masculinity

Laatst gewijzigd: 31/08/2021

  Promoting Health for Adolescent and Young Adult Males.

Dennis Barbour publiceert wekelijks zijn Weekly News Roundup  on Men and Masculinity  met korte samenvattingen van artikelen in de Angelsaksische pers. Zeer aan te bevelen. Je kunt je hier eenvoudig voor inschrijven via een mail naar dbarbour@partnershipformaleyouth.org

Af en toe vertaal ik (LW) een paar belangwekkende stukjes.

WEKELIJKSE NIEUWS ROUNDUP: 30 augustus 2021

GENDER NORMS AND THE MENTAL HEALTH OF BOYS AND YOUNG MEN

The Lancet, August 2021

GENDERNORMEN EN DE GEESTELIJKE GEZONDHEID VAN JONGENS EN JONGE MANNEN
In de afgelopen halve eeuw is de gezondheidsbeweging voor vrouwen een krachtige motor geweest in het gezondheidsbeleid dat gendernormen koppelt aan sekseverschillen in gezondheid en welzijn. Hoewel gendernormen ook mannen treffen, is er weinig nadruk gelegd op gender in het gezondheidsbeleid voor mannen, vooral met betrekking tot de geestelijke gezondheid van jongens en jonge mannen. Gendernormen rond mannelijkheid geven jongens en jonge mannen vaak macht en status, wat deels zou kunnen verklaren waarom normen rond mannelijkheid moeilijk te verschuiven zijn. Paradoxaal genoeg brengen deze dominante mannelijkheden risico’s met zich mee voor een slechte geestelijke gezondheid. Wereldwijd is het aantal mannelijke zelfmoorden twee tot vier keer zo hoog als dat van vrouwen, en mannen doen het slecht op indexen van drugsmisbruik, risico’s nemen-gerelateerd letsel, gedragsproblemen, geweld, agressie en helemaal bij opsluiting in gevangenissen. Sekseverschillen in geestelijke gezondheid komen meestal naar voren in de late kindertijd en adolescentie. In deze periode raken gendernormen verankerd en blijven op latere leeftijd bestaan, waardoor ze de geestelijke gezondheid het al dan niet zoeken van en hulp blijven vormgeven. Traditionele gendernormen stimuleren jonge mannen vaak om zich te presenteren als sterk, competitief, in controle en onbezorgd over kwetsbaarheid. Deze culturele scripts prijzen taaiheid, woede, vijandigheid en emotionele controle. Omgekeerd veroorzaken emoties die worden gekenmerkt door kwetsbaarheid, waaronder verdriet, angst en angst, schaamte en worden ze een barrière voor hulpzoekenden.

HOE KUNNEN WE EERSTEJAARS JONGENS HELPEN DIE FALEN VERBERGEN? VOLGENS EEN EXPERT:      CNN,17augustus2021

Toen een jongeman met wie ik in mijn therapiepraktijk werk in 2019 naar de universiteit ging, zag zijn toekomst er rooskleurig uit. Hij maakte vrienden, sloot zich aan bij een dispuut en meldde aan zijn ouders dat hij zich goed aanpaste, sociaal bloeide en het goed deed in de lessen. De realiteit was veel donkerder. Hij stopte met lessen volgen na de eerste week. Hij begon de hele dag wiet te roken. Hij begon bijna de hele tijd te binge drinken en videospelletjes te spelen, waarbij hij om de paar uur wisselde met wie hij tijd doorbracht om detectie te ontwijken. Hij vertelde niemand op dat moment wat er echt aan de hand was in zijn leven. De afgelopen zeven jaar, tot en met de pandemie, zijn ongeveer 35 van mijn collega’s in het hele land en ik getuige geweest van een groeiend fenomeen – jonge mannen van alle rassen en etniciteiten die beginnen met studeren en binnen enkele weken of een maand of twee heel ver van hun pad raken. Niemand van ons was dit fenomeen eerder tegengekomen. Het gaat consequent om mannelijke eerstejaarsstudenten (met slechts één of twee uitzonderingen in de loop der jaren) en het verslechtert elk jaar. Een arts beschrijft het als de ‘fresh-man crash’.

Webinar: Addressing the Intersection of Mental Health Concerns and Sexuality for College-Age Men

Aanpak op het snijvlak van geestelijke gezondheidsproblemen en seksualiteit voor mannen op de universiteit

American Psychological Association, 11 augustus 2021 (PAYWALL)

In het tijdperk van #MeToo vinden vrouwen platforms om hun leven en hun seksualiteit terug te winnen. Maar wat gebeurt er voor mannen als ze blind navigeren in zeeën van afweer? Het huidige culturele verhaal waarschuwt voor “giftige mannelijkheid”, maar er is weinig discussie over gezonde mannelijkheid. Onder mannelijke studenten is er bewijs van stijgende percentages van angst, depressie, zelfmoord en trauma. Verder, 50 jaar na de seksuele revolutie, melden jonge mannelijke volwassenen nog steeds seksuele zorgen en verwarring. Deze tussenworkshop behandelt interventies voor jonge mannelijke opkomende volwassenen op de nauw verwante gebieden van geestelijke en seksuele gezondheid.

TAUGHT TO TOUGH IT OUT: MALE ATHLETES AND MENTAL HEALTH

GELEERD OM TE VOLHARDEN: MANNELIJKE ATLETEN EN GEESTELIJKE GEZONDHEID
Babson Edu, 19 augustus 2021

Teddy Sourlis ’22 herinnert zich nog de stilte. Hij was een laatstejaars op de middelbare school toen hij hoorde dat een goede vriend zich van kant had gemaakt. Een lid van het lacrosse-team en gezegend met een prachtige, aanstekelijke lach, Sourlis’ vriend was 16 toen hij stierf. Het nieuws liet de school in shock achter. ‘De volgende dag sprak niemand’ zegt Sourlis. ‘De stilte in de gang was griezelig.’ Voor Sourlis, die al lang worstelt met zijn eigen geestelijke gezondheidsproblemen, maakte de dood van zijn vriend het spook van zelfmoord maar al te echt. Ik dacht: ‘Dat had ik kunnen zijn’. Het was waarschijnlijk een van de moeilijkste tijden in mijn leven.” In de nasleep probeerde Sourlis anderen te steunen. Die behoefte om anderen te helpen, om er te zijn als ze pijn binnenin hebben, heeft Sourlis niet verlaten. Tegenwoordig is hij de CEO en oprichter van Men’s Mental, een non-profitplatform dat zich richt op de mentale gezondheid van mannelijke atleten, een groep die te vaak de behoefte voelt om gevoelens en moeilijke dingen te onderdrukken, terwijl ze hun eigen mentale welzijn negeren. “Geestelijke gezondheid is niet iets waar in kleedkamers over wordt gesproken”, zegt Sourlis, een lid van babsons mannenbasketbalteam. Men’s Mental biedt middelen voor geestelijke gezondheid, verkoopt merchandise (met winsten die naar onderzoek naar geestelijke gezondheid gaan) en biedt verhalen van mannelijke atleten die praten over hun interne worstelingen. “Mijn doel is ervoor te zorgen dat niemand zich alleen voelt”, zegt Sourlis. “Ik hoop zoveel mogelijk bewustzijn te verspreiden. Ik wil dat mensen beseffen dat ze niet de enigen zijn die dit meemaken.”

