Links NL

Laatst gewijzigd: 13/07/2021

(Downloads: op mijn oude site – tot december 2016 – was een pagina gewijd aan diverse downloads. Deze pagina is niet gehandhaafd. In de algemene pagina’s en thema pagina’s (diverse terreinen) zijn verschillende links aangegeven naar belangrijke teksten.)

In mijn werk sta ik op de schouders van ieder die mij helpt, inspireert en bekritiseert. Met opdrachten uit binnen- en buitenland doe ik steeds nieuwe ervaringen op. Dit leidde tot een groot netwerk van actieve mensen die op dit terrein veel te melden hebben, in Nederland en daarbuiten. Soms betrek ik hen bij een opdracht of geef ik – met instemming van de opdrachtgever – een opdracht door als een taak mij minder past. Daartoe heb ik bijvoorbeeld in 2000 ook met anderen het platform ‘Jongens in Balans’© /Boys in Balance© opgericht. Sinds 2010 verzorg ik een masterclass om mijn kennis en know-how over te dragen aan collega’s op verschillende gebieden.

Het noemen van andere schrijvers, hun sites en allerlei links op deze site betekent niet dat ik het in alle opzichten met hen eens ben, maar wel dat ik aanbeveel van hun interessante werk kennis te nemen.

Jongens in balans© / Boys in Balance©.   Dit platform is opgericht in 2000 en bestaat uit deskundigen uit vele sectoren die hun sporen hebben verdiend rond het werken met opgroeiende jongens, elkaar inspireren, opdrachten met elkaar bespreken en uitwisselen. Meer over het platform. Zie ook www.jongensinbalans.nl. Het expertisecentrum Jongenstalent is in 2011 ontstaan uit de bovengenoemde masterclass en is een samenwerkingsproject van het APS (Utrecht) en Youngworks (Amsterdam) waarin op de achtergrond ook het platform Jongens in balans een rol speelt. Jongenstalent is inmiddels van het net gehaald. In voorjaar 2015 worden de sites van Jongens in Balans en Jongenstalent samengevoegd.

Rots & Water (NL)/ The Gadaku Institute (Australia)   Bijzondere aandacht vraag ik voor het Rots & Water Instituut van Freerk Ykema, actief in Nederland, Australië, Nieuw Zeeland, en nog andere landen  Zie ook de pagina literatuur op deze website: Freerk Ykema.

Het buro van Karel Drexhage (CTKD), ook lid van het Platform Jongens in Balans, heeft naam gemaakt met training in competentievaardigheden (erkend door NJI, en na extern onderzoek erkend als ‘evidence based interventie) en geeft ook Rots & Water trainingen.

Buro Weerbaarheid
Verder verwijs ik graag naar Menno Tuik met zijn Buro Weerbaarheid in Leeuwarden (). Menno is advanced Rots & Water trainer, eveneens lid van het platform Jongens in Balans en maakte deel uit van de masterclass. In Noord Nederland is hij een belangrijke trainer van jongens en meisjes in basis- en middelbaar onderwijs en verzorgt trainingen, coaching en allerhande workshops.

Verdere interessante links:

In het project De ideale man (Waar is hij…  Wie is hij…  Waar blijft hij…) belichten 21 kunstenaars, wetenschappers en schrijvers uit Nederland, Duitsland, Engeland en Japan het thema vanuit verschillende invalshoeken. Mijn bijdrage ‘De ideale man bestaat niet, maar hoed me voor mannen zonder idealen’ geeft o.a. mijn eigen inspiratiebronnen en ontwikkelingsgeschiedenis weer. Hierin beschrijf ik mijn visie weer eens anders dan elders op mijn site.

Jelle Jolles, hoogleraar Hersenen, Gedrag & Educatie professor of Educational Neuropsychology, Director, Centre Brain & Learning, and LEARN! Research Institute, Faculty of Psychology & Education, VU University Amsterdam www.jellejolles.nlwww.learn.vu.nlwww.hersenenenleren.nl Jolles is een der meest vooraanstaande neurowetenschappers in Nederland. Hij gaat op zijn sites in op de recente ontwikkelingen in de neuropsychologie. Hij differentieert o.a. naar jongens en meisjes, bijv. t.a.v. hun plek in recente onderwijsvernieuwingen als het Studiehuis. Kennisname van deze sites helpt de weg te vinden in veel recent beschikbare kennis waarbij ook een aantal mythes op dit terrein de wereld worden uitgeholpen. http://www.hersenenenleren.nl/centrum-brein-leren

