image_pdf

Inleiding Verkeer: Opgroeiende jongens en jonge mannen in het verkeer

Op dit gebied is de laatste 15 jaar toenemende aandacht merkbaar voor de grote verschillen in verkeersgedrag tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen. In grote lijnen: jongens gaan anders om met gevaren, nemen meer risico’s, zien minder gevaren, overschatten hun eigen mogelijkheden en vaardigheden, en jongens léren anders.

De grote pieken in ongevallen zien we rond 10-12 jaar (fiets: verkeer buiten de eigen woonwijk, naar middelbare school), 16-17 jaar (bromfiets: aan de eigen nog onrustige energie wordt 50 cc soms ook nog opgevoerd motorvermogen toegevoegd) en vanaf 18 (auto: zeer hoge ongevalspiek die langzaam daalt tot 23-24 en dan lange tijd min of meer stabiel blijft).
In alle drie de pieken zijn de cijfers voor jongens (zeer) veel hoger. Na 23-24 jaar hebben ook jonge mannen vaak voor zichzélf veiliger gedrag ontwikkeld, maar kunnen gevaarzettend verkeersgedrag voor anderen hebben ontwikkeld.

Belangrijke items zijn:

Op deze terreinen heb ik de afgelopen jaren e.e.a. kunnen bijdragen, bij de provincies, landelijk, in het Europese HERMES-project en de Expert Group on Traffic Education in Brussel, en elders in de wereld,  vaak in nauwe samenwerking met anderen die op dit terrein veel te melden hebben. Zie ook de voorbeelden op de subpagina’s Leren in het verkeer en  Verkeerseducatie