EEN VIJFDE VAN DE TIENERJONGENS GELOOFT NIET DAT TOESTEMMING NODIG IS VOORAFGAAND AAN SEKSUELE ACTIVITEIT

Onderzoek onthult significante kloof tussen percepties van toestemming bij mannen en vrouwen  Irish Times, 26 augustus 2021

Een vijfde van de Ierse tienerjongens gelooft niet dat het altijd nodig is om toestemming te krijgen voordat ze een seksuele activiteit met iemand aangaan, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Onderzoekers van de National University of Ireland, Galway ondervroegen meer dan 600 overgangs- en vijfdejaars studenten en vonden een aanzienlijke kloof tussen de percepties van toestemming van mannen en vrouwen. Toestemming werd door 93 procent van de tienermeisjes gezien als een noodzakelijke voorloper van seksuele activiteiten, terwijl 79 procent van de jongens hetzelfde zei. Toen specifiek werd gevraagd naar verbale toestemming zei 58 procent van de mannen en 67 procent van de vrouwen dat het nodig was om deel te nemen aan seksuele handelingen. Non-verbale signalen waren een geldige vorm van toestemming, volgens 59 procent van de mannen en 61 procent van de vrouwen. Hoewel de studenten zeer attent waren op de aanwezigheid van een “nee”, werden meer indirecte opmerkingen of terughoudende lichaamstaal vaak niet als sterke signalen gezien, merken de onderzoekers op. Toen studenten werden gevraagd naar de opvattingen van hun leeftijdsgenoten, geloofden velen dat andere tieners minder voorstander waren van toestemming dan zijzelf. Dit gold met name voor meisjes, van wie slechts 54 procent vermoedde dat andere tieners toestemming nodig hadden. De onderzoekers suggereerden dat deze perceptiekloof een geïnternaliseerde sociale druk onthult die door velen wordt gevoeld om acties te ondernemen die ze misschien niet echt willen doen.

STUDIE TOONT AAN DAT VERHALEN GESCHREVEN DOOR KINDEREN MEER KANS HEBBEN OP MANNELIJKE PERSONAGES

psy.org 10 augustus 2021

Een trio onderzoekers van de Universiteit van Oxford heeft ontdekt dat in verhalen van kinderen van beide geslachten mannelijke personages vaker voorkomen dan vrouwelijke personages. In hun artikel gepubliceerd in het tijdschrift Society for Research in Child Development beschrijven Yaling Hsiao, Nilanjana Banerji en Kate Nation hun analyse van korte verhalen geschreven door duizenden Britse kinderen voor een BBC-wedstrijd voor het schrijven van verhalen. Ze ontdekten dat zowel jongens als meisjes de neiging hebben om meestal over man-nelijke personages te schrijven,maar er waren enkele verschillen. Jonge jongens hadden ongeveer 75% van de tijd mannen in hun verhalen en bleven dicht bij dat gemiddelde naarmate ze ouder werden. Jonge meisjes deden ongeveer 70% van de tijd hetzelfde, maar naarmate ze ouder werden, veranderden de dingen: vrouwelijke personages begonnen vaker te verschijnen. Tegen de tijd dat ze de leeftijd van 13 jaar bereikten, was het percentage mannelijke tot vrouwelijke personages gedaald tot 50%.

WEKELIJKSE NIEUWS ROUNDUP: 16 augustus 2021

COVID: VERLIES BIJ LEREN: NIEUW BEWIJS TOONT AAN DAT PANDEMIE JONGENS HARDER TROF   Yahoo Nieuws, 5 augustus 2021

Het afgelopen schooljaar wezen de (school-)leiders van Chicago op beoordelings- en aanwezigheids-cijfers als bewijs dat de pandemie meer academische schade had veroorzaakt voor de zwarte en Latino-studenten van het district. Maar gegevens verkregen door Chalkbeat laten nog meer dramatische ver-schillen zien wanneer rekening wordt gehouden met geslacht. Zwarte en Latino jongens, die al lang te maken hebben met de grootste ‘gaten in het district’, zagen een steilere daling van de aanwezigheid op school en een scherpere toename van falende cijfers dan meisjes. De jongens zagen ook slechts een bescheiden stijging in As (?LW), die op het niveau van de middelbare school aanzienlijk steeg voor blanke en Aziatische studenten en voor Latina’s. “Het afgelopen jaar was echt moeilijk voor iedereen”, zegt Jenny Nagaoka van het University of Chicago Consortium on School Research. “Maar het is echt opvallend om de resultaten te zien voor vooral jonge mannen van kleur.”

EETSTOORNISSEN NEMEN TOE BIJ JONGENS EN JONGE MANNEN: WAT OUDERS MOETEN WETEN People, 11 augustus 2021

Voor een recordaantal tieners – waaronder jongens en jonge mannen – heeft de COVID-19-pandemie geleid tot een verwoestende eetstoornis. “Ik heb al meer dan 20 jaar een praktijk en ik heb nog nooit zo’n sterke toename van de hulpvraag gezien”, aldus Alice Baker, een gecertificeerde eetstoornis-diëtiste in Orlando. “Er zijn niet zoveel ondersteunende systemen die juist helpen bij iemands herstel.” Oona Hanson, oudercoach in de privépraktijk en gezinsmentor bij Equip, een behandelprogramma voor eetstoornissen, omschrijft de huidige crisis als “de perfecte storm: sociaal isolement, verstoring in routine, lege supermarktschappen.” Vervolgens voegt ze eraan toe: “De ‘Quarantine 15’-memes zijn begonnen, samen met veel vetfobie en angst dat gewicht verband houdt met COVID-risico’s. Wat begint als een fitnessroutine om iemand te helpen de tijd te vullen of zijn humeur te verbeteren, kan als sneeuwbal gaan rollen als er niet veel anders te doen is voor kinderen.” Vaak “denken artsen er niet aan om een mannelijk kind te evalueren op eetstoornissen”, zegt Hanson – ondanks het feit dat een recente studie aantoont dat een op de zeven mannen op 40-jarige leeftijd een eetstoornis zal ervaren. Bovendien is eenzijdige en overmatige nadruk op ‘gezond eten’ het meest voorkomende pad voor veel kinderen die eetstoornissen ontwikkelen”

DE ONVOLMAAKTE STORM: STUDENTEN EN ZELFMOORD Harvard Political Review, 10/08/ 2021

Het herfstsemester was nog geen twee weken oud toen Harvard-tweedejaars Luke Tang op 12 september 2015 zijn leven nam. Tang was een ontwikkelde violist en fervent wiskundige die onlangs was aange-merkt als de top van Lowell House (een der studenthuizen op Harvard LW). In slechts een maand zou hij een positie hebben gekregen op de afdeling Natuurkunde. Zijn hoge academische staat van dienst liep echter samen met een enorme mentale last die uiteindelijk zou leiden tot zelfbeschadiging. Zijn dood leidde tot nieuw onderzoek naar de verantwoordelijkheid van universiteiten om tegemoet te komen aan de geestelijke gezondheidsbehoeften van hun studenten en zelfmoord te voorkomen, een zorg die de afgelopen decennia is toegenomen. Een NCBI-rapport uit 2010 vond zelfmoord als de op één na belang-rijkste doodsoorzaak onder studenten in de Verenigde Staten, met 1.100 studenten die elk jaar hun eigen leven namen. Toch worden geestelijke gezondheidszorgdiensten aan universiteiten “jammerlijk ontoe-reikend” genoemd om deze crisis het hoofd te bieden, waardoor veel jongeren in de steek worden gela-ten.  Nu, te midden van een pandemie, presenteert de geestelijke gezondheid van studenten een steeds alarmerendere crisis waarop universiteiten in het hele land moeten reageren. Met name op Harvard, een ecosysteem gevoed door nieuwsgierigheid en kennis, maar ook door prestatie en verwachting, krijgt het gesprek nieuwe dimensies. Hoe de universiteit, de mensen erin en de cultuur die haar bewoont reageren op deze crisis heeft grote gevolgen voor het welzijn van ons studentencorps.

HET SAMENKOMEN VAN GEESTELIJKE GEZONDHEID, POLITIE EN RAS KOST WEER HET LEVEN AAN EEN JONGE ZWARTE MAN

Fatale schietpartij in drive-thru shows vraagt er om verder te gaan dan versleten crisisinterventie om zwarte angsten te begrijpen in onderhandelen zonder politie USA Today, 11 augustus 2021

Van de meer dan 200 mensen gedood door politievuur sinds de mijlpaal veroordeling van Derek Chauvin voor de moord op George Floyd in Minneapolis, vertoonde ongeveer 15% tekenen van psychische aan-doeningen, volgens gegevens verzameld door The Washington Post. Ze omvatten Ryan LeRoux, een 21-jarige zwarte man die vorige maand dodelijk werd neergeschoten terwijl hij geparkeerd staat in een McDonald’s drive-thru lane in Gaithersburg, Maryland. Ondanks onzekerheden rond zijn dood, illus-treert LeRoux’s al te bekende ondergang in een hagelbui van kogels eens te meer hoe ras en de behoefte aan geestelijke gezondheidsondersteuning elkaar vaak kruisen bij dodelijke politie-ontmoetingen. Sinds het begin van de pandemie zijn zwarte mensen verantwoordelijk voor een onevenredige 20% van de bijna 300 Amerikanen met een bekende geestesziekte die dodelijk gewond raakten tijdens schietpartijen door de politie.

