Home-oud

Laatst gewijzigd: 04/11/2020
. Lid/oprichter Platform ‘Jongens in Balans’ en medeoprichter Exp.Centrum Jongenstalent
. Consultant voor het Rots & Water instituut
. EU-Hermes project on driver education
. EU expert group on Drivers Education
. Expertgroup ‘Men & Masculinities’ EU
Institute on Gender Equality (Vilnius)
. lid/bijdragen eMANcipator en Men Engage
. Diverse media, conferenties,adviesgroepen
Boeken:
– Dát maak ik zelf wel uit!? 1995/2006’/12,’15
– Jongens tussen Branie & Verlegenheid 1988
Relevante links:

Coaching in de rijopleiding Whitmore (& Woltring) (zie ook pagina verkeer)

De ideale man. Waar is hij… Wie is hij… Waar blijft hij

Commentaar bij NRC-interview Angela Crott n.a.v. Jongens zijn ‘t. Van Pietje Bell tot Probleemgeval’

Interview in ‘Speziaal’ 1/2013

Nationale Decanendag HvA-UvA Jongens inspireren en motiveren om beter te presteren in VO en HO

Gescheiden onderwijs jongens & meisjes?

Introductie bij Gurian c.s. Boys & Girls
Deel I Strategieën voor onderwijs aan jongens en meisjes in het basisonderwijs

Gurian Boys & Girls Deel I Strategieën voor onderwijs aan jongens en meisjes in het basisonderwijs

Introductie bij Gurian deel II Strategieën voor onderwijs aan jongens en meisjes in het voortgezet onderwijs L.Woltring

HOME Werken met jongens. Omgaan met sekseverschillen in o.a. opvoeding, onderwijs, verkeer, kinderopvang en  jeugdzorg.

Jongens: hun kracht, hun kwaliteiten, hun ontwikkelingspoten-tieel. Zij zijn net als meisjes op weg naar autonomie, competen-ties en verbondenheid. Zoeken betekenis, zin, een plek op de arbeidsmarkt, in het uitgaansleven, in relaties en verder. Hun weg is soms een andere dan die van meisjes: zowel door hun aanleg als door invloeden uit de omgeving. Sommige kwaliteiten ontwik-kelen zij eerder, andere later, maar zij doen meestal wat langer over hun rijping (integratie van dat alles) en hun ontwikkeling verloopt ook wat onregelmatiger. De arbeidsmarkt stelt eisen, maar het leven ook, en soms strijden die met elkaar.

Iedere jongens is anders, net zoals geen meisje hetzelfde is. Maar zij willen allemaal iemand zijn, iets betekenen, een baan, inko-men, iets bijdragen en zich verbinden met anderen, ergens deel van uitmaken. Dat kan constructief, maar ook destructief. Zij hebben daarbij dus een goed kompas nodig. Dit moeten zij vaak nog ontwikkelen. Zij zoeken doelen waarop zij hun energie en talenten kunnen richten. Focus daarom op hun vragen, dilemma’s, talenten en kwaliteiten. Nobody is perfect. Door samenwerking verbinden zij zich met anderen die sommige kwaliteiten sterker hebben en/of bepaalde vaardigheden of kennis juist minder.

Maak vooral geen problemen waar ze niet zijn, maar met veel jongens gaat het niet zo goed, denk bijv. aan het onderwijs. Zij hebben problemen en sommigen veroorzaken problemen voor anderen. De verhoudingen en taakverdeling tussen mannen en vrouwen veranderen snel. Vroeger waren vrouwen druk in huis-houden en met kinderen, en mannen vooral in hun werk. Dat is in zo’n 30-40 jaar gelukkig volstrekt veranderd. Maar wat is daarbij het perspectief van jongens en jonge mannen? “Moeten zij zich maar aanpassen” of “Heeft dat ook voordelen voor hen? Wat zijn hun kansen nu?”. Wat hebben zij te bieden? Wat hebben zij daarvoor nodig?
Door mannen en vrouwen samen gemaakt, uit vrouwen geboren, maken jongens en meisjes hun eigen beeld en pad uit het ruwe materiaal van aanleg en invloeden uit hun omgeving. Qua brein en hormonale dynamiek zitten jongens wat anders in elkaar dan meisjes, maar aanleg en geslacht bepalen lang niet alles. Dankzij ons brein kunnen wij ons brein ook veranderen… Alleen eisen stellen, veroordelen of morele boodschappen geven werkt niet. Volwassenen mogen en moeten hen daarbij begeleiden. Vernederen leidt tot wrok. Respect moet niet alleen worden geeist, maar ook verdiend. Hen in het diepe gooien onder het motto van eigen verantwoordelijkheid mag leerzaam lijken, maar wát leren zij dan? Ellebogengedrag, vechten, bluffen, compenseren? Dat werkt niet, of averechts en is vaak een vorm van onmacht en/of teken van verwaarlozing en afwezige of juist beroerde voorbeelden.  De publieke sexuele cultuur in media en reclame is vaak verwarrend en soms ronduit pervers onder het motto van ‘Sex sells’. De financiele wereld (‘Greed is good’ als extreme uiting van een marktgeleide economie) leidt hen vaak op
verkeerde paden. Jongens én meisjes hebben helaas de eerste 10-15 jaar te weinig nabij contact met goede mannelijke voorbeelden. De marktgeleide economie kan niet alle maatschappelijke behoeften vervullen en leidt tot versnippering en individualisering. Gewelddadige films en games leiden af van waar het om gaat, en bereiden sommigen ook voor op gebruik van geweld. Ouders, docenten en begeleiders kunnen helpen andere wegen te zoeken, zonodig te banen.

