image_pdf

Belangrijke items hier zijn:

– Veilige of onveilige gehechtheid;
– Ruimte voor de soms eigen ontwikkeling van jongens;
– De rol van vaders en van mannen in kindercentra;
– De kwaliteit van de kinderopvang en de opleiding voor deze beroepen.

In de teksten op de pagina opgroeiende jongens worden bovenstaande items verder uitgewerkt, zie ook: Mannen in de kinderopvang en het onderwijs. Op de subpagina’s van deze pagina vindt u een mogelijk aanbod (eventueel op maat) en diverse links. Zie verder ook de pagina literatuur.

 

 

Mannen in de kindercentra: de goede erin en de verkeerde eruit
Aanbod: workshops
Portfolio Opvoeding en Kindercentra
Reactie op Kader Abdollah en Dick Swaab