VOOR SOMMIGE ZWARTE MANNEN EN TIENERS IS VERTROUWEN OP WAPENS GEMEENGOED

Marvel Thornton-Cruz droeg voor het eerst een pistool op straat op 14-jarige leeftijd en halverwege de 20 was hij meerdere keren gearresteerd en gevangen gezet, de laatste keer voor drugs en voor het neerschieten van iemand, waarvoor hij iets meer dan drie jaar diende.  US News, 14 augustus 2021

De Inquirer interviewde opbouwwerkers, academici en meer dan twee dozijn jonge mannen die werden getroffen door wapengeweld in Philadelphia, van wie de meesten niet geciteerd wilden worden. De on-the-record verslagen schilderen een portret van een stad waar wapens een alledaags feit van het leven in veel gebieden zijn, met de redenen waarom jonge mannen ze dragen, waaronder pronken, persoonlijke bescherming en vergelding.

‘MAN’ EN ‘VROUW’ UIT GEBOORTEAKTES VERWIJDEREN? DIT IS WAAROM EEN AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION PANEL HET AANBEVEELT  Seattle Times, 10 augustus 2021

Voor veel Amerikanen zijn geboorteaktes niet alleen een belangrijke markering van hun identiteit, ze zijn een ingang naar veel delen van het leven. Maar voor trans- en niet-binaire  mensen kunnen ge-boorteakten een hindernis zijn — een document dat hun identiteit ongeldig maakt — tenzij ze het wijzi-gen. Nu heeft de American Medical Association, de grootste vereniging van artsen van het land, een be-langrijke stap gezet om die last te verlichten. In een rapport van juni adviseerde de LGBTQ-adviescom-missie van de AMA de organisatie om aan te dringen op het verwijderen van geslachtsetiketten uit het openbare deel van de eboorteakte. Het toewijzen van een ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ geslacht bij de geboorte, aldus de auteurs, “erkent het medische spectrum van genderidentiteit niet.” “Deelname van de medische beroepsgroep en de overheid aan het toewijzen van sekse wordt vaak gebruikt als bewijs ter ondersteuning van deze binaire kijk op geslacht”, vervolgde het rapport. Dat onderdrukt niet alleen iemands vermogen o “.m zichzelf uit te drukken en te identificeren, het kan ook leiden tot ‘margina-lisatie en ‘minoritisatie’ (LW: reductie tot minderheidsstatus). Bijna twee maanden lang werd de aanbe-veling grotendeels niet herkend door zowel supporters als tegenstanders, maar het dook onlangs weer op nadat de populaire medische website WebMD een artikel deelde over de beslissing op zijn sociale media-accounts.

SEKSUELE EN REPRODUCTIEVE GEZONDHEID BESPREKEN TIJDENS PREVENTIEVE BEZOEKEN: GEMISTE KANSEN AAP Publications, 13 juli 2021

De resultaten van deze studie zijn zeer zorgwekkend. Zo werd slechts 14% van de 465 jongere tieners (11-14 jaar) en slechts 39% van de 388 oudere tieners (15-17) gevraagd of ze seksueel actief waren. Puberteit was het meest besproken onderwerp en dat werd slechts 46% van de tijd besproken voor de jongere tieners en 54% van de tijd voor oudere tieners. Slechts 24% van de jongere adolescenten en 42% van de oudere adolescenten gaf aan vertrouwelijk te hebben kunnen spreken tijdens een bezoek en de gegevens waren even zorgwekkend voor ouders (31% van de jongere tienerouders en 36% van de oudere tienerouders). Het meest zorgwekkend waren de vele onderwerpen die jongeren en ouders belangrijk vonden en hoopten te bespreken, maar die niet aan bod kwamen, zoals wel of geen seks hebben, hun seksuele identiteit en waar ze indien nodig SRH-diensten konden krijgen.

TIENERS EN OUDERS WILLEN DE “TALK(S)” Kindergeneeskunde, augustus 2021

 

In het onderzoek wordt gedetailleerde informatie verstrekt van een diverse representatieve steekproef over wat wordt besproken (en wat niet) tijdens preventieve gezondheidsbezoeken voor jongere (leeftijd 11-14) en oudere (15-17) adolescenten. Slechts 14% van de jongere adolescenten en 38,7% van de oudere adolescenten werd door hun aanbieder gevraagd of ze seks hadden gehad. De meest besproken onderwerpen waren de puberteit (gerapporteerd door respectievelijk 46,3% van de jongere en 53,9% oudere adolescenten) en seksueel overdraagbare infecties en/of HIV (respectievelijk 15,1% en 31,4%). De onderwerpen die werden besproken sluiten aan bij onderwerpen die het vaakst door zowel ouders als adolescenten als belangrijk worden onderschreven. Voor alle onderwerpen waren ouders eerder geneigd dan adolescenten om een onderwerp te onderschrijven als belangrijk om te bespreken, met een vergelijkbare relatieve rangorde van belang tussen ouders en adolescenten. Toch onthult de studie ook aanzienlijke verschillen tussen wat adolescenten en ouders als belangrijke onderwerpen beschouwen en wat daadwerkelijk wordt besproken in preventieve bezoeken. Deze studie suggereert dat zorgverleners zich op hun gemak moeten voelen en er zeker van moeten zijn dat adolescenten (en hun ouders) deze onderwerpen willen bespreken. De bevindingen wegnemen potentiële zorgen dat ouders bezwaar kunnen maken tegen aanbieders die deze discussies voeren4: zowel ouders als adolescenten willen dat discussies over een reeks onderwerpen beginnen in de vroege adolescentie. Toch gaf minder dan een derde van de adolescenten aan tijdens hun meest recente preventieve bezoek een discussie te hebben over andere SRH-onderwerpen dan de puberteit.

WEKELIJKSE NIEUWS ROUNDUP: 9 augustus 2021

WAT WE JONGENS NIET LEREN OVER MENS ZIJN

New York Times, 6 augustus 2021

Het gebrek aan positieve mensgerichte verhalen voor jongens heeft gevolgen voor hen en meisjes. In de verhalen die ze consumeren, evenals het bredere culturele landschap waarin ze opereren, krijgen meisjes een enorme voorsprong op relationele vaardigheden, in de dagelijkse stekeligheden en complexiteit van het emotionele leven. Doort alle dagelijkse verhalen krijgen meisjes de boodschap dat de gevoelens van anderen hún zorg en verantwoordelijkheid zijn. Jongens leren dat deze dingen niets met hen te maken hebben.

BOUWEN DOOR BEVESTIGING: HOE EEN KLAS ZWARTE JONGENS HELPT MANNELIJKHEID TE DEFINIËREN

Young Black men are especially constrained by society’s narrow definitions of masculinity. That’s why having a safe place to be their authentic selves is crucial.