Inmiddels heb ik ruim 35 jaar ervaring met

  • advies,
  • publiciteit,
  • onderzoek,
  • lezingen, training, workshops
  • en coaching op uiteenlopende gebieden.

Wilt u weten of ik iets voor u of uw instelling kan doen? Bel 06 26 152 163, mail naar lauk.woltring@planet.nl of zie verder op deze uitvoerige site met mijn mogelijkheden op diverse gebieden, cv, diverse portfolio’s, een eventuele offerte voor een lezing, training of een coaching-traject, maar ook veel teksten, tips, achtergronden, literatuur en diverse links. De sitemap en de zoekfunctie kunnen uw zoektocht vergemakkelijken.

Coaching

Aan professionals, mannen en vrouwen, die zich nader willen verdiepen en bekwamen in het werken met jongens of jonge mannen bied ik een coaching-traject op maat op terreinen waar ik de afgelopen jaren expertise heb ontwikkeld zoals onderwijs, opvoeding, KDV/BSO, jeugdzorg, verkeer (rijopleidingen, campagnes), emancipatie, e.a. gebieden.Opvoeders, leraren of begeleiders kunnen kennis verwerven over de eigen ontwikkeling van jongens. Zij kunnen inspelen op de energie van jongens, hun motieven en dilemma’s, op hun kwaliteiten en perspectieven. Zij kunnen voorbeeld zijn. Jongens met een eigen ‘drive’ brengen het ver. Maak daarom contact met hun motieven of help die te ontwikkelen. Help jongens zich ten volle bewust te worden van wie zij zijn, wat zij kunnen, en dat ook uit te drukken, zonder angst voor wat anderen zouden kunnen zeggen. Al zijn ouders en anderen soms ten einde raad; wees nieuwsgierig, kijk en luister, geniet van hun soms onstuimige energie en help hen die te richten op iets zinvols. Opvoeden is telkens weer uitvinden. Geef ruimte, soms moet je confronteren en waar nodig ook duidelijke grenzen stellen, met rustige uitleg. Af en toe bemoedigen, steunen, kennis overdragen, taken in stukjes opdelen en trainen. Bij mislukken: geef als het even kan steeds weer ruimte om te resetten en opnieuw te proberen. Ook opgroeien is uitvinden. Evolutie vindt plaats door te leren van fouten. Liefst wat humor, maar vóór alles: er zijn en contact.

Mannelijkheid Wat hebben jongens de wereld te bieden? En wij hen? De wereld verandert snel. De seksever-houdingen ook, en terecht. Zie ook overzicht items.  Mannen doen er goed aan zich dat te realiseren en er constructief deel van te worden en naar de toekomst te kijken in plaats van te ontkennen, te vluchten in romantisch terugverlangen naar oude tijden, afweer of erger: ellebogen gebruiken en gaan voor mateloos eigen gewin. Er is grote behoefte aan mannen die de verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van hun gedrag, die een voorbeeld zijn door iets zínnigs te doen, iets wat waarde en betékenis heeft, zich daarvoor inzetten en daarvoor korte termijn belangen of snelle bevrediging opzij zetten.
Met veel jongens gaat het redelijk tot goed, zij ontwikkelen hun talenten. Een grote groep komt echter niet echt uit de verf en met 15-20% gaat het domweg niet goed. Jongens komen vaak negatief in beeld. Hun wangedrag is vaak hun uitweg of destructieve ‘oplossing’ waaraan overigens meestal veel is voorafgegaan, zij ‘dekken’hun onvrede slechts af. Alternatief gedrag is natuurlijk mogelijk. Graag grenzen en correctie waar nodig, maar miskenning en alleen verwijten plus een vooral repressieve aanpak werkt averechts, doet hen onrecht en keert zich tegen henzelf en hun omgeving. Harde aanpak werkt als voorbeeld ipv als straf. De gevangenis is vaak leerschool voor criminaliteit die zo zijn eigen ‘uitwegen’ prestige en beloning kent.
Het gaat er niet om meisjes of jongens te bevoordelen, het is geen wedstrijd. Beiden hebben recht op onze steun om zich volledig te ontwikkelen. Vrouwen kunnen zich verdiepen in de eigen ontwikkelingsgang van jongens en daar op afstemmen. Mannen hebben veel meer in hun mars dan er nu vaak uit komt en kunnen goede voorbeelden zijn en neerzetten. Onze weg mag een andere zijn dan die van vrouwen en mag er ook wezen. Na alle individualisering en vervreemding moeten we toch de weg vinden naar elkaar, ons met elkaar verbinden en samenwerken door sekse- en cultuurverschillen heen. Ik ben zelf man, niet jong, niet oud, wel ervaren en niets mannelijks is mij vreemd. Die blijvende zoektocht inspireert mij. (Zie ook Visie en Algemeen)

Onderzoek & Ontwikkeling Vroeger schreef ik veel boeken en artikelen. Nu staan onderzoeksresultaten, inzichten en ervaringen vooral hier, als in een boek, maar dan in verschillende lagen, met een zoekfunctie en met regelmatige updates (vernieuwde teksten, nieuwe inzichten, links, bronnen, inbreng van anderen). Dit alles staat gratis ter beschikking, zonder copyrights: e.e.a. is er om te delen en voor commentaar, liefst constructief. Wel graag vermelding van de bron (www.laukwoltring.nl), liefst met datum en een link.

Reageren