image_pdf

n.a.v. November Men’s mental health awareness month (UK) Mijn eerste versie: december 2020

Leven is uitvinden. Hoe ik leerde uit mijn depressies/bipolaire stoornis te komen

Misschien hebben sommigen iets aan mijn verhaal. Ooit, van + mijn 18e tot mijn 50e, had ik last van angsten en nauw daarmee verbonden depressies, afgewisseld met stabiele maar ook met ‘manische’ periodes. Ik kreeg dan geen wanen, maar was wel wat ‘hyper’: “Ik kan de hele wereld aan”. Op mijn 22e werden met name de depressies vrij ernstig, mogelijk was ik daarvoor vatbaar door enige erfelijke aanleg en een vroeg verbrandingstrauma met vele gevolgen (gevoel van onveiligheid, controlebehoefte, onvoldoende erkenning in mijn omgeving, etc.).
Soms was de aanleiding niet herleidbaar, maar vaak was de trigger een afwijzing, een tegenvaller of ik belastte mij te zwaar. In mijn idealisme nam ik de wereld op mijn nek, maar voelde me ook voor alles verantwoordelijk, was dus eigenlijk eeuwig schuldig, schoot altijd tekort. Omdat ik naar suïcide begon te neigen ben ik op eigen verzoek op mijn 23e een tijdje opgenomen in een psychiatrische kliniek, waar een crisis volgde die (door hulp van een uitstekende verpleegster!) gelukkig niet in suïcide eindigde, al zat ik er dicht tegenaan. Daarna ben ik afgestudeerd en heb ik e.e.a. steeds beter leren hanteren, vanaf mijn 40e met hulp van mijn vrouw maar zonder externe hulp. Om op mijn werk niet in de problemen te komen verborg ik e.e.a. meestal voor mijn omgeving behalve mijn vrouw en dochter en een paar goede vrienden. Ik kon blijven werken al ben ik er een paar keer een half jaar uit geweest.

Iedere depressie is natuurlijk anders, maar misschien hebben sommigen iets aan mijn verhaal, juist ook tijdens de Corona isolatie. Na mijn 40e ging het beter. Ik ben nu 73, steeds meer in balans en op allerlei gebied actief en aardig succesvol. Ik heb nog slechts stemmingswisselingen, maar allengs lichter. Al doende ontwikkelde ik een aantal hulpgrepen.

  1. Zoek iemand met wie je hierover kunt praten, eventueel online. Isoleer je niet; dit geldt extra voor jongens en mannen die immers vaak blijven zwijgen onder de druk van allerlei mannelijkheidscodes.
  2. Zoek je ‘triggers’: wat gaat er bij jou aan een  depressie vooraf? Anderen kunnen je hierbij helpen.
  3. Zoek ook uit wat jou helpt, dat kan per persoon erg verschillen. Het volgende hielp mij:

Dit ging natuurlijk niet allemaal in één keer; het was oefenen, met (soms heftig) terugvallen, maar al met al heeft het mij steeds meer geholpen; de klachten blijken bewerkbaar en ik bereikte een steeds betere balans.

Lauk Woltring

#depressie #manischdepressief #bipolair #menshealth