The 19th, July 30, 2021 (19thnews.org. At a time when newsroom budgets across the United States are shrinking, The 19th is investing in journalism that empowers women, women of color and the LGBTQ+ community)

De jongens beginnen elke klas met dezelfde mantra: “Ik ben een koning. Ik ben een leider. Ik ben slim. Ik ben de hoeder van mijn broer”. Jongens vanaf 8 jaar en 13 jaar – velen van hen Zwart – hebben elkaar de hele zomer op zoom woensdagen ontmoet om de smalle definities van mannelijkheid in de samenleving te doorbreken. De workshop “Mighty Brotherhood” geeft de jongens, die allemaal in of in de buurt van Philadelphia wonen, een plek om poëzie te lezen, complimenten te geven, hun doelen op te schrijven, manieren te delen om zelfliefde te beoefenen en te praten over wat het betekent om een man te zijn. Maurice Williams, die de workshop van een uur leidt, bedankt de jongens steeds voor het feit dat ze dapper genoeg zijn om hun gevoelens te delen en moedigt hen aan om hart en vuur emoji’s naar elkaar te sturen,  wat ze vaak doen. Het aanmoedigen van de jongens om te delen hoe het eigenlijk met ze gaat – “Ze moeten me meer geven dan alleen ‘goed’,” aldus Williams – maakt deel uit van hoe de sessies gericht zijn op het bevorderen van gezonde mannelijkheid door middel van authentieke zelfexpressie.

BARBERSHOP HIV-ONDERWIJSSTUDIE KRIJGT NATIONALE NMA-ERKENNING

Wayne Today, 5 augustus 2021
Een studie uitgevoerd door studenten aan de Wayne State University School of Medicine kreeg nationale erkenning van de National Medical Association. “Assessing Knowledge and Perceptions of HIV and PrEP after Barbershop-Based Interventions in Detroit”, gepresenteerd door Obinna Onyeukwu, behaalde de tweede plaats op de sectie Emergency Medicine van het Georges Benjamin Symposium van de NMA. “Iedereen was onder de indruk van ons onderzoek en hoeveel impact het kan hebben op de Afro-Amerikaanse gemeenschap”, zegt Onyeukwu, een vierdejaars geneeskundestudent. “Voor deze studie was ons primaire doel om de effectiviteit te beoordelen van een door een minderheidsstudent geleide interventie via kapperszaken bij het verbeteren van hiv-kennis en misvattingen.” Tijdens het project van 2018 vestigden medische studenten van WSU zich in de kapperszaken van Detroit, waar ze het bewustzijn verspreiden van HIV/AIDS en van PrEP, een receptgeneesmiddel dat de kans op hiv-infectie vermindert. Recente studies suggereren dat kapperszaken, als gemeenschapscentra, effectieve locaties zijn voor onderwijs over hypertensie en seksuele gezondheidseducatie. Deelnemers vulden pre- en post-education enquêtes in, waaruit bleek dat 75,86% geen kennis had van PrEP en dat niemand PrEP had ingenomen. Analyse van de post-education enquêtes wees op verbeterde kennis van HIV, PrEP en incidentiepercentages van HIV. Deelnemers bevestigden ook dat kapperszaken een geschikte locatie zijn om jonge zwarte mannen te onderwijzen over het voorkomen van seksueel overdraagbare aandoeningen.

VOORKEUR VOOR ZONEN KAN LEIDEN TOT 4,7 M “VERMISTE” VROUWELIJKE GEBOORTEN

Medisch Nieuws vandaag, 4 augustus 2021

Sommige samenlevingen hebben een voorkeur voor mannelijke kinderen boven vrouwelijke of interseksuele kinderen. Sinds de jaren 1970 hebben geslachtsselectieve abortussen geresulteerd in scheve geslachtsverhoudingen bij de geboorte ten gunste van mannen, in een aantal landen. Een nieuwe studie voorspelt dat er tegen 2030 wereldwijd minstens 4,7 miljoen minder vrouwen geboren zouden kunnen zijn, en mogelijk wel 22 miljoen in 2100, als gevolg van deze trend. De onderzoekers waarschuwen dat het resulterende overschot aan mannen in deze landen een druk op huwelijken zal veroorzaken en ook asociaal gedrag en geweld kan verhogen.

ONDERWIJS INZAKE BIOLOGISCH GESLACHT EN GENDER AAN STUDENTEN IN DE MEDICIJNEN: WAT IS ER ECHT AAN DE HAND?

— Een controversiële blogpost heeft een intens debat aangewakkerd onder de medische gemeenschap

Medpage Today 5 augustus 2021

Op 31 juli plaatste een Meddit-gebruiker  een link naar een blogpost met de titel: “Medische scholen ontkennen nu biologisch geslacht.” Op een Reddit-bord dat meestal tussen de één en 200 reacties per bericht krijgt, heeft de link (geüpload door een zelf geïdentificeerde MD) momenteel 665 opmerkingen, gevuld met verhitte discussies over hoe seks en geslacht worden onderwezen op medische scholen. Het  stuk – geschreven door podcasthost Katie Herzog en gepubliceerd op de Substack van voormalig New York Times-schrijver Bari Weiss – stelde dat ‘wakkerheid’ (Wokeness) het weefsel van medisch onderwijs heeft uitgehold door professoren te dwingen biologisch geslacht als een sociaal construct te onderwijzen, waardoor sekse wordt ontdaan van zijn wetenschappelijke geldigheid en medische relevantie. Volgens Herzog’s rapportage zijn leraren van medische topscholen “bang voor studenten”, bang dat één misstap – zoals het gebruik van termen als “mannelijk” en “vrouwelijk” in een lezing – kan leiden tot een openbare shaming of, nog erger, het einde van hun carrière.

DISCUSSIES OVER SEKSUELE EN REPRODUCTIEVE GEZONDHEID (SRH) TIJDENS PREVENTIEVE BEZOEKEN

Pediatrics, augustus 2021

DOELSTELLINGEN : 1. Het kwantificeren van het belang van de door de aanbieder en adolescenten waargenomen belang van gesprekken tussen zorgverleners en adolescenten over seksuele en reproductieve gezondheid (SRH). 2. Het beschrijven van de prevalentie van vertrouwelijkheidspraktijken van zorgverleners en discussies tussen zorgverleners en adolescenten over SRH-onderwerpen tijdens preventieve bezoeken te beschrijven. 3. De Identificatie van gemiste kansen voor dergelijke gesprekken. RESULTATEN Een meerderheid van de adolescenten en ouders vond gesprekken tussen zorgverleners en adolescenten over de puberteit, seksueel overdraagbare infecties en hiv en anticonceptie belangrijk. Minder dan een derde van de adolescenten meldde echter discussies over andere SRH-onderwerpen dan de puberteit tijdens hun meest recente preventieve bezoek. Deze discussies waren bijzonder ongewoon bij jongere adolescenten. Binnen leeftijdsgroepen varieerden discussies over verschillende onderwerpen per geslacht.
CONCLUSIES Hoewel de meeste ouders en adolescenten waarde hechten aan gesprekken tussen zorgverleners en adolescenten over geselecteerde SRH-onderwerpen, vinden deze discussies niet routinematig plaats tijdens preventieve bezoeken. Preventieve bezoeken vormen een gemiste kans voor adolescenten om screening, onderwijs en begeleiding met betrekking tot SRH te ontvangen.

VERSCHILLEN IN KINDERMISHANDELING TUSSEN TRANSGENDERS EN CISGENDER ADOLESCENTEN

Pediatrics, augustus 2021

ACHTERGROND EN DOELSTELLINGEN Transgender adolescenten (TGA’s) vertonen onevenredige hoge niveaus van geestelijke gezondheidsproblemen in vergelijking met cisgender adolescenten (CGA’s), maar de psychosociale processen die ten grondslag liggen aan verschillen in geestelijke gezondheid tussen TCA’s blijven onderbelicht. We onderzochten zelfgerapporteerde kindermishandeling bij TGA’s in vergelijking met CGA’s en risico op misbruik binnen subgroepen van TGA’s in een landelijke steekproef van Amerikaanse adolescenten.

RESULTATEN 73% van de TGAs meldde psychologisch misbruik, 39% meldde fysiek misbruik en 19% meldde seksueel misbruik. In vergelijking met heteroseksuele CGA’s hadden TGA’s een hogere kans op psychologisch misbruik (odds ratio [OR] = 1,84), fysiek misbruik (OR = 1,61) en seksueel misbruik (OR = 2,04). Binnen afzonderlijke subgroepanalyses hadden transgender mannen en niet-binaire adolescenten die bij de geboorte het etiket vrouw toegewezen kregen, een hogere kans op het melden van psychologisch misbruik dan CGA’s.