Louis Tavecchio is hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam en lector ‘Onderzoek in het HBO’ aan de Hogeschool van Amsterdam. Sinds jaar en dag wisselen wij indrukken en gegevens uit, schrijven soms samen een artikel en ik heb veel aan zijn kennis en onderzoek te danken (zie ook de pagina literatuur). Op de site van ECO3 stond een interessante korte verhandeling van hem over het meta-onderzoek van Ahnert (Duitsland) naar de verschillende invloed van kinderdagverblijven op jongetjes en meisjes. Binnenkort publiceer ik een link naar die nog steeds actuele tekst.

Martine Delfos  is op haar geheel eigen manier al jarenlang een pionier op het terrein van de on
twikkeling van kinderen en jongeren. In haar lange reeks publicaties besteedt zij bijzondere aandacht aan de verschillende gedragsproblemen en stoornissen bij jongens en meisjes. Als weinig anderen doet zij recht aan de verschillen in aanleg en ontwikkeling. Martine geeft vanuit haar instituut (Picowo) ook lezingen en trainingen, zowel ‘in company’ als met open inschrijving. Zie haar site www.mdelfos.nl

Lydia Sevenster is docente op het gymnasium in Haarlem, deed onderzoek naar jongens in het voortgezet onderwijs en runt de website en blog www.jongensenonderwijs.nl waarop regelmatig nieuwe teksten verschijnen en bestaande teksten worden bediscussieerd.

De Stichting Leerplanontwikkeling heeft een handreiking jongens en meisjes in het onderwijs ontwikkeld (zie hun site Handreiking J/M). De handreiking bevat praktische aandachtspunten en suggesties om meer bewust rekening te houden met sekseverschillen en om beter om te gaan met jongensachtig gedrag in de klas. De suggesties hebben betrekking op de schoolorganisatie, het pedagogisch klimaat in de school, de inrichting van de leerinhoud en de leeractiviteiten en de rol van de docent. Een integrale benadering van al deze aspecten is van belang voor een goede aanpak (hierin is veel van mijn werk en dat van bijv. het APS herkenbaar en ik beveel dit instrument van harte aan).

België

In België had ik een boeiende uitwisseling met Jürgen Peeters (‘De onderstroom’), die ook een der eerste R&W-trainingen volgde. Hij verzorgt zelf coaching, supervisie en uiteenlopende trainingen op het gebied van de jeugdhulpverlening, seksualiteit, vorming en opvoeding. Op zijn site wordt ook veel literatuur genoemd. Jan Peeters is een vooraanstaand onderzoeker en pionier op het thema ‘Mannen in de kinderopvang’ werkt naast zijn aanstelling aan de Universiteit van Gent bij het VBJK, expertisecentrum in opvoeding en kinderopvang.

Engeland/Schotland

www.meninchildcare.co.uk  Een rijke site over het genoemde thema. Als je op deze site door clickt op bijv. ‘Conferences’ komt er een schat aan teksten en Powerpoint presentaties beschikbaar. Aanbevolen. Met Kenny Spence – de centrale kracht achter deze site), Tim Moran (Men in Childcare Ireland), Jan Peeters (België, zie hierboven) en Anders Farstad (Noorwegen) ben ik bezig het Europese Men in Childcare network nieuw leven in te blazen. Zie ook werkveld opvoeding en kindercentra.

Australië

www.newcastle.edu.au/centre/fac/ Het Family Action Centre in Newcastle Australia is met Richard Fletcher en Deborah Hartman een van s’werelds meest vooraanstaande centra op het terrein van de ontwikkeling van het werk met jongens en het betrekken van vaders bij de opvoeding.
Thema’s zijn: ‘Boys in Schools’,(www.newcastle.edu.au/centre/fac/binsp/) Engaging fathers, School & Community Partnerships, Building resilience en ‘Strength-Based Community ‘Development.
Vanuit dit Centrum worden vele onderzoeken geëntameerd, vaak met een bijzonder praktische inslag. De website geeft overzicht van de uiteenlopende rapporten en andere bronnen.  In 2005 mocht ik bijdragen aan de 4th Conference ‘Working with Boys’: From Practice to Practice, Melbourne 3-5 April ’05 www.pco.com.au/boys2005 (inmiddels gaan de ontwikkelingen natuurlijk weer verder maar de conferentiesite geeft een aardig beeld van waar je zoal aan kunt denken rond deze thematiek. Het FAC organiseert al sedert 1999 iedere 2 jaar de ‘Working With Boys, Building Fine men’ conferenties die inmiddels zijn uitgegroeid tot een belangrijk ook internationaal geacht forum. Zo was er op 4-5-6 Juli 2007 de 5th Biennial Working wit Boys, Building Fine Men Conference, Stories of Success (Newcastle NSW www.pco.com/au/boys2007)
Zie ook: http://www.newcastle.edu.au/centre/fac/publications-resources/publications-list.html (een rijkdom aan praktische titels op vele gebieden)

