Lauk Woltring

Print Friendly, PDF & Email

Meer plezier en effect bij het werken met jongens: in onderwijs, opvoeding en elders

* Presentations
* Training
* Coaching
* Research
* Contributions to Media

 

Ontken sekseverschillen niet, die bestaan, maar bestrijd daar aan gekoppelde ongelijkheid, vooroordelen en ongelijke behandelingen, ook voor hen die buiten de traditionele binaire indeling (vrouw-man) vallen..

Geen jongen is hetzelfde en ieder vult zijn sekse anders in (gender). Jongens vragen soms een andere benade-ring dan meisjes. Geen stereotypen, maar willen we hen recht doen moeten we ingaan op hun aanleg, hun eigen ontwikkeling, wat er zoal op hen afkomt en inwerkt en over de opgaven waar zij voor staan. Wat houdt hen bezig? Wat zijn hun vragen, motieven, dilemma’s en valkuilen? Denk aan hun zoektocht naar zin en betekenis, experimenteren, energie & zelfmana-gement, empathie en taal (zowel reflectie als commu-nicatie met anderen).

Regel één is contact. Wees met hen nieuwsgierig, verwonder je, confronteer zo nodig kort en duidelijk en heb vooral plezier in jongens en jonge mannen in al hun verscheidenheid.

In het onderwijs blijven veel jongens achter. Sommigen missen de aansluiting bij de maatschappij. Hoe berei-ken wij hen en krijgen we hun kwaliteiten en talenten beter in beeld? Wat kúnnen zij al, waar hebben zij plezier in? Wat kunnen zij voor anderen betekenen?
Stil of extravert, in onderwijs, opvoeding of waar dan ook, wij kunnen hen steunen bij hun zoektocht naar hun kwaliteiten, hun betekenis, verbinding en samen-werking, hoe zij hun sekse invullen, afstand doen van oude beperkende sekserollen en daar ook anderen op aanspreken.

Welkom op mijn site

Op deze uitvoerige site deel ik mijn ervaringen, kennis en inzichten, zo ver als ik ben, en ziet u hoe u mij bij uw werk kunt betrekken. De sitemap maakt u wegwijs. De zoekfunctie leidt u naar specifieke onderwerpen en bijdragen. Op de bodembalk staat een printbutton. Er volgen regelmatig nieuwe teksten en updates n.a.v. nieuwe inzichten, links, bronnen en inbreng van anderen.

Verdieping: Kijk verder op de subpagina’s per  thema met allerlei teksten over jongens en mannen op verschillende the-ma’s of (vak-)gebieden: algemene achtergrond, opvoeding, onderwijs, gezondheid, verkeer, emancipatie en diversen, vaak met tips en literatuur.

Boeken: Van mijn recente boeken kunt u de intro en/of inhoudsopgaven downloaden.

Lezing, workshop, training: Voor beroepskrachten of ouders verzorg ik lezingen, workshops of training.

302984832wqe

Coaching: Verder coach ik professionals die op dit specifieke onderwerp verder willen komen. Neem eventueel contact op, bijv. voor een gratis voorgesprek

boek ontwikkeling van jongens in het onderwijs

De ontwikkeling van Jongens in het onderwijs.
Context en praktijk van primair tot en met hoger onderwijs

Door: Lauk Woltring & Dick van der Wateren (red.) met Gerda Geerdink, Dolf Hautvast, Klaas-Wybo van der Hoek, Meinte Hornstra Moedt, Ineke Oenema, Henno Oldenbeuving, Louis Tavecchio & Johan Vermeer en een voorwoord van Jelle Jolles. Lannoo/Campus (juni 2019), 2e licht gewijzigde druk december 2019.

Dat maak ik zelf wel uit!?

Najaar 2017 verscheen de 6e herziene en aangevulde druk van mijn boek:
Dat maak ik zelf wel uit!? Werken met jongens: pedagogiek met gevoel voor sekse- en genderverschillen. Inspelen op aanleg, socialisatie en rijping.’

Actueel

Functies

 • 302984832wqe

  Oprichter/lid Platform ‘Jongens in Balans’ en Expertisecentrum ‘Jongenstalent’ (later gefuseerd)

 • 302984832wqe

  Div. media, conferenties, adviesgroepen

 • 302984832wqe

  Lid Emancipator en Men Engage

 • 302984832wqe

  Consultant voor het Rots & Water Instituut

 • 302984832wqe

  v/h EU-Hermes project on Driver Education

 • 302984832wqe

  v/h EU expertgroup on Driver Education

 • 302984832wqe

  v/h lid Expertgroup Men & Masculinities/EU Institute on Gender Equality (Vilnius)