CONCLUSIES In een landelijke online steekproef van Amerikaanse adolescenten hadden TGA’s verhoogde percentages psychologisch, fysiek en seksueel misbruik in vergelijking met heteroseksuele CGA’s. Het risico op psychologisch misbruik was het grootst bij TGA’s die bij de geboorte het etiket vrouw toegewezen kregen. In de toekomst moeten onderzoekers onderzoeken hoe frequentere ervaringen met misbruik tijdens de kindertijd kunnen bijdragen aan onevenredige geestelijke gezondheidsproblemen die binnen deze populatie worden waargenomen.

PREVENTIE VAN VERDRINKING

Pediatrics, augustus 2021

Verdrinking is de belangrijkste oorzaak van onbedoelde letselgerelateerde dood bij Amerikaanse kinderen van 1 tot 4 jaar oud en heeft vanaf 2018 geboorteafwijkingen overtroffen als de meest voorkomende doodsoorzaak onder deze leeftijdsgroep. Verdrinking is de derde belangrijkste oorzaak van onbedoelde letselgerelateerde sterfte bij Amerikaanse kinderen en adolescenten van 5 tot 19 jaar. Ongeveer 75% van de slachtoffers van verdrinking in de kindertijd zijn jongens, en na het eerste levensjaar (waarin de risico’s vaak vergelijkbaar zijn), lopen jongens een groter risico op verdrinking dan meisjes op elke leeftijd. Bij kinderen en preteens komt verdrinkingsdood ongeveer twee keer zo vaak voor bij jongens als bij meisjes, maar onder adolescenten is het percentage bijna 10 keer hoger bij jongens. Het hogere verdrinkingspercentage voor jongens is verklaard door een grotere blootstelling aan aquatische omgevingen, overschatting van het zwemvermogen, hoger risico nemen en een groter alcoholgebruik.  De American Academy of Pediatrics (AAP) heeft een eerder technisch rapport over dit onderwerp herzien vanwege nieuwe informatie en onderzoek.

WEKELIJKSE NIEUWS ROUNDUP: 2 augustus 2021

STUDIE: PANDEMIE VERSLECHTERDE DE GEESTELIJKE GEZONDHEID VAN MANNELIJKE JONGEREN

The Courier, 28 juli 2021

Een studie onder leiding van onderzoekers van de Ohio State University toonde aan dat de geestelijke gezondheid van adolescente mannen was verslechterd tijdens de pandemie. “Het maakte mijn hele leven raar”, zei een deelnemer in antwoord op een vraag over hoe de COVID-19-pandemie hen beïnvloedde. In de studie, onlangs gepubliceerd in het Journal of Adolescent Health en mede geleid door onderzoekers van Kenyon College, meldde bijna 32% van de deelnemers een verslechterde stemming sinds 15 maart 2020, de datum waarop Ohio restaurants en bedrijven sloot om verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Bijna 33% van de deelnemers meldde sinds die datum verhoogde angst. “Fysieke afstandsmaatregelen, die de overdracht van het coronavirus verminderen, hebben geleid tot gevoelens van isolatie tijdens de pandemie”, aldus de studie. “Dat is zorgwekkend omdat studies die in de afgelopen 70 jaar zijn uitgevoerd suggereren dat eenzaamheid en isolatie het risico op depressie en mogelijk angst bij voorheen gezonde kinderen en adolescenten verhogen.” De studie citeerde landelijk onderzoek dat in juni 2020 een toename van 25% van de zelfmoordgedachten bij jongvolwassenen van 18-24 jaar aantoonde. “Bovendien gebruikte 25% van de jongvolwassenen stoffen om de stress van de pandemie het hoofd te bieden, en 75% had ten minste één mentaal of gedragsmatig gezondheidssymptoom in de afgelopen 30 dagen (vóór juni 2020),” aldus de studie. De resultaten van het onderzoek kwamen uit een online enquête die in juni vorig jaar werd gehouden onder mannelijke pre-tieners en tieners. 80% van de 571 kinderen die deelnamen aan de enquête meldden dat ze wit waren, en 8,8% was zwart.

COVID VORMT HOGER RISICO OP MYOCARDITIS DAN VACCIN BIJ MANNELIJKE TIENERS – AMERIKAANSE STUDIE

Kans op het ontwikkelen van de hartaandoening zes keer groter na infectie in vergelijking met zeldzame bijwerking van Pfizer / BioNTech prik

The Guardian, 29 juli 2021

Het risico op het ontwikkelen van myocarditis, een inflammatoire hartaandoening, is zes keer hoger bij mannelijke tieners die Covid-19 hebben opgelopen, vergeleken met de kans dat de zeldzame bijwerking ontstaat na het krijgen van de Pfizer / BioNTech-prik, zo heeft een nieuwe Amerikaanse studie gevonden. Het onderzoek – dat nog niet peer-reviewed is – suggereert dat het risico op het ontwikkelen van myocarditis na het oplopen van Covid bij jongens tussen 12 en 17 jaar veel groter is dan het risico dat uit het vaccin kan voortvloeien. De gegevens komen ongeveer 10 dagen nadat het Britse Paritair Comité voor vaccinatie en immunisatie (JCVI) aanbeveelde dat 12- tot 17-jarigen alleen een Covid-vaccin mogen krijgen als ze extreem kwetsbaar zijn of samenwonen met iemand die risico loopt. Het besluit, zo stelde de commissie voor, was voorzorgsmaatregel, gezien de opkomende berichten uit het Verenigd Koninkrijk en elders over zeldzame maar ernstige hartcomplicaties zoals myocarditis na vaccinatie met de Pfizer/BioNTech-prik bij jongeren.

De voordelen van universele vaccinatie bij jongeren onder de 18 jaar wegen niet op tegen de potentiële risico’s, zeiden JCVI-leden, wat suggereert dat het risico op “lange Covid” ook laag was in deze leeftijdsgroep. Het Pfizer/BioNTech-vaccin is sinds begin juni goedgekeurd voor mensen van 12 jaar en ouder in het Vk door het Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. Veel andere landen, waaronder de VS, Israël en Ierland, hebben besloten hun tieners te vaccineren. De nieuwste studie, die gegevens omvatte die zijn verzameld uit specifieke Amerikaanse elektronische gezondheidsdossiers, omvatte mensen jonger dan 19 jaar die tussen april 2020 en maart 2021 een Covid-diagnose kregen. Zes van de 6.846 (0,09%) van de door Covid getroffen mannen tussen 12 en 17 jaar in de studie ontwikkelde myocarditis, wat neerkwam op 876 gevallen per miljoen. Maar omdat niet elk geval van Covid en myocarditis waarschijnlijk zal worden verantwoord in de gezondheidsdossiers, en op basis van bepaalde veronderstellingen, hebben de onderzoekers het cijfer aangepast tot 450 per miljoen gevallen.


NIET-GEVACCINEERDE AMERIKANEN ZIJN JONG, MANNELIJK, ZWART EN WAARSCHIJNLIJK UIT LANDELIJKE GEBIEDEN

Texas News Today, 30 juli 2021

Niet-gevaccineerde Amerikanen zijn jong, mannelijk, zwart en wonen waarschijnlijk op het platteland, volgens een DailyMail.com analyse van gegevens van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Iets meer dan een derde van de blanke Amerikanen, of 34%, wordt minstens één keer gevaccineerd. Ter vergelijking: zwarte Amerikanen blijven achter, met slechts 27,7% die tot nu toe minstens één prik kreeg. Bovendien een zwarte Amerikaan die 12% van de bevolking uitmaakt, maar slechts 9% van alle vaccinaties ontvangt. Dit heeft echter niets te maken met aarzeling tegenover het vaccin en kan verband houden met de toegang tot het vaccin. Sommige overwegend Afro-Amerikaanse provincies hebben niet de middelen of het personeel om vaccins zo gemakkelijk te verspreiden als andere gemeenschappen.