www.boysforward.com met als drijvende kracht Ian Lillicoe. Lillicoe heeft ‘de wereld rondgereisd’ op zoek naar inspirerende voorbeelden van boys work. Hij was in december 2004 in Nederland waar hij tijdens het 3e Rots en Water congres een zeer inspirerende inleiding hield. In 2004 ontmoette ik hem in Nederland en in 2005 in Australië. In december 2009 was hij weer in Nederland en hield hij 2 keynotes op het 5e Ro
ts en Water congres. Via deze site zijn vele uiterst praktische teksten te downloaden over ‘boys in schools’. Een absolute aanrader.

Verenigde Staten
www.gurianinstitute.com Michael Gurian, bekend van o.a. ‘Boys and Girls Learn Differently’ A Guide for Teachers and Parents en The Minds of Boys (met Kathy Stevens) (zie ook pagina met literatuur en bronnen) doet vanuit zijn instituut met collega’s onderzoek naar ontwikkeling en opvoeding van jongens en meisjes, verzorgt trainingen in de VS maar ook daarbuiten, en publiceert regelmatig boeken met enerzijds grote praktische toepasbaarheid, en anderzijds gedegen, en recente, wetenschappelijke fundering. De site heeft ook boeiende verdere links.

www.theboysinitiative.org/epubs.html Sterk aanbevolen, via deze site kun je inschrijven op wekelijks en/of maandelijks nieuws, brengt op talloze nieuwe ideeën, hadden we maar zoiets in Nederland. The Boys Initiative has two electronic publications: The Boys Initiative Weekly News Roundup The Roundup is delivered Fridays, and contains information about all of the latest news, commentary, reports, surveys, issue briefs, charts, and fact sheets related to boys’ issues collected by our staff each week. The Boys Initiative Monthly Report The Report contains information on projects and activities of The Boys Initiative as well as those of other organizations that address boys’ issues.

www.boysproject.net  motto: Helping boys to become successfull men. The Boys Project wil jonge mannen helpen hun capaciteiten ten volle te ontwikkelen en het niveau te bereiken dat veel ouders en onderwijzers hen toedichten. The Boys Project probeert voor jonge mannen te bereiken wat het Girls Project zo succesvol voor elkaar kreeg voor jonge vrouwen: toename van hun schoolprestaties, academische vaardigheden en ontwikkeling van het vertrouwen, enthousiasme en zelfverzekerdheid om bij te dragen aan de (US) samenleving.

www.williampollack.com Ook William Pollack is een bekend schrijver van een reeks boeken zoals het goed ontvangen en invloedrijke ‘Real Boys. Rescuing Our Sons from the Myths of Boyhood’, Real Boy’s Voices (samen met Todd Shuster) en recentelijk: ‘Real Boys Workbook’. In veel opzichten een sterk op de praktijk georiënteerd boek.

www.warrenfarrell.us Dr. Warren Farrellschreef vele boeken waaronder ‘Why Men Are The Way They Are’ en ‘The Myth of Male Power’. Recent publiceerde hij ‘Women Can’t Hear What Men Don’t Say’ en ‘Father and Child Reunion’ over de vraag hoe vaders zowel thuis als in hun werk succesvol kunnen zijn. Een belangrijk item in zijn boeken is innerlijke kracht in plaats van een succesvolle buitenkant.

http://www.theboysinitiative.org/epubs.html Sterk aanbevolen, via deze site kun je inschrijven op wekelijks en/of maandelijks nieuws.

Het APS www.aps.nl/jongens besteedde sinds 2011 veel aandacht aan de jongens thematiek met de rapporten Jongens aan de slag (2011) en Jongens aanpak(-ken) plus de kenniskaart jongens/meisjes. Het APS is in 2015 opgeheven maar een aantal links werken nog.

Reageren