skip to content

Rots & Water

Graag vestig ik uw aandacht op het Rots & Water programma, een Sociale Competentie Training. Het is een psycho-fysieke training voor zowel jongens als meisjes, met soms speciale aanpassingen om hen beiden recht te doen.
Het programma is geschikt voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, jeugdhulpverlening en jeugddetentie, op maat toe te passen door de trainers die een 3-daagse Rots & Water training krijgen. Deze 3-daagse certificeert hen voor toepassing van het programma binnen hun eigen werksetting.
Startend vanuit een fysieke invalshoek met veel fysieke oefeningen, worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven, ondersteund door korte groepsgesprekken met ruimte voor zelfreflectie en door het maken van korte opdrachten.

Kernwaarden zijn: Veiligheid, Integriteit en Verbondenheid.
Kerndoelen zijn: zelf-beheersing, zelf-vertrouwen en zelf-reflectie.
Kernvragen zijn:
       Hoe leren wij jongens hun energie op een positieve manier in te zetten?
       Hoe kunnen wij jongens en meisjes zelfrespect en respect voor anderen bijbrengen?

Rots en Water is m.n. voor jongens geschikt omdat jongens vaak een fysiek-emotionele ontwikkelingsweg volgen, waar meisjes neigen naar een wat meer verbaal-emotionele ontwikkelingsweg. Beide wegen zijn echter voor jongens én meisjes noodzakelijk om tot volledige ontwikkeling en balans te komen.

Het programma is midden jaren '90 ontworpen en steeds verder ontwikkeld door Freerk Ykema, directeur van het Gadaku Institute/Rots en Water NL. Oorspronkelijk was het een sekse-specifiek programma, bedoeld voor jongens. Gebleken is dat het programma, met enkele aanpassingen, ook meisjes erg veel te bieden heeft. Ook elders, m.n. in Australië en Nieuw Zeeland maar ook verder, heeft het sinds eind jaren '90 een zeer grote vlucht genomen. Veel informatie treft u aan op www.rotsenwater.nl 
Het programma bleek onder o.a. succesvol in het motiveren van jongens in het onderwijs. Wereldwijd zijn inmiddels duizenden gecertificeerde trainers opgeleid. Het geldt inmiddels als een evidence-based programma en is in verschillende landen in zeer uiteenlopende pedagogische settingen onderzocht (materiaal is beschikbaar via het Gadaku Institute).

Van meet af aan heb ik een steentje mogen bijdragen aan de ontwikkeling van dit inmiddels zeer succesvolle programma en treed ik op als consultant voor Rots en Water Nederland bij de implementatie buiten de school en bij de meer specifieke (jongens-)pedagogiek; verder ben ik aanspreekbaar op de algemene inhoud van R&W.

Voor training, meer informatie en het bestellen van cursusmateriaal verwijs ik u naar:
Gadaku Institute/Rots en Water NL,
Groenveldsdijk 10,
1744 GD St.Maarten, Nederland
Tel.: 0224-551887
Fax: 0224-551659E-mail: f.ykema@quicknet.nlThis page was last modified on 24/08/2010 from Lauk Woltring TOPtop
Free counter and web stats

Webdesign Goede Website NU