MANNELIJKE EETSTOORNISSEN: ANOREXIA EN BOULIMIA KOMEN OOK VAAK VOOR BIJ MANNEN
Sociale media veroorzaken eetstoornissen, zelfs als traditionele noties van mannelijkheid voorkomen dat mannen hun kwetsbaarheden onthullen of hulp zoeken

The National News, 27 juli 2021

Lang stereotiep als een syndroom waaraan magere, blanke, welvarende meisjes lijden, komen eetstoornissen even vaak voor bij mannen, van wie velen zich schamen om hulp te zoeken, voor wat een ‘vrouwenstoornis’ zou zijn. Veelzeggend is dat er niet al te veel studies zijn uitgevoerd naar mannelijke eetstoornissen. De statistieken die er wel zijn, ondersteunen echter dat, hoewel mannen in werkelijkheid evenveel lijden als vrouwen, er veel meer stigma is en weinig bewustzijn over de eetuitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. Alleen al in de VS, volgens de National Eating Disorders Association, zullen eetstoornissen op een bepaald moment in hun leven 10 miljoen mannen treffen, en ze zullen minder snel hulp zoeken, vanwege culturele vooroordelen. Een rapport uit 2015, gefinancierd door de Uk Medical Research Council, stelde ook vast dat 25 procent van de mensen met eetstoornissen mannelijk is en minder dan 10 procent van hen professionele behandeling zocht.

WAT U MOET WETEN OVER ADHD BIJ JONGENS

Medical News Today 29 juli 2021

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is een veel voorkomende neuropsychiatrische aandoening. Jongens hebben de neiging om meer ADHD-diagnoses te krijgen dan meisjes. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de manier waarop de symptomen van ADHD aanwezig zijn in elke groep. Ongeveer 8,4% van de kinderen en 2,5% van de volwassenen heeft ADHD, volgens de American Psychiatric Association. Artsen diagnosticeren ADHD vaker bij jongens dan bij meisjes. In feite krijgen ongeveer drie keer zoveel jongens een ADHD-diagnose als meisjes. Schoolgaande kinderen krijgen vaak een diagnose als ze storend worden in de klas. ADHD beïnvloedt de manier waarop een persoon denkt, voelt en zich gedraagt. De voorwaarde kan het moeilijk maken om je voor langere tijd op taken te concentreren of dingen bij te houden, zoals huiswerkopdrachten. Jongens met een ADHD-diagnose kunnen onrustiger, impulsiever en meer hyperactief zijn dan hun leeftijdsgenoten. Ze kunnen ook moeite hebben zich te concentreren, het moeilijk vinden om op school te blijven zitten of leerachterstanden hebben. Lees verder om meer te weten te komen over ADHD bij jongens en hoe het verschilt van de aandoening bij meisjes. In dit artikel wordt ook gekeken naar de beschikbare behandelmogelijkheden en hoe ouders en verzorgers kunnen helpen bij het beheersen van de aandoening.

GENDERNORMEN EN DE GEESTELIJKE GEZONDHEID VAN JONGENS EN JONGE MANNEN

The Lancet, augustus 2021

(Verwijzingen verwijderd voor beknoptheid) In de afgelopen halve eeuw is de gezondheidsbeweging voor vrouwen een krachtige motor geweest in het gezondheidsbeleid dat gendernormen koppelt aan sekseverschillen in gezondheid en welzijn. Hoewel gendernormen ook mannen treffen, is er weinig nadruk gelegd op gender in het gezondheidsbeleid voor mannen, vooral met betrekking tot de geestelijke gezondheid van jongens en jonge mannen. Gendernormen rond mannelijkheid geven jongens en jonge mannen vaak macht en status, wat deels zou kunnen verklaren waarom normen rond mannelijkheid moeilijk te verschuiven zijn. Paradoxaal genoeg brengen deze dominante mannelijkheden risico’s met zich mee voor een slechte geestelijke gezondheid. Wereldwijd is het aantal mannelijke zelfmoorden twee tot vier keer zo hoog als dat van vrouwen, en mannen doen het slecht op indexen van drugsmisbruik, letsel gerelateerd aan risico’s nemen, gedragsproblemen, geweld, agressie en bij uitbreiding opsluiting. Sekseverschillen in geestelijke gezondheid komen meestal naar voren in de late kindertijd en adolescentie. Deze tijd is ook wanneer gendernormen verschanst raken en op latere leeftijd blijven bestaan, waardoor ze de geestelijke gezondheid en hulpzoekende blijven vormgeven. Traditionele gendernormen drijven jonge mannen vaak om zich te presenteren als sterk, competitief, in controle en ontzorgd door kwetsbaarheid. Deze culturele scripts prijzen taaiheid, woede, vijandigheid en emotionele controle. Omgekeerd veroorzaken emoties die worden gekenmerkt door kwetsbaarheid, waaronder verdriet, angst en angst, schaamte en worden ze een barrière voor hulpzoekenden.

VIER OUDERS VAN TRANSGENDERJONGENS OVER DE UITDAGINGEN EN VREUGDEN VAN HET OPVOEDEN VAN HUN ZONEN IN EEN WERELD DIE VIJANDIG KAN ZIJN

CNN, 25 juli 2021

CNN sprak met Evans en drie andere ouders van transgenderkinderen en tieners wiens leven draait om het pleiten voor hun kinderen in een jaar waarin meer dan 30 staten wetgeving hebben ingevoerd die zich richt op transjongeren. Veel van deze wetgeving is bedoeld om de toegang van transjongeren tot schoolsporten, toiletten en gezondheidszorg te blokkeren die de American Medical Association “medisch noodzakelijk” heeft genoemd, of het nu gaat om hormoontherapie of medicatie die de puberteit tijdelijk blokkeert. Activisme is een organische uitbreiding van ouders zijn die alles voor hun kind zouden doen – kinderen die houden van “Minecraft” of gymnastiek of slechte grappen, zonder de wetgevingssessie van 2021 bij te houden. Het is vermoeiend, onophoudelijk, hartverscheurend werk om het recht van je kind te verdedigen om deel te nemen aan hun favoriete sport op school of om hormoontherapie te krijgen waardoor ze zich meer zichzelf voelen, zeiden de ouders – maar het is essentieel om door te gaan. Ze zullen vechten voor hun kinderen zolang het duurt voordat alle transmensen zich veilig en bevestigd voelen.

HOE EEN JONGEN OP TE VOEDEN: MIJN MISSIE OM EEN ZOON OP TE VOEDEN DIE GESCHIKT IS VOOR DE 21E EEUW

Het toenemende bewustzijn van de prijs van toxische mannelijkheid heeft ertoe geleid dat veel ouders zich afvragen hoe ze de jonge mannen het beste van de toekomst kunnen voorbereiden. Een vader raadpleegt de experts

The Guardian, 1 augustus 2021

Waar komt het vandaan, vroeg ik me af, deze knieval trouw die kleine jongens van kleine meisjes distantieert en een ons-v-them maakt van genderonderscheid, vanaf het eerste stuk? Waar leidt het toe, als die jongens mannen worden? Dit zijn vragen waar ik me veel over afvroeg als mijn zoon ouder wordt. Hij is een vriendelijke, nieuwsgierige jongen die dol is op zijn oudere zus, maar zijn gevoel voor zichzelf lijkt nu het duidelijkst over te komen wanneer hij de contrasten tussen hen benadrukt. Samen met miljoenen andere kleine jongens zal hij volwassen worden in een rijk gecompliceerde tijd voor jonge mannen, en ik wil hem helpen dit goed te doen. De trage turbulentie van de #MeToo beweging, met al zijn herevaluaties en berekeningen sinds Harvey Weinstein in 2017 ter verantwoording werd geroepen voor zijn misdaden, vervolgens de scherpe en verschrikkelijke schok van de moord op Sarah Everard in het voorjaar – deze gebeurtenissen hebben geholpen de manier waarop velen van ons prijzen aan te passen en ruimte te maken voor de expressie van mannelijkheid in de samenleving. Er lijkt een drang te zijn om dingen anders te doen, om jonge mannen op te richten zonder dezelfde zekerheden en vooroordelen die we eerder door rote absorbeerden. De mijne is niet de eerste generatie ouders die hier over nadenkt, en angstig. In de jaren ’60, ’70, ’80, ’90, ’00 waren er veel moeders en sommige vaders die naar elkaar keken en vroegen: wat moeten we anders doen met jongens? Misschien is wat nieuw is de urgentie, een gevoel van genoeg-is-genoeg. Misschien is het nieuwe dat mannen in grotere aantallen de noodzaak van een heroverweging erkennen. Ouders en degenen die voor zonen zorgen, hebben zich afgevraagd (en zich afgevraagd, en zich opnieuw afgevraagd): als verandering bij ons moet beginnen, hoe moet een jongen nu worden opgevoed?

