Curriculum Vitae

Laatst gewijzigd: 03/04/2017

(portfolio: zie ook diverse concrete voorbeelden onder ‘terreinen’ en daarin de verschillende werkvelden)

vanaf 1995    Lezingen, trainingen, workshops in PO/VO/HBO/WO; ouders, professionals in div. sectoren, adviezen aan ministeries en instellingen en div. optreden in media

vanaf 2014  Coaching van uiteenlopende professionals (onderwijs, opvoeding, rijopleidingen)

2011            Oprichting expertisecentrum ‘Jongenstalent’

vanaf 2010  Bijdragen aan European Institute on Gender Equality (expert on Men and Masculinities).

vanaf 2010  Masterclasses. Overdracht know how en contacten naar anderen met groeipotentieel.

2009           Conferentie Onderwijs ‘Jongens in Beeld’ (met APS)

vanaf 2009 EU Network Men in Early Childcare; NL-netwerk MINK-plus (Mannen in kindercentra)

2008+        Lid EU expert group on driver education

2008          NL-bijdrage aan EU-conference on Gender Equality and Education, Ankara

2007+        World Forum Early Childhood Education. Hawaii. Keynote & Workshop (Men in ECE)

2006+       – EU-Hermes project (expertise in driver education, from instruction to coaching)
– Afscheid Hogeschool van Amsterdam; nu full time verder in eigen expertisebureau

2005         – Australië; Melbourne, Conferentie on Boys;  Canberra, National Expert Group Novice Driver Trial, Perth, Lectures/Workshops on Young Driver Education)
– OESO/OECD Report Young Drivers (eind advies)

v/a 2000  Eigen expertisebureau ‘Werken met Jongens’; Oprichting Platform ‘Jongens in balans‘; Lezingen,  trainingen, adviezen in onderwijs, kinderopvang, politie/justitie, bestrijding (seksueel)geweld

’95 -2016 Boek Dat maak ik zelf wel uit!? Werken met jongens: pedagogiek met feeling voor sekseverschillen  (Coutinho, Bussum 1995), vanaf 2005 herdrukken in eigen beheer; 2016 5e herziene druk

1997+      Uitbreiding activiteiten naar verkeerssector (risicogedrag jongens in verkeer) NL + Internationaal

1990+     ‘WHO-Europa projects on Men & Masculinities: food, alcohol & drugs, sexuality, HIV-prevention

1988       Boek Jongens tussen Branie en Verlegenheid. Seksespecifiek werken met jongens
(Lemma Culemborg 1988)

’86-2000 Ontwikkeling, advies & training (Hogeschool van Amsterdam, Contractactiviteiten)

1985+       Initiatief & projectleider ‘Werken met Jongens’

1984         Initiatief & coördinator afstudeerrichting Jeugdzorg 12+ (Hogeschool van Amsterdam)

’83-2006  Docent Sociaal-Cultureel Werk & Sociaal-Ped. Hulpverlening (Hogeschool van Amsterdam)

1980-’83   Adjunctdirecteur/plv. directeur Karthuizer Sociale Academie.

1980         Eerste lessenreeks ‘Ontwikkeling van, en werken met jongens’

1975-’80   Docent Kultureel Werk Haagse Sociale Academie

1973-’74   Stages jongerenwerk en onderwijs

1966-’75   Politicologie, (Univ. v. Amsterdam & Vrije Universiteit, ‘cum laude’).
Assistentschappen Bestuurskunde, Polemologie en ‘Politieke Vorming & Ervaringsleren’

1959-’66   Gymnasium-ß Amsterdam

1947         Geboren te Amsterdam

Reageren of contact opnemen

Indien u wilt reageren op dit bericht, kan dat in het reactieformulier hieronder.

Indien u contact met mij wilt opnemen, kan dit met het contactformulier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *