image_pdf

Mijn werk staat in het teken van emancipatieprocessen. Dat vindt u terug in de andere thema’s en (vak-)gebieden. Sommige projecten of opdrachten zijn het best onder te brengen of te kenschetsen onder de algemene titel Emancipatie(-beleid). Er valt voor jongens veel te winnen bij gelijkwaardige man-vrouwverhoudingen. Ik plaats enig accent op de rol, plaats en positie van jongens en jonge mannen met respect voor vrouwen en LHBTI mensen.