 

‘DESIGN YOUR FUTURE’ FELLOWSHIP VRAAGT JONGEREN HOE ZE HET ONDERWIJS VOOR ZWARTE MANNELIJKE STUDENTEN KUNNEN VERBETEREN

WUWM, 29 juli 2021 (audio)

Hoe kan Milwaukee het onderwijs voor zwarte mannelijke jongeren verbeteren? Dat is de vraag die Milwaukee Succeeds’ Youth Forward MKE-initiatief probeert te beantwoorden. Maar in plaats van zich tot volwassenen met macht te wenden, vragen ze de meest getroffenen: studenten. Deze zomer rekruteerde Milwaukee Succeeds 60 jongeren van 13-20 jaar om deel te nemen aan de “Design Your Future” fellowship. De fellows werken in groepen aan voorstellen die het onderwijs in Milwaukee opnieuw vorm geven. In een rondetafelgesprek met WUWM delen drie van de fellows – Aniyah McDonald, Quision Harrel en Breanna Taylor – hun ideeën. “We hebben besloten dat de geestelijke gezondheid van zwarte mannen een van de belangrijkste problemen is, dus we wilden dat implementeren in het curriculum”, zegt Aniyah McDonald, een opkomende junior op de Milwaukee Excellence charterschool. “Zodat ze lesplannen kunnen hebben voor hun mentale gezondheid, onderwerpen zoals destigmatisering van het praten over je mentale gezondheid, giftige mannelijkheid en manieren om gewoon helemaal met je mentale gezondheid om te gaan.”

ALLEDAAGSE GEZICHTEN VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEID VAN MANNEN BENADRUKKEN ‘HARTVERSCHEURENDE’ ZELFMOORDCIJFERS

ABC Net AU, 1 augustus 2021

Mannen zijn verantwoordelijk voor vier van de vijf zelfmoorden aan de Sunshine Coast, de meerderheid is tussen de 40 en 60 jaar oud. Portraits of Mankind is een fototentoonstelling gericht op het plaatsen van een menselijk gezicht op de geestelijke gezondheid van mannen. Het Thompson Instituut zei dat de hoge percentages mannelijke zelfmoord in de regio ‘al jaren niet zijn gekrompen’. Fotograaf Megan Gill zei dat ze geïnspireerd was om de portretten vast te leggen nadat ze werd aangeraakt door zelfmoord. “Het begon met een man genaamd Shane Collins, ik drukte een foto af voor een gedenkteken dat zijn vrienden voor hem aan het opzetten waren,” zei ze. “Ik begreep gewoon niet waarom een getalenteerde, geliefde, jonge man weg was.” Op dat moment dacht ik ‘ik wou dat hij zichzelf door mijn lens kon zien’ en zo begon Portraits of Mankind.”

EFFECTIVITEIT VAN HUMAAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) VACCINATIE TEGEN PENIS HPV INFECTIE BIJ MANNEN DIE SEKS HEBBEN MET MANNEN EN TRANSGENDER VROUWEN

Journal of Infectious Diseases, 29 juli 2021

In de Verenigde Staten wordt sinds 2011 een aanbeveling gedaan voor HPV-vaccinatie voor mannen van 11-12 jaar, met inhaalvaccinatie tot 26 jaar voor niet eerder gevaccineerde mannen die seks hebben met mannen (MSM). Hpv prevalentie onder gevaccineerde MSM werd onderzocht en vergeleken met die onder MSM zonder/onbekende vaccinatiegeschiedenis. In totaal 348 van de 687 deelnemers (50,7%) zelfgerapporteerde ooit ≥ dosis hpv-vaccin. Significant lagere prevalentie werd waargenomen bij deelnemers gevaccineerd op leeftijd ≤ 18 jaar versus deelnemers zonder/onbekende vaccinatie, wat overeenkomt met een vaccineffectiviteit van 85% tegen 4vHPV-type HPV. HPV-vaccinatie wordt dus voorgesteld als effectief bij het voorkomen van penis HPV-infecties bij jonge MSM wanneer het wordt toegediend op leeftijd ≤ 18 jaar.

WEKELIJKSE NIEUWS ROUNDUP: 26/7/ 2021

OVER MANNEN EN MANNELIJKHEID: GESPREKKEN ROND MANNELIJKE STEREOTYPEN WORDEN LUIDER NAARMATE RUIMTES EN FORUMS DIT TOT VERVELENS TOE BESPREKEN  

Is genderongelijkheid alleen beperkt tot vrouwen? Hoe zit het met mannelijke stereotypen en hun effecten op mannen en de samenleving? Lang beschouwd als een voorrecht en onderdrukt vanwege de daaruit voortvloeiende maatschappelijke druk, kunnen deze stereotypen ook een keerzijde hebben.

Financial Express, 25 juli 2021

Mannen, ik weet het, moeten deel uitmaken van het gesprek — net zoals ik weet dat het patriarchaat dat vrouwen onderdrukt en censureert, ook mannen opsluit. Maar wat zijn de contouren van deze doos waarin mannen worden geplaatst? Wat zijn de afmetingen, hoeveel ademruimte biedt dit? Wat voor soort gesprekken zijn daarbinnen mogelijk – en zonder? Deepa Narayan is een sociaalwetenschappelijk onderzoeker, auteur en, meest recent, gastvrouw van de podcast ‘What’s A Man? Mannelijkheid in India’. Wat ze vindt is jaren van indoctrinatie, subliminaal en expliciet, die jongens, adolescenten en vervolgens mannen dwingt om hun emoties te onderdrukken, hun angsten te ontkennen en een kracht te belichamen die wordt gekenmerkt door onbezonnen zelfvoorziening.
Hen wordt geleerd om beschermers en verzorgers te zijn. “Er is zoveel druk op mannen om de hele tijd mannelijk te zijn dat ze gewoon constant met elkaar concurreren. Er is dus veel voor nodig om hun twijfels te delen, om te delen wat niet werkt“, zegt Dr. Narayan. Hoe weinig erkend ze ook mogen zijn, deze onzekerheden, variërend van angst voor hun lichaam en verwarring over hun seksuele impulsen tot worstelingen met depressie en onvervulde verlangens naar uitingen van vaderlijke genegenheid, zijn nooit ver van de oppervlakte. En daarin, beweert ze, zit ‘m de kneep. “Mannen hebben gewoon geen toestemming om te huilen, om depressief en onzeker te zijn, wat allemaal uitkomt in geweld.”

 

KUNNEN MANNEN ER OOIT ECHT BIJ HOREN?

Privilege creëert een leegte van verbondenheid.

