Curriculum Vitae

Laatst gewijzigd: 05/04/2021

Lauk Woltring is getrouwd met Ceciel Hattinga (kunstenares), woont in Utrecht en heeft een dochter, Femke Woltring-Schinning (1977) (Manager Jeugdgezondheidszorg GGD, coach, trainer)

(portfolio: zie ook diverse concrete voorbeelden onder ‘terreinen’ en daarin de verschillende werkvelden)

vanaf 1988    Lezingen, conferentiebijdragen, trainingen, workshops in onderwijs (PO/VO/HBO/WO); kindercentra, ouders, professionals in div. sectoren, adviezen aan ministeries en instellingen, bijdragen aan tijdschriften, films, campagnes en allerlei optreden in media (In Nederland en elders).

vanaf 2014  Coaching van uiteenlopende professionals (onderwijs, opvoeding, rijopleidingen)

2019          Boek:  De ontwikkeling van jongens in het onderwijs. Context en praktijk van primair tot en met hoger onderwijs (Lannoo/Campus juni 2019, 2e druk november 2019) (Met anderen)

2019           Organisatie en inhoud Nationale Studiedag Jongens in het Primaire onderwijs i.s.m. Saxion Hogescholen Deventer

2011            Oprichting expertisecentrum ‘Jongenstalent’, in 2016 gefuseerd met Platform Jongens in Balans

vanaf 2010  Bijdragen aan European Institute on Gender Equality (expert on Men and Masculinities).

vanaf 2010  Masterclasses. Overdracht knowhow en contacten naar anderen met groeipotentieel.

2009           Conferentie Onderwijs ‘Jongens in Beeld‘ (met APS)

vanaf 2009 EU Network Men in Early Childcare; NL-netwerk MINK-plus (Mannen in kindercentra)

2008+        Lid EU Expert Group on Driver Education

2008          NL-bijdrage aan EU-conference on Gender Equality and Education, Ankara

2007         World Forum Early Childhood Education. Hawaii. Keynote & Workshop Men in Early Childhood
Education

2006+       EU-Hermes project (driver education, from instruction to coaching)

2006         Afscheid Hogeschool van Amsterdam; nu full time verder in eigen expertisebureau

2005         Conferentie on Boys (Australia; Melbourne);
                   Novice Driver Trial  National Expert Group, (Canberra,)
Lectures & Workshops on Young Driver Education (Perth)

2005         OESO/OECD Report Young Drivers (eind advies bij rapport)

v/a 2000  Eigen expertisebureau ‘Werken met Jongens’; Lezingen,  trainingen & adviezen in onderwijs,       kinderopvang, politie/justitie, bestrijding (seksueel)geweld

2000       Oprichting Platform ‘Jongens in balans‘;

’95 -2017 Boek Dat maak ik zelf wel uit!? Werken met jongens: pedagogiek met feeling voor sekseverschillen  (Coutinho, Bussum 1995), vanaf 2005 herdrukken in eigen beheer; 2017 6e herziene en aangevulde druk

1997+      Uitbreiding activiteiten naar verkeerssector (risicogedrag jongens in verkeer) NL + Internationaal

1990+     ‘WHO-Europa projects on Men & Masculinities: food, alcohol & drugs, sexuality, HIV-prevention

1988        Boek Jongens tussen Branie en Verlegenheid. Seksespecifiek werken met jongens (Lemma, Culemborg)

’86-2000 Ontwikkeling, advies & training (Hogeschool van Amsterdam, Contractactiviteiten)

1985+       Initiatief & projectleider ‘Werken met Jongens

1984         Initiatief & coördinator afstudeerrichting Jeugdzorg 12+ (Hogeschool van Amsterdam)

’83-2006  Docent Sociaal-Cultureel Werk & Sociaal-Ped. Hulpverlening (Hogeschool van Amsterdam)

1980-’83   Adjunctdirecteur/plv. directeur Karthuizer Sociale Academie.

1980         Eerste lessenreeks ‘Ontwikkeling van, en werken met jongens

1975-’80   Docent Kultureel Werk, Haagse Sociale Academie

1973-’74   Stages jongerenwerk en onderwijs

1966-’75   Politicologie, (Universiteit van Amsterdam, later Vrije Universiteit, ‘cum laude’).
Assistentschappen Bestuurskunde, Polemologie en ‘Politieke Vorming & Ervaringsleren’

1959-’66   Gymnasium-ß Amsterdam

1947         Geboren te Amsterdam

Reageren