Aanbod

Laatst gewijzigd: 28/01/2021

Aanbod: u kunt op diverse terreinen gebruik maken van mijn expertise voor:

– Lezingen, workshops, conferenties
– In-company-training & coaching van professionals en vrijwilligers
– Visieontwikkeling, beleidsadvies en innovatie
– Brainstorming & analyse van probleemsituaties
– Mediaproducties
– Programmaontwikkeling en Onderzoeksontwerp

Met veel plezier geef ik al jarenlang adviezen, lezingen en trainingen over de ontwikkeling van en omgang met kinderen en jongeren. Hierbij ga ik vooral in op de eigen ontwikkeling van jongens: de rol, positie en perspectieven van opgroeiende jongens en jonge mannen zonder overigens het verschil met meisjes te overdrijven en steeds met open oog voor de belangen van meisjes en vrouwen. Ieder kind of jongere is weer anders. De verschillen tussen jongens onderling en tussen meisjes onderling zijn soms groter, maar er zijn een aantal eigen aardigheden en ontwikkelingen bij jongens aanwijsbaar waar we beter op kunnen inspelen. Opvoeden blijft steeds weer uitvinden.

Clickt u op een der werkgebieden in bovenbalk dan vindt u per gebied een inleiding, soms discussies en achtergronden plus mijn portfolio waaruit u kunt afleiden wat u mogelijk van mij kunt verwachten. Het draait steeds weer om dezelfde kern: constructief ingaan op de ontwikkeling van jongens en jonge mannen: hun kwaliteiten, hun dilemma’s en hun mogelijkheden.

img_2864

 

In overleg kan ik U een offerte doen en eventueel referenties opgeven.

Er zijn geen standaardrecepten. Wel vindt u op deze website in sommige teksten een reeks aandachtspunten. Soms is het voldoende om bij bestaand beleid of programma een bijzondere blik op jongens te werpen en professionals bij te scholen op hun éigen ontwikkeling, en soms is het nodig om meer specifieke programma’s of methoden te ontwikkelen.
Een andere manier van kijken kan ook een hele transformatie opleveren en een heuse kwaliteitsslag voor uw organisatie zijn. Waar vaak veel energie verloren gaat in het begrenzen en controleren van jongens, kan ànders reageren op hun gedrag – dat eerst als lastig werd ervaren en overlast opleverde – ook een bron van kracht en zelfs inspiratie worden.

Sinds eind jaren ’70 doe ik onderzoek naar de ontwikkeling van jongens en hoe daar constructief op in te gaan. Ik schreef hierover boeken, artikelen en geef coaching, adviezen, lezingen en trainingen over deze thematiek in binnen- en buitenland. Soms alleen, soms met inschakeling van mijn inmiddels uitgebreide netwerk. Ik concentreer mij op die taken waarin mijn kwaliteiten tot hun recht komen. Ik werk graag samen met anderen, soms grotere bureaus of organisaties die over meer mogelijkheden voor implementatie beschikken. Ik stem steeds af op de reeds aanwezige kwaliteiten en ervaringen in organisaties.

Mijn prijzen zijn gematigd; het is voor mij voldoende als ik hiervan redelijk kan leven en studeren en tegelijk mijn werk toegankelijk kan maken voor diegenen die er verder mee willen en kunnen gaan. Veel tijd besteed ik aan studie, netwerken, overleg, publiciteit, overdracht van mijn knowhow via een masterclass, het Platform Jongens in Balans, Emancipator, nationale en internationale netwerken, een expertisecentrum, en al wat er zoal komt kijken om het constructief werken met jongens en jonge mannen onder de aandacht te brengen.

Reageren