The Good Men Project, 20 juli 2021

Kruis mannen met witheid aan en je hebt de meest bevoorrechte sekte van de bevolking op aarde. Men zou dus kunnen aannemen dat mannen zich door dit feit machtig en vervuld zouden voelen, maar het belangrijkste wat ik van blanke mannen hoor, is dat ze verlangen naar doel, betekenis, vreugde en verbinding – belangrijke componenten van een bevredigend leven.
Waarom hebben blanke mannen de hoogste zelfmoordcijfers? De hoogste depressie, angst en alcoholisme? We hebben de bevolking met het hoogste voorrecht en culturele invloed die vraagt: “Wat is mijn doel? betekenis? Waar is mijn vreugde en vervulling?” Als blanken kan ons voorrecht ons vaak vervreemden van een plichtsbesef. Dit betekent niet dat alle blanke mannen even bevoorrecht zijn, of dat een blanke man zijn betekent dat je geen ontberingen ervaart. Het betekent wel dat er bepaalde privileges zijn die gepaard gaan met zowel een man zijn als een witte huid hebben, privileges die vaak onzichtbaar zijn, moeilijk om je bewust van te zijn. Overweeg deze definitie: Privilege is het recht om bepaalde lasten niet op je te nemen, of het nu emotioneel, financieel of energiek is. Dus door zoveel privileges te verzamelen en ervan te genieten, hoeven we niet op bepaalde manieren op te komen dagen voor onze gemeenschap. We hebben het recht om al deze zware taken over te slaan, zodat we krachtig en invloedrijk kunnen blijven. Voorbeelden: We kunnen de bijeenkomsten over politiehervorming vermijden omdat we weten dat het ons niet echt raakt. We kunnen voorkomen dat we vrijwilligerswerk doen voor een moeilijke kwestie van sociale hervormingen, omdat we weten dat het uiteindelijk goed komt. We kunnen voorkomen dat we meer verantwoordelijkheid nemen voor het verkennen en uiten van onze emoties, omdat we ons kunnen verschuilen achter de verwachting dat mannen sterk en stil zijn. En zo maar door……

 

‘IK DACHT DAT VERKRACHTING NIET IETS IS DAT MANNEN OVERKOMT’

BBC, 22 juli 2021

Hoewel slachtoffers van seksueel geweld veel vaker vrouwelijk zijn, schat de Crime Survey voor Engeland en Wales dat een op de 100 mannen in het jaar tot maart 2020 een vorm van aanranding of poging tot aanranding heeft meegemaakt. Vorig jaar werd Reynhard Sinaga – “de meest productieve verkrachter in de Britse juridische geschiedenis” – schuldig bevonden aan het lokken van 48 mannen van buiten Manchester clubs naar zijn flat, niet ver van de bar waar Alex werd benaderd. Sinaga drogeerde en viel de mannen aan en filmde zijn aanvallen. “We willen ons niet voeden met het homofobe stereotype dat homo- en biseksuele mannen meer promiscue of roofzuchtig zijn, maar we willen rekening houden met queer ruimtes waar mensen consensuele seks hebben, maar waar grenzen worden verlegd – homobars, sauna’s, chemsex. Dat is het uitdagende maar belangrijke deel van het onderzoek, [om dat vast te leggen] zonder specifieke seksuele praktijken te stigmatiseren.” Slechts één op de zeven respondenten in hun enquête, die afgelopen augustus werd uitgevoerd, had een incident van aanranding gemeld bij de politie. Van degenen die dat wel deden, voelde ongeveer een kwart zich ongelovig of vond dat hun klacht niet serieus werd genomen.

 

RECHTER BLOKKEERT TIJDELIJK ARKANSAS-VERBOD OP BEHANDELING TRANSGENDERJONGEREN

Het besluit kwam als reactie op een uitdaging van de American Civil Liberties Union tegen een first-in-the-nation-wet die in april door republikeinse staatswetgevers werd uitgevaardigd.

New York Times, 21 juli 2021

Een federale rechter blokkeerde woensdag tijdelijk Arkansas’s verbod op genderbevestigende behandelingen voor transgenderjongeren inzake een rechtszaak over de vooruitgang van de eerste-in-de-natie staatswet. Het besluit kwam als reactie op een juridische uitdaging van de American Civil Liberties Union, die een voorlopig bevel vroeg om de wet te blokkeren die in april door republikeinse staatswetgevers werd uitgevaardigd. Rechter Jay Moody van de U.S. District Court in Little Rock wees ook de motie van de staat af om de zaak van de A.C.L.U. te verwerpen om de wet ongedaan te maken. Het verbod op geslachtsveranderingsoperaties en geslachtsbevestigende behandelingen, zoals hormoonbehandeling en puberteitsblokkerende medicatie, zou op 28 juli van kracht worden. “Deze uitspraak geeft een duidelijke boodschap aan staten in het hele land dat genderbevestigende zorg levensreddende zorg is, en we laten politici in Arkansas – of waar dan ook – het niet wegnemen”, zei Holly Dickson, de uitvoerend directeur van de A.C.L.U. van Arkansas, in een verklaring.

 

TYPISCHE LANGDURIGE EENZAME GEVANGENE: JONG, ZWART EN MANNELIJK

Het misdaadrapport, 20 juli 2021

Het demografische profiel van mensen die in langdurige eenzame opsluiting worden geplaatst, verschilt aanzienlijk van dat van de algemene gevangenispopulatie, meldt een artikel gepubliceerd in Justice Quarterly. Mensen die naar langdurige opsluiting worden gestuurd, zijn onevenredig jong, mannelijk, zwart en ervaren geestelijke gezondheidsproblemen, volgens een onderzoek van administratieve gegevens van het Florida Department of Corrections. De vier auteurs van het artikel – Daniel P. Mears, Jennifer M. Brown, Joshua C. Cochran en Sonja E. Siennick – waren bedoeld om kennislacunes in eenzame opsluitingsonderzoek aan te pakken. De auteurs richten zich op een bepaalde vorm van straf – wat ze “uitgebreid eenzame beheer” (ESM) noemen, of de langdurige eenzame opsluiting van personen die als buitensporig gewelddadig worden beschouwd – en stellen dat onderzoekers weinig weten over ESM “plaatsingsverschillen”, of de populaties die het meest waarschijnlijk in het ESM worden geplaatst. “Kortom, er is behoefte aan onderzoek dat inspeelt op oproepen om licht te werpen op plaatsingen en verschillen in deze extreme vorm van opsluiting”, schrijven de auteurs.

 

EXPERTS ZETTEN ZICH SCHRAP VOOR EEN PIEK IN SOA’S, MAAR NIET ALLEEN OMDAT HET EEN ‘HETE VAX-ZOMER’ IS

CNN, 18 juli 2021

Nadat Amerikanen al meer dan een jaar worden aangespoord om de ‘safe six feet’ (1,5 meter afstand) in acht te nemen, willen specialisten op het gebied van infectieziekten hen herinneren aan ‘safe seks’, veilige seks.

Terwijl verschillende mensen op verschillende manieren reageerden op de veiligheidsrichtlijnen voor pandemieën, betekende lockdown voor sommige Amerikanen minder seks. Maar naarmate er meer vaccins worden toegediend, worden sociale beperkingen versoepeld – en sommige mensen lijken klaar te zijn om de verloren tijd in te halen door hun “hete vax-zomer” te omarmen. De verkoop van mannelijke condooms steeg met 23,4 procent tot $ 37 miljoen in de vier weken die eindigden op 18 april, vergeleken met hetzelfde traject in 2020, volgens marktonderzoeksbureau IRI. Die stijging volgde op een daling van 4,4 procent in heel 2020. Maar hoewel velen de verdere heropening van de economie zien als een teken dat COVID-19 minder een gezondheidscrisis is, zijn er andere virussen en bacteriën die er zijn – zoals virussen die seksueel worden overgedragen. En artsen waarschuwen dat er een toename van soa-gevallen op komst is. Maar dat komt niet alleen omdat gevaccineerde singles klaar zijn om weer contact te zoeken.

 

 

+M: INTRODUCTIE VAN POSITIEVE MANNELIJKHEID

Een webinar, 9 augustus 2021 Voor meer informatie en om je aan te melden, ga hier

Presentatoren: Dr. Ray Swann

Panelleden:  Dr. Kylie Koning & Dr. Simon Rice

Medewerkers: Dr. Matt Englar-Carlson, Dr. Judy Chu

Waar: Online

Zie ook: https://www.understandingboys.com.au/webinars/positive-masculinity-creating-authentic-motivated-and-connected-young-men/

 

LEES JE GRAAG DE WEKELIJKSE NIEUWS ROUNDUP VAN DENNIS BARBOUR?

Zo ja, overweeg dan een bijdrage ter ondersteuning van de publicatie ervan. Alle giften zijn fiscaal aftrekbaar. Klik op deze knop.schenken

 

 

Reageren