Search

Lauk Woltring

Print Friendly, PDF & Email

302984832wqeRecensie: De denkende klas door Dick van der Wateren (2020 Lannoo Campus)

Dit boek is zonder meer een aanrader voor ieder die het zélf nadenken van kinderen serieus neemt, zich door hen wil laten verrassen en hun fundamentele nieuwsgierigheid wil aanspreken. Dát verder ontwikkelen motiveert hen én de leerkrachten.
Gaat niet specifiek over jongens, maar zéker ook goed voor hen! (Dick was mederedacteur van, en schrijver in De ontwikkeling van jongens in het onderwijs, zie elders op deze site)

Met ‘de denkende klas’ worden de eindtermen van het onderwijs evengoed gehaald, de lat ligt hoog, kennis wordt wel degelijk aangeboden, maar wordt operationeel, zo anders en meer inspirerend dan bij het dwingen van kinderen in de keurslijven van curricula en het huidige meet- en rekenwezen…

Van de Wateren laat zich kennen als een goede, ervaren en praktische filosoof. Hij schuwt geen grote vragen maar maakt ze hanteerbaar op het niveau van het kind, de puber en adolescent.

Wat is verwondering? Wat is waarheid. Wat is denken? Wat zijn goede vragen? Voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, van VMBO tot en met gymnasium. Het is ook zeer geschikt voor ouders. Leraren en ouders  krijgen zo ook veel meer plezier in hun taken. Zo ontwikkelen kinderen veerkracht en raken zij bestand tegen oppervlakkige verleidingen, pseudowetenschap, manipulatie door big data en andere eisen die de komende wereld aan hen stelt. Goed geschreven, leesbaar, een praktische weg naar diepgang.

Lauk Woltring 5/2/’21