Publicaties Lauk Woltring

Laatst gewijzigd: 15/09/2021

Boeken, bijdragen, artikels in tijdschriften

Woltring, Lauk, 

–    De ontwikkeling van Jongens in het Onderwijs. Context en Praktijk van primair tot en met hoger onderwijs Redactie en auteurs: Lauk Woltring & Dick van der Wateren, coauteurs: Gerda Geerdink, Dolf Hautvast, Klaas-Wybo van der Hoek, Meinte Hornstra Moedt, Ineke Oenema, Henno Oldenbeuving, Louis Tavecchio, Johan Vermeer.  Met een voorwoord van Jelle Jolles. Lannoo/Campus, Tielt, 1e druk, juni 2019, 2e licht gewijzigde druk december 2019.) (Inkijkexemplaar of bestellen: zie  homepage)

–    ‘Dat maak ik zelf wel uit!? Werken met jongens: pedagogiek met gevoel voor sekse- en genderver-schillen. Inspelen op aanleg, socialisatie en rijping.’ (6e herziene en aangevulde druk Utrecht 2017 ISBN 978-94-91197-70-3). Verslag van vele jaren werkontwikkeling in uiteenlopende sectoren. Dit boek is het vervolg op Jongens tussen branie en verlegenheid uit 1988 met veel praktijk, meer systematische praktijk-reflectie en meer aandacht voor gendervraagstukken en de wisselwerking tussen aanleg, omgeving en rijping. In de 6e druk vergelijk ik de situatie in 1995 met de huidige situatie,en geef ik nieuwe inzichten weer met veel nieuwe bronnen. Click op titel voor inhoudsopgave. Bestel hier.
De eerste druk (1995) had als subtitel ‘Ontwerp voor een sekse-specifieke pedagogiek’. De term ‘seksespecifiek’ heb ik spoedig na de eerste druk losgelaten. Sinds 1995 pleit ik voor ‘werken met gevoel voor sekseverschillen’. Iedere jongen is immers anders, ‘seksespecifiek’ reduceert kinderen te veel tot één aspect, namelijk hun sekse.

–   ‘De ideale man bestaat niet, maar hoed me voor mannen zonder idealen’ in Anja Sijben (red.) De ideale man. Waar is hij… Wie is hij… Waar blijft hij?  Amsterdam 2014 ISBN 978-94-6228-545-3 (januari 2015) Een uniek, mooi vormgegeven en interessant boek. Anja Sijben (beeldend kunstenaar) heeft wetenschappers en beeldend kunstenaars rondom dit thema bij elkaar gebracht. Sterke, inhoudelijke en persoonlijke teksten van wetenschappers/schrijvers die de verschillende kanten van het thema belichten, gecombi-neerd met mooi, intrigerend visueel materiaal van beeldend kunstenaars. https://www.facebook.com/pages/The-ideal-man-project/170240493170511?ref=hl Verkrijgbaar bij Anja Sijben. anjasijben@hotmail.com 06-10904329

–   ‘Opvoeding en sekseverschillen bij baby’s, peuters en kleuters in: Bakel, Hedwig van, Roel de Groot en Jan van der Ploeg (red) Van klein tot groot. De ontwikkeling van het jonge kind. (Garant, Apeldoorn, Antwerpen 2012)

–    ‘Van instructie naar Coaching in de Rijopleiding’ in Rijinstructie, november 2010 nr. 4. een nadere bewerking van een bekroonde inzending op het Nationaal verkeersveiligheidscongres april 2010. Een sindsdien veel geciteerde en in opleidingen van rijinstructeurs gebruikte tekst.

–   ‘Boys in traffic: learning and risk-taking, specific developmental tasks and education’ (in: Hartman. D., Educating Boys. The Good News, Newcastle (Aus.) 2006. Een zeer rijk boek met veel practische tips op allerlei terreinen.  Dit boek is verkrijgbaar door mail te sturen aan: alison.carter@newcastle.edu.au (zie ook pagina andere schrijvers)

–    ‘Aandacht voor jongens: werken met gevoel voor sekseverschillen’ in: Ploeg, J.D. van der, en R.de Groot (red.) Andere wegen in Jeugdzorg en Onderwijs, Lemniscaat (Ortho-serie: Inleidingen, monografieën en leerboeken op het gebied van de orthopedagogiek) Rotterdam, 2005) (Geconcentreerde tekst, veel literatuurverwijzingen)

–    Förderung der Verkehrssicherheit durch differenzierte Ansprache junger Fahrerinnen and Fahrer. (Contribution to the Research and Report of Rolf Hoppe und Anne Tekaat, Planungsgesellschaft Köln, BAST Heft M165  Bergisch Gladbach jan. 2005) (Promoting road safety by adopting a differentiated approach to addressing young male and female drivers)

–   Addressing Risk Taking Behaviour of Young Males in Traffic. Some notes on the Novice Driver Education Trial (Australian Traffic and Security Bureau, july 2005)

–    Young Drivers Experience. Docenthandleiding bij gelijknamige video t.b.v. pilotproject 2e fase rijbewijs (Regionaal Overleg Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland, Arnhem 2004)

–    Alles onder controle. Docenthandleiding bij (video-)lespakket over risico’s op de bromfiets (Regionaal Overleg Verkeersveiligheid Noord-Holland, Haarlem 2004)

–    ‘Jongenspedagogiek? Opvoeden met gevoel voor sekseverschillen’ in Pedagogiek. Wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming, 23e jaargang, nr. 3 (oktober 2003) pag. 175-181 (Vooral oproep aan Nederlandse wetenschappers)

–   Feasibility study Rots & Water. Eindverslag van een onderzoek naar implementatie en draagvlak van het trainingsprogramma Rots & Water in het VO, Jongerenwerk, Jeugdzorg en Preventieve GGZ (Rijswijk ZonMw 2003) (Uitbreiding van eerdere feasibility study i.o.v. OC&W, Rijswijk 2003)

–   ‘Verantwoorde (zelfsturing) van energie’ in: Achterhuis, Dupuis e.a. Verkeersethiek. Negen opstellen over normen en waarden in het verkeer (ANWB, Den Haag 1999)

–    ‘Denken over verkeersagressie jongeren’ in Rij-instructie 34/2 Sept. 1999

–   Verkeersagressie. Docenthandleiding bij ANWB-video ‘Cool!?’ (ANWB, Den Haag 1997) Bromfietsvideo met een eigen didactiek.

– Jongens tussen branie en verlegenheid. Seksespecifiek werken met jongens. (Lemma, Culemborg 1988) Dit boek kreeg destijds veel aandacht en is soms nog wel in bibliotheken beschikbaar. Veel praktijk; het theoretische gedeelte gaat o.a. in op de driehoek vader-moeder-zoon en de maatschappelijke verwachtingen t.a.v. jongens. Deels ook andere schrijvers (o.a. uit Engeland en Duitsland). Na de jaren ’50 (Beets) en de vrouwenemancipatie in de ’70er en ’80er jaren was dit het eerste boek in Nederland dat weer specifiek over jongens ging. De term in de subtitel ‘sekse-specifiek’ is inmiddels achterhaald. Sinds medio jaren ’90 spreek ik liever over werken met gevoel voor sekseverschillen.

–   Daarnaast diverse artikelen, columns en boekbesprekingen in vaktijdschriften.

Reageren